Rezultate din perioada iunie 2021 – iunie 2022

A. OBIECTIVUL PROIECTULUI DE MONITORIZARE

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” a luat inițiativa de a monitoriza presa sub aspectul corectitudinii limbii române folosite, din dorința expresă de a-i determina pe jurnaliști să folosească limba română cu respectul civic și mai ales profesional cuvenit. Obiectul monitorizării îl constituie în special presa scrisă, acolo unde greșelile sunt cu atât mai blamabile, cu cât ele pot fi îndepărtate în mare măsură prin simpla recitire a articolelor de către autori sau de către corectorii redacțiilor.

Nu ignorăm câtuși de puțin faptul că jurnaliștii lucrează adesea sub diverși factori de stres (stresul evenimentelor, al concurenței, al timpului etc.), ceea ce ar putea explica într-o oarecare măsură (fără să și justifice însă) neglijența autorilor în redactarea articolelor. Totuși limba română este instrumentul de bază al jurnalistului și îi definește fără echivoc profesionalismul. Dacă ni se permite o comparație plastică, jurnalistul care scrie cu greșeli este precum un croitor care livrează un costum elegant cu ațele atârnând la cusături sau un bucătar cu pretenții care lasă să-i scape în mâncare coji de țelină sau de cartofi, sâmburi de ardei gras sau ața cu care a fost legat pătrunjelul. Toate aceste aspecte țin de profesionalism.

Din textele monitorizate transpare folosirea unor aplicații informatice care ajută redactarea, cum ar fi cele de traducere automată sau de inserare de diacritice. Rămâne totuși de neînțeles de ce mulți jurnaliști nu scriu consecvent cu diacritice și mai ales de ce mulți nu folosesc corectoare ortografice. În presă, există extrem de multe cuvinte stâlcite pe care un corector ortografic le-ar înroși imediat. De ce nu sunt corectate? Poate din neglijența autorilor, care nu au timp și disponibilitate să-și revadă textul și să-l corecteze. Deși nu ne-am propus să depistăm toate greșelile din textele parcurse, am întâlnit articole cu peste zece greșeli. La acestea se adaugă greșeli grave, cum este dezacordul dintre subiect și predicat, chiar și în titluri. Publicul presei trebuie să suporte, așadar, un limbaj neglijent, urâțit, care denotă lipsă de respect pentru cititor și de autorespect pentru jurnalist.

Proiectul care susține această monitorizare vine în sprijinul celor nemulțumiți de felul în care este folosită limba română în presă prin deschiderea acestui demers către public, într-o etapă viitoare. Astfel, toți cei doritori vor putea consemna, într-o aplicație pe care o descriem mai jos foarte pe scurt, greșelile găsite în jurnalele lor preferate, așa încât multe redacții vor putea primi un feedback pe chestiuni de limbă de la cititori, poate chiar și un clasament după gradul de neglijență al redacțiilor în folosirea limbii române. Subliniem că acest proiect are ca obiectiv principal determinarea redacțiilor de presă de a-și reciti și de a-și corecta articolele înainte de publicare. De aceea, spre deosebire de un demers similar al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” care a presupus monitorizarea mass-mediei vizuale la solicitarea CNA, în anii 2016-2017, acest proiect vizează presa scrisă din mediul online și va fi derulat în mod continuu, cu ajutorul publicului larg.

La acest proiect, coordonat de Ana-Maria Barbu[1] (cercetător științific gradul I), s-a alăturat Asociația Dexonline, care prin unul dintre fondatorii ei, Radu Borza, a dezvoltat aplicația Cusurgiu și baza de date aferentă, în care o echipă de lingviști ai institutului și membri ai asociației au adunat citate din presă cu probleme de limbă. În cadrul acestei echipe, o contribuție semnificativă au avut Iuliana Chiricu, Octavian Mocanu, Irina Lupu și Anca Alexandru. Baza de date conține în acest moment peste 500 de articole, care adună mai mult de 900 de greșeli. Aplicația este descrisă în linii generale în ceea ce urmează.

În acest raport, sunt prezentate aplicația folosită în monitorizare, informații generale despre raportare și detalierea greșelilor inventariate în funcție de nivelul lingvistic la care se manifestă: ortografie, morfologie, sintaxă, lexic, semantică și stilistică, pentru a încheia cu punctuația.

B. APLICAȚIA CUSURGIU

Acest nume al aplicației, Cusurgiu, a fost ales cu intenția de a transmite jurnaliștilor faptul că utilizatorii ei înțeleg că foarte multe dintre greșelile semnalate sunt „scăpări” de redactare, și că demersul ar putea însemna „a căuta nod în papură”, dar însăși existența aplicației îi îndeamnă pe jurnaliști să și le rezolve înainte ca articolele să ajungă la public.

Aplicația se află pe site-ul cusurgiu.ro și are următoarea pagină de acces:

Cusurgiu 1.png

Aici, fiecare utilizator înscrie, în câmpurile formularului redat mai jos, linkul articolului, titlul acestuia (facultativ), citatul care conține greșeala semnalată, descrierea greșelii, tipul de greșeală și o notă numerică de evaluare pentru întregul articol (facultativ).

Cusurgiu 2.png

Sub un articol pot fi grupate mai multe greșeli:

Cusurgiu 3.png

Baza de date astfel construită poate fi consultată urmărindu-se diferite criterii: tipuri de greșeală, publicație, dată de raportare etc.:

Cusurgiu 4.png

Trebuie să precizăm că aplicația este în curs de dezvoltare, urmând ca unele funcții să fie implementate pe parcurs sau chiar să existe modificări semnificative.

Redacțiilor interesate li se poate da acces în această bază de date la greșelile care le privesc.

C. RAPORTAREA GREȘELILOR

I. Linii generale de raportare

Monitorizarea ale cărei rezultate le prezentăm aici a început în iunie 2021, odată cu prima etapă de dezvoltare a aplicației Cusurgiu. Pe parcursul unui an, au fost înregistrate circa 900 de greșeli adunate din peste 500 de articole din presa online. Membrii echipei de monitorizare au semnalat unele dintre greșelile întâlnite în jurnalele consultate de ei, fără să existe un anumit corpus prestabilit de jurnale. Astfel, unele jurnale pot figura cu semnificativ mai multe greșeli decât altele, ceea ce nu înseamnă că ele au un limbaj mai neîngrijit decât celelalte, ci doar că au fost preferate din interes personal de unii membri ai echipei. Această procedură prefigurează o etapă la care aspirăm, în care publicul larg să poată sancționa greșelile de limbă întâlnite în jurnalele preferate, firește, sub supravegherea lingviștilor.

În raportarea de față – care, trebuie subliniat, nu cuprinde toate greșelile din baza de date – am încercat să clasificăm problemele de limbă întâlnite la diferite niveluri: ortografie, morfologie, sintaxă, urmate de secțiunea de lexic, semantică și stilistică, pentru a încheia cu probleme de punctuație. În ceea ce urmează, vom trece în revistă pentru fiecare nivel ce probleme generale s-ar putea evidenția. Nu vom face acest lucru însă înainte de a repeta încă o dată că extrem de multe greșeli ar putea dispărea dacă articolele ar fi recitite. Se știe foarte bine că, atunci când sunt transpuse ideile într-un text, apar adesea reformulări care nu se mai potrivesc cu ce s-a scris mai înainte, că din grabă se pot nimeri alte taste sau nu se imprimă caracterul tastat sau, pur și simplu, dispozitivul pe care este scris textul nu oferă la îndemână caracterele necesare și tot așa, astfel încât greșelile apar la tot pasul și se tot adună. Dar trebuie să existe o limită care să asigure profesionalismul unui jurnalist, precum și respectul cuvenit față de limba română și față de cititor. Așadar, considerăm că multe dintre greșelile raportate sunt determinate de neglijență, dar sunt și greșeli care apar din cauza neînțelegerii limbii române, a instruirii insuficiente asupra normelor și gramaticii și, nu în ultimul rând, din cauză că jurnalistului îi poate lipsi acel „simț al limbii”, cultivat de obicei printr-un volum mare de lectură de bună calitate.

În ceea ce privește ortografia, am constatat frecvența surprinzător de mare (care ar putea marca o tendință) a separării prefixelor și prefixoidelor de baza lor, prin spațiu (e.g. mega proiect, super fierbinte, ultra modern etc.). Acestea capătă tot mai mult interpretarea unor prepoziții/adjective/adverbe de sine stătătoare, dar sunt departe de a se comporta sintactic ca atare, astfel încât tratarea lor altfel decât ca prefixe/prefixoide nu este deloc justificată. Problema acestei separări este legată de o alta, încă și mai răspândită, a folosirii cratimei, care creează în presă un adevărat haos, în ciuda regulilor destul de simple. Greșelile de tastare sunt și ele mult prea frecvente, în ciuda existenței corectoarelor ortografice.

O altă problemă majoră de ortografie privește diacriticele. Acesta este unul dintre punctele cele mai sensibile prin care este urâțită limba română. La acest lucru contribuie, în primul rând, comoditatea jurnaliștilor și, în al doilea rând, particularitățile dispozitivelor electronice pe care se redactează un text. Deși există aplicații de inserare automată a diacriticelor, acestea sunt departe de a fi perfecte, așa încât problemele nu dispar dacă rezultatul acestora nu este verificat atent.

În secțiunea de morfologie, am evidențiat la început două mari probleme: greșelile legate de scrierea cuvintelor care necesită în funcție de context scrierea cu unu sau mai multe i-uri și, respectiv, scrierea niciun/nici un. Am considerat că acestea nu sunt simple greșeli ortografice, ci, în primul caz, ele reflectă incapacitatea autorilor de a analiza corect componența morfematică a cuvintelor, iar în al doilea, selectarea incorectă a părții de vorbire: adjectiv pronominal vs adverb + articol nehotărât.

O altă problemă abordată în această secțiune, iarăși surprinzător de frecventă, vizează verbele cu clitice lipsă. Lipsesc, de pe lângă verbe, auxiliare, formanți de infinitiv sau conjunctiv sau pronume atone. Este limpede că „victimele” cele mai expuse ale limbajului neîngrijit din presă sunt cuvintele cu corp fonologic redus (în clasa aceasta intrând și unele prepoziții sau articolele).

Secțiunea rezervată sintaxei începe cu dezacordurile, primul loc ocupându-l dezacordul dintre subiect și predicat. Deși acest dezacord este cel mai blamat încă din școală, el este destul de frecvent și nu este evitat nici măcar în titluri de articole. De cele mai multe ori pot apărea din neglijență, dar sunt și situații în care subiectul este greșit interpretat, mai ales atunci când acesta este multiplu și, eventual, postpus predicatului. O atenție specială am acordat dezacordului legat de pronumele care cu funcția de subiect, declanșat de faptul că nu este identificat corect numărul acestui pronume, număr preluat de la referința lui.

Alte tipuri de dezacord privesc articolul genitival al, mai ales în structurile de „acord încrucișat”, precum și dezacordul dintre adjective/pronume și substantivele determinate. Cele mai multe asemenea greșeli nu ridică probleme de analiză, de aceea cu cât sunt mai frecvente, cu atât sunt mai supărătoare.

Încheind tema dezacordurilor, secțiunea de sintaxă face mai departe referiri la greșeli privind categoria cazului. De departe, cele mai multe sunt legate de lipsa flexiunii de genitiv-dativ. Aproape că a devenit o tendință, cu totul neacceptabilă, de a folosi nume proprii neflexionate (e.g. „se vor alătura Formula 1”, „reconstruirea Ucraina” sau „ascensiunea Partidul Nazist”, probabil după modelul unor formulări precum „jurnalistul Libertatea”, „angajații Metrorex” sau „vânzarea Twitter”, care nu par la fel de discordante, dar care, în opinia noastră, sunt de asemenea greșite).

Am acordat atenție și temei privitoare la articolul enclitic. Folosirea articolului enclitic nu poate fi normată pentru că reflectă un fenomen de limbă complex (ce se întinde pe mai multe paliere ale limbii, de la sintaxă la pragmatică). Dacă unele greșeli sunt evidente, despre altele se poate spune că țin de simțul limbii. Acesta poate fi viciat de influența limbii engleze, care folosește corespondentul the în situații diferite de cele din limba română. Tot de simțul limbii ține folosirea în context a anumitor prepoziții sau respectarea unui anumit regim al verbului (legat de complementele sale matriciale), aspecte tratate de asemenea în secțiunea de sintaxă.

Considerăm că ține de o analiză greșită folosirea formantului de superlativ adverbial cel (neacordat) în locul articolului demonstrativ cel acordat (e.g. „cel mai bine clasată jucătoare”, „cel mai puțin vaccinate țări”), motiv pentru care am evidențiat acest tip de greșeală, oferind și un test care să ajute la o decizie corectă.

Greșeli frecvente sunt legate de conectorii sintactici și ca, existând în subordonate asocierea lui cu modul conjunctiv și a lui ca cu indicativul. Este posibil ca multe dintre aceste greșeli să fie legate de problema „haosului” diacriticelor coroborată cu vulnerabilitatea cuvintelor foarte scurte, care se manifestă foarte vizibil într-un alt tip de greșeală, anume în suprimarea lui după verbe dicendi și de opinie (e.g. „a spus a fost la egalitate”, „considerăm am adoptat”).

După secțiunea de sintaxă, urmează cea de lexic, semantică și stilistică. Aceasta începe cu greșelile care conțin lexeme, sintagme sau expresii neadecvate ca sens în contextul respectiv. Ele provin fie din tastarea greșită a unui cuvânt în locul altuia, fie din selectarea din lexic a unui cuvânt sau a unei formulări nepotrivite, fie dintr-o traducere (automată) nefericită. O continuare a acestei teme o constituie greșelile legate în mod evident de limba engleză (prin englezisme, calcuri sau traduceri ratate). Tot în această secțiune sunt cuprinse aspecte de stilistică, precum și formulări ilogice sau incomprehensibile, întâlnite destul de frecvent. Mult mai puține, în schimb, sunt greșelile care vizează pleonasmul și topica.

Raportarea se încheie cu secțiunea de punctuație. În această privință, se conturează trei tipuri de abateri covârșitoare prin frecvență (pentru care însă am ales doar câteva exemple în raportare): 1. folosirea ghilimelelor (englezești) de tipul " " sau ” ” (nu cele normate: „ ”) – fapt datorat adesea inexistenței ghilimelelor românești pe unele dispozitive electronice; 2. absența virgulei înainte de conectorii dar, iar, ci sau de corelative ca nici sau cât și, precum și prezența virgulei înainte de etc. (după modele englezești); și 3. folosirea cratimei în locul liniei de pauză, pentru marcarea incidentelor (fiind, iarăși, determinată de particularitatea dispozitivelor electronice).

Mai puțin frecvente, dar blamabile încă din școală, sunt greșelile din citatele care conțin virgulă între subiect/subiectivă și predicat sau cele în care nu este izolat vocativul prin virgulă.

În ceea ce urmează, în cadrul secțiunilor majore descrise mai sus, sunt oferite exemple de greșeli ordonate sub diferite teme. Citatul care conține greșeala este urmat de indicarea publicației-sursă și a numărului asociat greșelii respective din baza de date Cusurgiu (marcat cu #), apoi este oferită formularea corectă (dacă a putut fi identificată) și, eventual, o explicație privind greșeala respectivă dată în paranteză. Un citat poate conține mai multe greșeli, dar este subliniată doar aceea care se încadrează la secțiunea respectivă, citatul putând fi repetat la mai multe secțiuni.

II. Raportare în detaliu

1. ORTOGRAFIE

1.1. Prefixele și prefixoidele

O tendință clară, prin frecvența relativ mare a greșelilor de acest tip, este separarea prefixelor și prefixoidelor de bazele lor prin spațiu, în loc să se folosească cratima sau alipirea:* >„Am rămas șocat de duritatea mesajului anti american” (g4media.ro, #661), corect: antiamerican;

 • „pentru construcția unui mega proiect imobiliar la Romexpo” (economedia.ro, #865), corect: megaproiect;
 • „viața a revenit la o cvasi normalitate” (g4media.ro, #921), corect: cvasinormalitate (cf. cvasinormal);
 • „planeta 55 Cancri e, super fierbinte și acoperită de lavă” (descoperă.ro, #956), corect: super-fierbinte/superfierbinte;
 • Super promotie care te incurajeaza” (fără diacritice în textul original) (realitatea.net, #957), corect: super-promoție/superpromoție;
 • „acest kit ultra modern” (antena3.ro, #958), corect: ultramodern.

Observații

 1. Formațiile ocazionale pot fi scrise și cu cratimă: super-fierbinte, super-promoție.
 2. Aceste elemente (anti, mega, super etc.) nu pot fi considerate adjective invariabile (independente) în exemplele date, pentru că adjectivele de acest tip sunt totdeauna puse după substantivul determinat.
1.2. Cratima

Folosirea cratimei ridică cele mai multe și diverse probleme de natură ortografică. Apar cratime acolo unde ar trebui să existe alipire, anume în cuvintele derivate înregistrate deja în dicționare (deci care nu mai reprezintă formații ocazionale), la cuvintele străine care se termină cu o literă pronunțată ca în română sau la unele compuse:

 • „într-o unitate para-militară” (adevarul.ro, #786), corect: paramilitară;
 • „Mulți dintre ei erau și pan-slavi, [...], in vreme ce alții erau mai degrabă pan-ortodocși” (europalibera.org, #697), corect: panslavi; panortodocși;
 • „manipulările osteo-articulare” (mediafax.ro, #293), corect: osteoarticulare;
 • „reconfigurarea orientării geo-strategice a Turciei” (adevarul.ro, #249), corect: geostrategice;
 • plus-valoare” (hotnews.ro, #134), corect: plusvaloare;
 • week-end” (hotnews.ro, #258), corect: weekend;
 • „pentru a monitoriza cloud-ul guvernamental” (hotnews.ro, #779), corect: cloudul;
 • yesmen-ii domină” (pressone.ro, #708), corect: yesmenii;
 • Kremlin-ul, în sine, nu poartă nenoroc.” (pressone.ro, #707), corect: Kremlinul;
 • „în creierele liderilor Kremlin-ului” (pressone.ro, #711), corect: Kremlinului;
 • shooting-urile” (a1.ro, #668), corect: shootingurile;
 • video-uri” (eva.ro, #653), corect: videouri;
 • booster-ul” (hotnews.ro, #632), corect: boosterul;
 • mail-ul” (digi24.ro, #560), corect: mailul;
 • e-mail-uri”; „link-uri” (ziare.com, #622), corect: e-mailuri; linkuri;
 • blockbuster-ul” (hotnews.ro, #648), corect: blockbusterul;
 • summit-ului” (antena3.ro, #335), corect: summitului;
 • Golden-ul” (mediafax.ro, #285), corect: Goldenul;
 • emoji-uri” (hotnews.ro, #265), corect: emojiuri;
 • news feed-ul” (hotnews.ro, #264), corect: news feedul;
 • mall-uri” (adevarul.ro, #243), corect: malluri;
 • lockdown-ul” (alephnews.ro, #210), corect: lockdownul.

Există și situații în care lipsește cratima acolo unde este necesară, anume la cuvintele străine care se termină în litere pronunțate altfel decât în română (ori nepronunțate) sau în compuse și repetări de cuvinte:* „likeuri” (libertatea.ro, #511), corect: like-uri;

 • „Le plimbă de colo colo” (hotnews.ro, #656), corect: de colo-colo;
 • astă vară” (adevarul.ro, #242), corect: astă-vară;
 • fast food” (alephnews.ro, #672), corect: fast-food;
 • peștelui mamut” (hotnews.ro, #234), corect: peștelui-mamut;
 • fierul beton” (zf.ro, #212), corect: fierul-beton;
 • prim ministru” (hotnews.ro, #657; g4media.ro, #46, #922), corect: prim-ministru;
 • porta voce a autorităților” (hotnews.ro, #540), corect: portavoce.
1.3. Transliterarea

Un aspect asupra căruia dorim să atragem atenția în mod special este legat de transcrierea și transliterarea numelor străine. Pentru aceeași entitate se folosesc în presă mai multe variante, uneori în interiorul aceluiași articol. În DOOM 3 se găsesc îndrumări de transcriere și transliterare, care pot fi folosite pentru unificarea acestui fenomen.

 • Djoković” (republica.ro, #522), corect: forma din sârbă, Đoković, sau formele românizate Djokovici/Giocovici;
 • „Dmitro Jîvițki, șeful administrației regionale din Sumî” (digi24.ro, #761), corect: Jâvițki;
 • Yaroslava Mahuchikh” (digisport.ro, #755), corect: Iaroslava Mahucih;
 • „general-maiorul Andrei Sukhovetsky” (hotnews.ro, #739), corect: Suhovețki;
 • Vitalii Gerasimov” (hotnews.ro, #738), corect: Vitali Gherasimov;
 • Kîiv” (rfi.ro, #704), corect: Kiev;
 • „prințul exilat și mare lingvist Nikolai Trubetzkoy” (europalibera.org, #696), corect: Trubețkoi;
 • „Trupele Rusiei se apropie de centrala nucleară Zaporizhzhia din Ucraina” (hotnews.ro, #738), corect: Zaporojie;
 • „În așteptarea focului de pistol de la Saraievo” (mediafax.ro, #563), corect: Sarajevo;
 • Bucha” (hotnews.ro, #826), corect: Bucea;
 • „Aleksandar Vucic” (libertatea.ro, #769), corect: Vučić/Vucici;
 • „zborul Turkish Airlines TK1797 pe ruta Istanbul – Gothenburg” (adevarul.ro, #141, vezi și digi24.ro, #131), corect: Göteborg;
 • „Incendiile din regiunea Krasnoyarsk” (ziare.ro, #904), corect: Krasnoiarsk.
1.4. Scrierea cu majusculă/minusculă

Unele nume proprii sunt scrise cu inițială minusculă.

 • „cele mai verzi județe ale româniei” (digi24.ro, #868), corect: României;
 • „De asemenea, daraban este președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA).” (economedia.ro, #866), corect: Daraban;
 • „conform datelor transmise de Procuratura Generală a ucrainei” (hotnews.ro, #788), corect: Ucrainei;
 • „o următoare mutație, care va fi mai virulentă decât omicron” (alephnews.ro, #680), corect: Omicron;
 • facultatea de Medicină” (mediafax.ro, #288), corect: Facultatea de Medicină;
 • „în special cele care trăiesc în rusia” (digisport.ro, #757), corect: Rusia.

Folosirea corectă a minusculelor și a majusculelor poate asigura uneori claritatea textului.

 • Men nu s-a constituit parte civila” (stiripesurse.ro, #802), corect: MEN;
 • „SUA închid granițele călătorilor din opt țări din Africa de Sud” (hotnews.ro, #400), corect: Africa de sud (altfel se confundă cu țara Africa de Sud);
 • „regiunea Europei de Sud-Est” (mediafax.ro, #223), corect: Europei de sud-est.
1.5. Greșeli diverse

Unele forme nu respectă recomandările din DOOM, lucrarea normativă oficială, dar nici din DEX sau alte dicționare (când formele respective nu se găsesc în DOOM).

 • „turul doi al alegerilor urmând să aibe loc duminică” (digi24.ro, #839), corect: să aibă;
 • Glontele i-a trecut prin corp”; „Un glonte orb conține doar cartușul”; „propulsarea glontelui clasic” (digi24.ro, #233), corect: glonțul; glonț; glonțului;
 • „Marie-Sophie Germain, un geniu al matematicii pe care societatea a discriminat-o în continuu” (historia.ro, #166), corect: încontinuu;
 • „prioritizarea anumitor categorii de vârstă în anumite intervaluri de timp” (capital.ro, #143), corect: intervale;
 • „Autorii cerinței au scăpat o greșală gramaticală.” (mediafax.ro, #18), corect: greșeală;
 • „comportamentul celor două dive a fost umpic exagerat”; „La o lună și umpic de la montarea semnului de circulație” (spynews.ro, #124; ziarulunirea.ro, #536), corect: un pic;
 • „croații și bosniecii musulmani” (europalibera.org, #694), corect: bosniacii;
 • la maxim” (zf.ro, #685; hotnews.ro, #633), corect: la maximum;
 • „un alt clown” (libertatea.ro, #503), corect: clovn;
 • „Pentru că de îngrijit pielea trebui să ți-o îngrijești” (spotmedia.ro, #476), corect: trebuie;
 • „fără a creea o strategie comună cu aceștia” (hotnews.ro, #461), corect: crea;
 • kaiac” (stiripesurse.ro, #1001; digisport.ro, #1000; agerpres.ro, #997; hotnews.ro, 996), corect: caiac.

Nu puține sunt, după cum este de așteptat, scăpările de tehnoredactare (sau greșelile de scanare ori de inserare automată a diacriticelor) dintre cele mai diverse, cum ar fi:

 • „Primul grup de 100 de civili din otețărie Azovstal, evacuat” (ziare.com, #870), corect: oțelăria Azovstal;
 • „dar Puțin nu i-a permis”; „viziunea altui erou a lui Puțin”; „obsesia de ani întregi a lui Puțin” (g4media.ro, #811, #814, #816), corect: Putin;
 • „a fost de meserie strugar” (fanatik.ro, #77), corect: strungar;
 • „dar nici nu au conatct vizual” (digi24.ro, #73), corect: contact;
 • „chemând de urgență la serviziu joi dimineață sute de cercetători” (biziday.ro, #406), corect: serviciu;
 • HotNwes.ro” (hotnews.ro, #269), corect: HotNews.ro;
 • „inclusiv pe Nicoale Rădescu” (adevarul.ro, #936), corect: Nicolae;
 • „în a decide politiza salarială” (hotnews.ro, #891), corect: politica.
1.6. Folosirea incorectă a diacriticelor sau lipsa lor

Nu putem încheia secțiunea dedicată ortografiei fără să amintim practica unor jurnale de a nu folosi scrierea cu diacritice. La fel de condamnabilă este și scrierea parțială cu diacritice sau inserarea automată a diacriticelor fără să se verifice rezultatul.

 • „Privind locația foarte bună a Bazei Cutezătorii vedeți actele legale istețe care plasează qceataa baza intr-o zona foarte bună și dotarea unității cu mobilier modern.” (stiripesurse.ro, #801), corect: (această) bază într-o zonă;
 • „Aceea este o baza sportiva închiriată fragmentat si nu cut totul. Iarasi nu putem compara.” (stiripesurse.ro, #799), corect: bază sportivă; și; Iarăși;
 • câștigâm” (g4media.ro, #855), corect: câștigăm;
 • „că ân atacul său” (digi24.ro, #879), corect: în;
 • In mod și mai paradoxal” (europalibera.org, #698), corect: În;
 • ăntr-o țară” (alephnews.ro, #613), corect: într-o;
 • „urmărirea penală în rem” (alephnews.ro, #612), corect: in rem.

2. MORFOLOGIE

2.1. Problema numărului de i-uri

O problemă frecvent întâlnită este legată de scrierea unor cuvinte cu unu, doi sau trei i-uri. Rezolvarea acestei probleme rezidă într-o analiză morfematică mai atentă a cuvintelor respective pentru a stabili i-ul din rădăcină, i-ul desinenței de plural sau de genitiv-dativ singular feminin (la nume) sau al desinenței de persoana a doua (la verbe), precum și i-ul articolului enclitic.

 • „Politologul Cristian Pîrvulescu, despre război și «moderații și ulii» din jurul lui Putin” (adevarul.ro, #955), corect: uliii (trebuie adăugat articolul enclitic de nominativ-acuzativ plural);
 • „susținut de o cohortă formată din foști săi colegi de la KGB” (g4media.ro, #818), corect: foștii săi colegi (trebuie adăugat articolul enclitic de nominativ-acuzativ plural);
 • „tu vei știi” (alephnews.ro, #651), corect: vei ști (în formarea viitorului se folosește infinitivul ști, deci nu are de ce să apară și aici i-ul desinenței de persoana a doua singular);
 • „Cu siguranță NU există extratereștrii inteligenți pe Europa” (hotnews.ro, #628), corect: extratereștri (articol enclitic parazitar);
 • „sondaj pe care l-a organizat pentru proprii membri și simpatizanți” (stiripesurse.ro, #597), corect: propriii membri (lipsește articolul enclitic);
 • Primi pași în crearea unui potențial nou vaccin se suprapun cu cercetarea necesară” (biziday.ro, #413), corect: primii pași (lipsește articolul enclitic);
 • „Andeeea Gușman a contrazis astfel declarațiile tatălui ei, declarați în care” (playtech.ro, #380), corect: declarații (lipsește desinența de plural);
 • „fructele sunt mai ieftine la vecinii noștrii” (playtech.ro, #296), corect: noștri (apare un i parazitar; adjectivele posesive nu au niciodată două i-uri);
 • „De altfel, PSD a transmis pe toate căile oficiale și neoficiale că vor intrarea la guvernare cu miniștrii plini.” (hotnews.ro, #295), corect: miniștri (nu este justificată de context articularea enclitică);
 • „Sărbătoarea este celebrată în mai multe țării” (libertatea.ro, #279), corect: țări;
 • „Pentru victorie Team Spirit va primii 18,2 milioane de dolari” (mediafax.ro, #180), corect: va primi (infinitivul din forma de viitor se scrie cu un singur i);
 • „vaccinării copiiilor” (ziare.com, #146), corect: copiilor;
 • „în asigurarea calități” (edupedu.ro, #586), corect: asigurarea calității;
 • „în cazul unei invazi ruse” (hotnews.ro, #566), corect: unei invazii;
 • „Trei sferturi dintre copii românilor” (directorylib.com, #564), corect: copiii românilor;
 • „Am înțeles că de fapt era o teamă, nu avuseseră copiii cu alergii în grădiniță” (digi24.ro, #195), corect: copii;
 • „Dacă firma mea ar face parte dintr-o societate mai mare, n-aș știi” (digi24.ro, #982), corect: n-aș ști.
2.2. Nici un vs niciun

Tot frecventă este și problema alegerii între nici un și niciun, creată de ratarea analizei lui nici ca adverb de sine stătător în formulări corelative sau ca formant al adjectivului pronominal negativ.

 • „nu estimăm că există o amenințare de utilizare a armelor nucleare și nicio amenințare pentru teritoriul NATO” (g4media.ro, #860), corect: nici o (înțelesul este: „nu estimăm că există una și nici alta”, o formulare mai clară fiind: „estimăm că nu există o amenințare de utilizare a armelor nucleare și nici o amenințare pentru teritoriul NATO”);
 • „Nu vreau să văd nici prim-ministru, niciun politician că se dă model de vaccinare, pentru că generează reacție inversă.” (g4media.ro, #156), corect: nici (un) politician (este vorba de corelativul nici..., nici);
 • Nici o reacție a forțelor de ordine, instituția nu a fost apărată”; „E treaba liberalilor, nu am nici o părere”; „Nici o țară supusă zilnic unui asemenea bombardament mediatic nu poate rămâne în picioare.”; „să nu facă nici o propunere” (g4media.ro, #535; #206; #188; #150), corect: nicio;
 • Nici o vorbă despre faptul că USR a fost dat afară de la guvernare” (adevarul.ro, #245), corect: nicio;
 • „De un an, Iohannis nu a fost în nici un sat să îndemne bătrânii la vaccin.” (g4media.ro, #189), corect: niciun;
 • „n-a câștigat nici un șir de alegeri” (g4media.ro, #663), corect: niciun.
2.3. Formele verbale cu clitice lipsă

A atras atenția prin frecvență și suprimarea auxiliarelor și a altor clitice din formele verbale:

 • „însă a făcut imediat rebreak-ul și mers cap la cap” (digi24.ro, #649), corect: și a mers;
 • „Interesul lui Cîțu e simplu: să amâne ori împiedice orice negociere” (g4media.ro, #373), corect: ori să împiedice;
 • „după ce a alimentat de 2700 de lei și plecat din benzinărie” (digi24.ro, #972), corect: și a plecat;
 • „Seara, informația fost confirmată de premierul polonez” (libertatea.ro, #847), corect: informația a fost confirmată;
 • „Majoritatea cazurilor nu raportat febră” (digi24.ro, #844), corect: nu au raportat;
 • după ce vândut timbrul” (digi24.ro, #840), corect: după ce a vândut;
 • pentru conduce operațiuni” (adevarul.ro, #807), corect: pentru a conduce;
 • „capacitatea comunității internaționale de răspunde și de a limita consecințele” (mediafax.ro, #675), corect: de a conduce;
 • Cum dispărut Gabby Petito” (digi24.ro, #550), corect: Cum a dispărut;
 • „Nu trebuie să mirăm că” (libertatea.ro, #510), corect: să ne mirăm;
 • „mania de tot exorciza comunismul” (libertatea.ro, #501), corect: de a tot exorciza;
 • „primăria Capitalei anunța că reabilitat” (g4media.ro, #491), corect: că a reabilitat;
 • „Un bărbat care furat” (digi24.ro, #487), corect: care a furat;
 • „Mașinile [...] vor mutate în fabricile BMW” (mediafax.ro, #227), corect: vor fi mutate;
 • „șeful statului și guvernul au făcut până acum aproape nimic” (g4media.ro, #193), corect: nu au făcut;
 • „Polițiștii căutau șoferi care au băut alcool sau consumat droguri” (g4media.ro, #961), corect: au consumat;
 • „Polonia refuză să mai primească și plătească vaccinuri anti-COVID de la Pfizer.” (în titlu) (libertatea.ro, #837), corect: și să plătească;
 • „Oamenilor nu le place să se facă injecții” (g4media.ro, #576), corect: să li se facă injecții.
2.4. Articolul genitival – forme de feminin singular inexistente: ale, alei
 • „în urma unei decizii interpretative ale Curții Constituționale” (g4media.ro, #364), corect: decizii interpretative a Curții Constituționale (articolul ale nu este formă de genitiv-dativ singular feminin, ci de feminin plural);
 • „în vederea unei eventuale reveniri ale sale pe Santiago Bernabeu” (digisport.ro, #985), corect: (unei...) reveniri a sale;
 • „potrivit unei postări ale sale pe Twitter” (hotnews.ro, #986), corect: unei postări a sale;
 • „s-a dedicat unei alte pasiuni ale sale” (playtech.ro, #987), corect: unei pasiuni a sale;
 • „Cum să eviți manifestarea unei afecțiuni ale sistemului digestiv” (bzi.ro, #990), corect: unei afecțiuni a sistemului digestiv;
 • „Joe Biden să-i spună echipei sale de securitate națională ce i-a spus Richard Nixon alei sale” (g4media.ro, #974), corect: ce i-a spus Richard Nixon propriei (sale) echipe.
2.5. Greșeli diverse

Au fost înregistrate și greșeli care privesc diverse aspecte de morfologie, de pildă, greșeli în alegerea corectă a părților de vorbire, a formelor corecte de declinare sau conjugare, în scrierea ortogramelor etc.

 • „deși fusesem preveniți” (hotnews.ro, #742), corect: fuseserăm (lipsește morfemul de plural --);
 • „Gray spune că «preluează un impact lunar»” (styleguide.ro, #596), corect: preia (acest verb se conjugă ca a lua);
 • „fapta de a nerespecta regulile” (libertatea.ro, #572), corect: a nu respecta (ne- se atașează doar la participiu și gerunziu);
 • „o decizie care ține de fiecare împarte” (digi24.ro, #553), corect: în parte (nu este vorba de verbul a împărți, ci de locuțiunea adjectivală/adverbială);
 • „astfel încât în trei, maxim cinci ani”; „în maxim 4 ani” (mediafax.ro, #423; #226); corect: maximum (este folosită forma de substantiv/adjectiv, în locul celei de adverb);
 • „aș apela la televiziune respectivă să arată că atât a fost investiția” (paginademedia.ro, #600), corect: să arate;
 • „că il va prezenta când va fi finalizat” (hotnews.ro, #259), corect: i-l;
 • „China a reacționat la afirmațiile lui Joe Biden și la îndemnat la prudență.” (digi24.ro, #229), corect: l-a;
 • „in randul tinerilor si adultilor activi (20-59 ani) constam o usoara crestere” (fără diacritice în original) (g4media.ro, #520), corect: constatăm;
 • „croații și bosniecii musulmani (precum și muntenegrinii)” (europalibera.org, #695), corect: muntenegreni (forma de singular muntenegrean are pluralul muntenegreni, după modelul băimărean/băimăreni);
 • „Marea lansare a fost făcută la Game Awards 2021, înainte debutului emisiunii în live streaming.” (playtech.ro, #669), corect: înaintea debutului;
 • „acești politicieni generoși pe banii altor nu ar avea ce să împartă” (g4media.ro, #660), corect: pe banii altora;
 • „totul mărginindu-se pentru moment la un soi de bătălie a narațiunii, la prezentări reciproce ireductibile ale evenimentelor” (europalibera.org, #733), corect: prezentări reciproc ireductibile (cuvântul reciproc trebuie să fie adverb, nu adjectiv);
 • „celulele T omoară celula înainte ca această să poată produce noi viruși” (digi24.ro, #393), corect: aceasta;
 • „o nouă blindată” (ziare.com, #944), corect: un nou blindat (este substantiv neutru);
 • „că ritmul maximum care poate fi atins” (g4media.ro, #490), corect: ritmul maxim (trebuie folosită forma de adjectiv).

3. SINTAXĂ

3.1. Dezacordul
3.1.1. Dezacordul dintre subiect și predicat

Principalele greșeli de sintaxă sunt dezacordurile, dar cele mai supărătoare rămân cele dintre subiect și predicat, unele apărând chiar în titluri de articole.

 • Turcia au arestat un bărbat” (în titlu) (g4media.ro, #387), corect: Turcia a arestat;
 • Secretul jumărilor de porc s-au aflat.” (în titlu) (playtech.ro, #382), corect: Secretul [...] s-a aflat;
 • judecătorii reunesc cauzele la doar două zile după ce le-a disjuns” (în titlu, corectat ulterior) (g4media.ro, #71), corect: judecătorii [...] le-au disjuns;
 • „La bordul său se mai afla analiști militari” (adevarul.ro, #808), corect: se mai aflau analiști;
 • unele dintre victime nu avea mai mult de 14 ani” (adevarul.ro, #806), corect: unele [...] nu aveau;
 • „Dar cea mai mare parte a lor nu se văd în creșterea calității serviciilor” (digi24.ro, #543), corect: cea mai mare parte [...] nu se vede;
 • Crește salariului minim, punctul de pensie și alocația” (stirileprotv.ro, #531), corect: cresc salariul minim, punctul de pensie și alocația;
 • „Pe scurt, homo sapiens au început să se organizeze în cete” (libertatea.ro, #499), corect: [specia] homo sapiens a început;
 • prețurile locuințelor a crescut constant”; „Prețurile apartamentelor va crește semnificativ” (evz.ro, #442; #441), corect: prețurile [...] au crescut; prețurile [...] vor crește;
 • Puterea femeilor și a celor marginalizați sunt la epicentrul acestei producții de epocă” (libertatea.ro, #436), corect: Puterea [...] este în epicentrul;
 • numărul cazurilor cresc” (digi24.ro, #329), corect: numărul [...] crește;
 • PNL au amânat ședința” (g4media.ro, #282), corect: PNL a amânat;
 • DNA au deschis dosar penal” (libertatea.ro, #108), corect: DNA a deschis;
 • „iar manifestările era asemănătoare cu cele de acum” (libertatea.ro, #278), corect: manifestările erau asemănătoare;
 • „Potrivit specialiștilor, era șanse mari” (digisport.ro, #159), corect: erau șanse;
 • Sindicatul Europol a reacționat în urma rezultatelor de la Jandarmerie după ce au sesizat că notele după contestație au fost mărite” (alephnews.ro, #277), corect: Sindicatul Europol [...] a sesizat;
 • „După ce apare programul de guvernare și lista miniștrilor cabinetului Ciucă” (adevarul.ro, #247), corect: apar programul [...] și lista [...];
 • Descoperirea înfricoșătoare au fost făcută luni” (digi24.ro, #99), corect: Descoperirea [...] a fost făcută [...];
 • „va degreva partea de sistem unde e necesar paturi cu oxigen” (digi24.ro, #127), corect: sunt necesare paturi cu oxigen.

La acestea se adaugă dezacordurile care privesc (doar) numele predicativ sau participiul din structurile pasive:* „O altă lucrarea de Banksy, „Monkey Detonator”, realizat în 2000, a fost adjudecat la prețul de 2,1 milioane de dolari.” (g4media.ro, #363), corect: O altă lucrare [...] a fost adjudecată [...];

 • Decizia amenință finanțarea Poloniei de către UE și este considerat primul pas spre Polexit” (în titlu) (g4media.ro, #182), corect: Decizia [...] este considerată [...];
 • mașina în valoare de 100.000 lei a fost indisponibilizat” (adevarul.ro, #239), corect: mașina [...] a fost indisponibilizată;
 • geniștii ucraineni sunt timid și tăcuți” (hotnews.ro, #772), corect: geniștii [...] sunt timizi.
3.1.2. Dezacordul legat de pronumele care

O problemă aparte este dezacordul dintre subiect și predicat, atunci când subiectul este realizat prin pronumele care. Acesta are formă invariabilă pentru singular și plural, iar numărul lui se dezambiguizează cu ajutorul referinței sale din context.

 • „Prima țară din UE care impun această măsură” (g4media, #541), corect: care impune (care se referă la „prima țară”);
 • „Din nefericire, in randul tinerilor si adultilor activi (20-59 ani) constam o usoara crestere de 6.9% a numarului de decese la 24h (care nu includ raportarile din urma)” (g4media.ro, #521), corect: numărului [...] (care nu include raportările din urmă) (pronumele care se referă la „numărul de decese” – sau la „creștere”, doar acestea putând fi legate de raportări);
 • „România este dintre statele care are un grad mic de vaccinare.” (youtube.com, #113), corect: statele care au (care se referă la „state”);
 • „România se numără printre primele țări din lume care vine azi cu soluții aplicate pentru copii” (g4media.ro, #107), corect: primele țări [...] care vin (care se referă la „țări”).
3.1.3. Dezacordul articolului genitival al
 • „s-au mutat într-un complex a Marinei din apropiere” (digi24.ro, #886), corect: un complex al Marinei;
 • autor a mai multor cărți” (g4media, #593), corect: al;
 • „în urma amenințărilor primarului general și al directorului general” (g4media, #554), corect: ale;
 • „Soarta STB rămâne, așadar, în mâinile consilierilor generali și a factorului politic.” (digi24.ro, #540), corect: ale;
 • „Un stat polițienesc ar îndeplini viziunea altui erou a lui Puțin” (g4media.ro, #812), corect: al;
 • „dar și pentru angajații Primăriei Capitalei și a unor instituții din subordine” (digi24.ro, #544), corect: ai.

Structurile cu acord încrucișat, creat de pronumele relativ care, ridică și ele unele probleme. Rezolvarea este simplă, prin aceea că articolul genitival trebuie să se acorde cu substantivul care urmează imediat după pronumele care.

 • „teste clinice ale căror scop unic este de a genera un răspuns specific” (digi24.ro, #544), corect: al căror scop;
 • „o piesă de teatru a cărei acțiuni” (hotnews.ro, #357), corect: ale cărei acțiuni sau a cărei acțiune (contextul conține și alte greșeli);
 • „alături de alți lideri ai căror țări compun acest grup” (digi24.ro, #544), corect: ale căror țări.
3.1.4. Dezacordul adjectivului pronominal sau calificativ

Dezacordurile privesc și alte relații decât cea dintre subiect și predicat, cum ar fi acordul dintre substantiv și determinările sale sau dintre pronume și referenții lui.

 • „bugetarii cu venituri mai mare decât salariul președintelui” (g4media.ro, #966), corect: venituri mai mari;
 • „pentru a scurta toate timpii” (digi24.ro, #858), corect: toți timpii;
 • „Lupta unui navetiste cu sistemul” (g4media.ro, #214), corect: unei navetiste;
 • Numărul mari de victime” (hotnews.ro, #771), corect: Numărul mare;
 • „din investițiile străină directe la nivel global” (digi24.ro, #540), corect: investițiile străine directe;
 • „Așa că au recurs la soluții extrem.” (digi24.ro, #540), corect: soluții extreme;
 • Saptamana trecut am asistat la o explozie” (g4media, #517), corect: Săptămâna trecută;
 • „a acțiunii disciplinare formulată de Inspecția Judiciară” (csm1909.ro, #439), corect: acțiunii [...] formulate;
 • „în cazul patinatoarei «prinsă dopată» la Jocurile Olimpice” (ziare.com, #624), corect: patinatoarei „prinse dopată” (este de remarcat că numai atributul prinse se acordă în caz cu substantivul determinat, nu și predicativul suplimentar dopată);
 • „Ultimele cuvinte ale unei tinere răpusă de COVID” (stirileprotv.ro, #337), corect: tinere răpuse;
 • „să înțelegem opinia celuilalt, cât de diferit ar fi de-a noastră” (g4media, #415), corect: opinia [...] oricât de diferită;
 • „administrarea celei de-a treia doză de vaccin” (ziare.com, #138), corect: celei [...] doze;
 • „O altă lucrarea de Banksy, „Monkey Detonator”, realizat în 2000” (g4media, #361), corect: lucrare [...] realizată;
 • foștii noștri partener” (hotnews.ro, #629), corect: foștii noștri parteneri;
 • „dacă aceste coduri digital au fost furate” (alephnews.ro, #273), corect: coduri digitale.
3.1.5. Dezacordul pronumelui
 • „Dacă începi să simți vreuna din aceste simptome” (digi24.ro, #484), corect: vreunul;
 • „i-au cerut să-și suprime de pe rețelele de socializare materialele referitoare la războiul în Ucraina, avertizându-l că aceasta ar putea fi periculos pentru el” (hotnews.ro, #717), corect: materialele [...] acestea ar putea fi periculoase;
 • „Deputatul PNL Violeta Alexandru susține, într-o postare pe Facebook, că actuala coaliție nu se va reface, el arătând că preferă să accepte realitatea decât să se păcălească singură” (g4media.ro, #161), corect: ea (pronumele trebuie ales după genul natural);
 • „și am petrecut weekendul temându-se că un coleg și-a luat viața” (g4media.ro, #101), corect: temându-mă;
 • „susținut de o cohortă formată din foști săi colegi de la KGB și de alți fraudatori de securitate („structuri de forță”) pe care el le-a menținut două decenii” (g4media.ro, #819), corect: i-a menținut.
3.2. Categoria cazului

Includem aici diverse greșeli de exprimare care afectează categoria cazului:

 • „La începutul lunii trecute, Ministerului Educației din Ucraina anunța că bilanțul a crescut” (digi24.ro, #878), corect: Ministerul [...] anunța;
 • „Cei trei generali cer Departamentul de Justiție și Comisiei parlamentare” (biziday.ro, #453), corect: cer Departamentului;
 • „Explozie într-un club din capitala Azerbaidjan.” (în titlu) (digi24.ro, #917), corect: capitala Azerbaidjanului;
 • președintele Federația Națională a Asociațiilor de Părinți” (alephnews.ro, #644), corect: președintele Federației Naționale;
 • „Recomandat celor care le plac fantezia și metaforele.” (libertatea.ro, #434), corect: cărora le plac;
 • „Marea Britanie a anunțat abia aseară reintroducerea obligativitatea purtării măștii” (biziday.ro, #408), corect: reintroducerea obligativității/că a reintrodus obligativitatea;
 • „suntem parte a cele mai puternice alianțe” (digi24.ro, #872), corect: a celei;
 • „în centrul Bucureștiul” (g4media.ro, #659), corect: centrul Bucureștiului;
 • „secția de Oftalmologie a Spitalul Județean de Urgență” (hotnews.ro, #631), corect: a Spitalului;
 • Crește salariului minim” (stirileprotv.ro, #532), corect: Crește salariul;
 • Numirea un PSD-ist” (digi24.ro, #498), corect: Numirea unui PSD-ist;
 • „cu cei care postaseră anunțurilor” (biziday.ro, #405), corect: postaseră anunțurile;
 • „legislația națională primează în fața dreptul european” (g4media.ro, #164), corect: în fața dreptului;
 • potrivit mai multe surse diplomatice” (libertatea.ro, #947), corect: potrivit mai multor;
 • „Audi și Porsche se vor alătura Formula 1” (g4media.ro, #884), corect: Formulei 1;
 • „liceul era în topul cele mai bune 100 de școli” (digi24.ro, #874), corect: topul celor;
 • „după ascensiunea Partidul Nazist” (economedia.ro, #869), corect: ascensiunea Partidului;
 • „discută despre reconstruirea Ucraina” (g4media, #853), corect: reconstruirea Ucrainei;
 • „un război nu a fost dezvăluit cu ajutorul atâtor de mulți «corespondenți de război»” (libertatea.ro, #804), corect: cu ajutorul atât de multor/cu ajutorul a atât de mulți;
 • Warren i-a luat un minut să-și dea seama pe deplin ce se întâmplă” (g4media.ro, #592), corect: lui Warren.
3.3. Absența mărcii genitivale al sau folosirea ei parazitară
 • valoarea finanțărilor și garanțiilor emise a fost mai mare” (zf.ro, #681), corect: valoarea finanțărilor și a garanțiilor;
 • „ci de a evita grăbirea a unor astfel de procese” (digi24.ro, #896), corect: grăbirea unor (marca genitivală este incompatibilă cu articolul enclitic de la cuvântul care o precedă);
 • „Consider că această Lege 55/2020 a produs posibilitatea readucerii a concepțiilor naziste și a experimentelor de tip Menghele” (libertatea.ro, #648), corect: readucerii concepțiilor;
 • „Rusia închide birourile a 15 ONG-uri occidentale, inclusiv cele ale două organizații importante pentru drepturile omului” (libertatea.ro, #828), corect: cele a două organizații (înaintea cuvintelor fără flexiune de genitiv-dativ se folosește prepoziția a, urmată de cazul acuzativ).
3.4 Articolul enclitic

În unele situații articolul enclitic este greșit folosit sau lipsește când ar trebui să fie prezent.

 • „Demilitarizarea Rusie este în plină desfășurare” (hotnews.ro, #787), corect: Rusiei;
 • „Iar dacă va fi asediată Odessa, cine să participe la operațiune din Transnistria?” (hotnews.ro, #749), corect: operațiunea din Transnistria;
 • „Chiar îna cel momentul un bărbat pe bicicletă traversa strada.” (hotnews.ro, #690), corect: în acel moment;
 • „aș apela la televiziune respectivă” (paginademedia.ro, #600), corect: televiziunea respectivă;
 • „Era partea de emisiunea, de Business Club” (paginademedia.ro, #598), corect: partea de emisiune de Business Club;
 • „după ce agresiune a avut loc” (g4media.ro, #583), corect: agresiunea a avut loc;
 • „ci pe baza decizie politice” (digi24.ro, #545), corect: pe baza deciziei;
 • O nouă anularea a vizei jucătorului” (hotnews.ro, #529), corect: O nouă anulare;
 • „cum se va face această tranziția către transportul verde” (digi24.ro, #422), corect: această tranziție;
 • „Potrivit surselor citate, propunere lui Iulian Dumitrescu” (hotnews.ro, #529), corect: propunerea;
 • „În Uniunea au intrat persoane care nu au fost angajați în viața lor la un ziar” (fanatik.ro, #75), corect: Uniune;
 • Partid politic pro-rus înființat de oligarhul Medvedciuk a fost interzis oficial în Ucraina” (în titlu) (g4media.ro, #980), corect: Partidul (subiectul la singular trebuie să fie articulat);
 • „Puteți citi aici întregul comunicatul” (economedia.ro, #862), corect: întregul comunicat;
 • „Ajutorul militar elen pentru Ucraina constă în lansatoarele portabile de rachete, muniție și puștile Kalashnikov.” (stirileprotv.ro, #693), corect: lansatoare; puști;
 • „Rusia a raportat 74.893 de decese ale unor persoane infectate cu Covid-19, în octombire, lună cea mai neagră de la începutul pandemiei în această țară” (g4media.ro, #416), corect: luna cea mai neagră;
 • „O companie din Anglia lucrează la vaccinul anti-COVID de generație a doua” (digi24.ro, #389), corect: generația a doua;
 • „În istorie recentă au mai existat conflicte” (mediafax.ro, #667), corect: istoria recentă.
3.5. Probleme la folosirea formantului de superlativ adverbial cel

Alegerea corectă între formantul de superlativ al unui adverb cel și articolul omonim (care se acordă cu substantivul pe care îl determină) ridică probleme destul de frecvent. Pentru a determina dacă cel ține exclusiv de adverb (și nu trebuie acordat), se poate face testul suprimării adverbului aflat la superlativ. Dacă structura rămâne gramaticală după ce a fost înlăturat superlativul adverbial, atunci cel nu trebuie acordat.

 • „este unul dintre obiectele preistorice cele mai sofisticat decorate” (rfi.ro, #625), corect: cel mai sofisticat decorate (test: unul dintre obiectele preistorice decorate – este structură corectă, deci cel nu trebuie acordat);
 • „forma cea mai des folosită” (hotnews.ro, #385), corect: cel mai des (test: forma folosită – este structură corectă);
 • „Simona Halep (30 de ani) rămâne în continuare cel mai bine clasată jucătoare de tenis din România.” (digisport.ro, #895), corect: cea mai bine clasată jucătoare (test: Simona Halep (30 de ani) rămâne în continuare clasată jucătoare – este structură incorectă, deci cel trebuie acordat);
 • „Juventus, cel mai bine cotată echipă din Serie A, atinge suma de 529 milioane de euro” (gsp.ro, #983), corect: cea mai bine cotată echipă (test: Juventus, cotată echipă din Serie A, atinge suma de 529 milioane de euro – este structură incorectă, deci cel trebuie acordat);
 • „câinii nu numai că înțeleg aceste cuvinte, care sunt probabil cel mai des folosite comenzi” (mediafax.ro, #984), corect: cele mai des folosite comenzi (test: care sunt probabil folosite comenzi – este structură incorectă, deci cel trebuie acordat);
 • „Letonia, una dintre cel mai puțin vaccinate țări din UE, intră în lockdown” (libertatea.ro, #213), corect: cele mai puțin vaccinate țări.
3.6. Anacolutul
 • „Unul dintre codurile utilizate îl vizează și pe Adolf Hitler, pe care, dacă îl scanezi, apare numele fostului conducător al Germaniei, complet vaccinat.” (alephnews.ro, #274), corect: Unul dintre codurile utilizate îl vizează și pe Adolf Hitler. Dacă îl scanezi, apare numele fostului conducător al Germaniei, complet vaccinat (pronumele relativ pe care nu are funcție sintactică în subordonata cu predicatul apare pe care o introduce).
3.7. Greșeli de utilizare a prepoziției
3.7.1. Absența prepoziției
 • „Rata infecțiilor California este, de asemenea, în prezent mult mai mare” (g4media.ro, #370), corect: infecțiilor din California;
 • „descurajarea consumului alcool” (g4media.ro, #216), corect: consumului de alcool;
 • 23 specii de viețuitoare” (digi24.ro, #135), corect: 23 de specii;
 • „Știți foarte bine că 40 reprezentanți ai statelor au discutat” (g4media.ro, #850), corect: 40 de reprezentanți;
 • „Dogaru a organizat o serie de proteste față de intenția guvernului Boc a recalcula pensiile militarilor.” (fanatik.ro, #78), corect: intenția guvernului Boc de a recalcula;
 • „oameni care beneficiază un plus de 50% la pensie” (fanatik.ro, #74), corect: beneficiază de un plus;
 • „Rusia l-ar fi suspendat pe comandantul Flotei Mării Negre și alți comandanți de top” (hotnews.ro, #924), corect: și pe alți;
 • „Generalii ar complota FSB pentru a-l înlătura pe Putin” (în titlu) (ziare.com, #906), corect: ar complota cu FSB;
 • „Diess a declarat luni că pregătirile Porsche pentru intrarea în Formula 1 au fost puțin mai concrete decât cele ale Audi.” (g4media.ro, #884), corect: pregătirile (de) la Porsche;
 • „împotriva variantelor Coronavirus Omicron și Delta” (g4media.ro, #579), corect: variantelor de coronavirus Omicron și Delta;
 • „Puterea femeilor și a celor marginalizați sunt la epicentrul acestei producții de epocă, preocupate de teme dureros contemporane.” (libertatea.ro, #432), corect: dureros de contemporane;
 • „și respingerea ceea ce vede drept construirea de «blocuri» de către SUA” (digi24.ro, #992), corect: respingerea a ceea ce.
3.7.2. Utilizarea unei prepoziții inadecvate în context
 • La ce salariu pe lună se așteaptă tinerii să câștige la primul job” (mediafax.ro, #228), corect: Ce salariu pe lună se așteaptă tinerii să câștige la primul job;
 • „la doar 10-15 de centimetri” (digi24.ro, #871), corect: 10-15 centimetri;
 • „care facilitează comunicarea cu absolut cu orice tip de navă” (adevarul.ro, #809), corect: cu absolut orice tip de navă;
 • „procesului de pace prevăzut de acordurile de Minsk” (hotnews.ro, #658), corect: acordurile de la Minsk;
 • „Rata de incidență COVID în București a scăzut la sub 13 la mie” (g4media.ro, #326), corect: a scăzut sub 13 la mie;
 • „«operațiunea specială» a lui Putin în Ucraina ar putea dura «de ani de zile»” (digi24.ro, #897), corect: ar putea dura «ani de zile»;
 • „rușii au distrus 202 de școli ucrainene” (digi24.ro, #876), corect: 202 școli;
 • „Sunt două proiecte importante care sunt prinse pe PNRR” (digi24.ro, #420), corect: în;
 • „Eu am făcut și un raport din autostrăzile pe care le avem în momentul de față” (digi.ro, #419), corect: despre;
 • „Țara dispune de mai multe vaccinuri din concepție proprie” (g4media.ro, #417), corect: de;
 • „Testele din salivă” (g4media.ro), corect: Testele de salivă (proba/mostra poate să fie din salivă, nu testul).
3.8. Nerespectarea regimului verbului
 • „Ciolacu, la anunțarea noului pachet de măsuri de sprijin: «A venit momentul ca noi, oamenii politici, să livrăm»” (în titlu) (digi24.ro, #916) (lipsa complementului direct);
 • „Ea a criticat, de asemenea, Japonia pentru că «urmează supus instrucțiunilor primite de peste ocean»” (digi24.ro, #827), corect: urmează [...] instrucțiunile (acest sens al lui a urma se construiește cu complement direct);
 • „steagul ucrainean încă arborează deasupra clădirii” (libertatea.ro, #783), corect: este arborat (a arbora nu este intranzitiv);
 • „Mulți tineri sârbi simpatizează cu Rusia.” (libertatea.ro, #766), corect: simpatizează Rusia;
 • „Protestatarii, care și-au anunțat acțiunile «convoaiele libertății», se îndreaptă spre Paris.” (digi24.ro, #617), corect: și-au numit acțiunile „convoaiele libertății” (a anunța nu admite complementul predicativ al obiectului);
 • „Statul francez s-a opus și a înregistrat rapid sculptura monument istoric pentru a evita vânzarea ei.” (spotmedia.ro, #120), corect: a înregistrat [...] sculptura ca monument istoric;
 • „cum poate ajuta România în transportarea cerealelor ucrainene” (digi24.ro, #964), corect: a ajuta [...] la;
 • „«Lipitoarea» Borza s-a aciuat și de premierul Ciucă.” (ziare.com, #915), corect: s-a aciuat [...] pe lângă;
 • „În loc să mă gândesc în termeni savanți despre lucrurile astea” (digi24.ro, #964), corect: să mă gândesc [...] la;
 • „Un dialog purtat la Moscova [...] s-a transformat într-o amenințare atât de directă încât presa rusă a scos-o imediat în titlu.” (libertatea.ro, #835), corect: a scos-o [...] din.
3.9. Conectorii sintactici, intra- sau transfrastici
3.9.1. Folosirea conjuncției + conjunctivul
 • „Întrebat dacă există un risc hackerii să atace sisteme importante” (digi24.ro, #871), corect: ca hackerii să atace;
 • „a anunțat că va investi tot ce are pentru că Ucraina să-și revină” (digisport.ro, #736), corect: pentru ca [...] să-și revină;
 • „se așteaptă numărul acestora să crească” (businessmagazin.ro, #125), corect: ca [...] să crească.
3.9.2. Folosirea conjuncției ca + indicativul
 • „am fost de acord ca orice efort, chiar dacă include armament, nu trebuie irosit în acest moment” (g4media.ro, #851), corect: [...] nu trebuie irosit;
 • „Sunt convins ca astfel de evenimente ar fi atras mai mult atenția” (antena3.ro, #169), corect: [...] ar fi atras;
 • „După care o să plătească mass media să pară ca sunt unul opusul celuilalt și ca ei sunt cele două alternative” (g4media.ro, #221), corect: .
3.9.3. Suprimarea lui după verbe dicendi și de opinie
 • „Mary Civiello, expertă în limbajul trupului, consultată de BBC, a spus a fost egalitate în privința afișării puterii de către cei doi lideri.” (digi24.ro, #72), corect: a spus că a fost egalitate;
 • indicându-le au liber să plece înspre vest” (adevărul.ro, #252), corect: indicându-le că au liber;
 • Considerăm am adoptat sancțiunile majore” (digi24.ro, #829), corect: Considerăm că am adoptat;
 • „Gigantul jocurilor online care dezvoltă Fortnite anunță va dona încasările” (g4media.ro, #759), corect: anunță că va dona;
 • „Ambasada Rusiei la Londra a negat bombardamentul maternității din Mariupol a vizat civili.” (g4media.ro, #729), corect: a negat că bombardamentul;
 • „Nu în ultimul rând, Turcia a anunțat va implementa Convenția de la Montreux” (digi24.ro, #700), corect: a anunțat că va implementa.
3.9.4. Alte greșeli
 • „Un câine din SUA și-a salvat stăpânul după ce s-a dus i-a adus pe polițiști la locul accidentului” (stirileprotv.ro, #493), corect: s-a dus și i-a adus;
 • „Beijing-ul a fost incapabil să influențeze nici calculele lui Putin în război și nici răspunsul Occidentului” (ziare.com, #848), corect: nu a fost capabil (nici nu poate apărea decât în prezența negației verbale nu);
 • „Scopul festivalului era de a strânge recolte, iar manifestările era asemănătoare cu cele de acum: costume de Halloween, decorațiuni pentru casă, transformarea dovlecilor în felinare, dar machiaje și celebrul «trick-or-treat».” (libertatea.ro, #280), corect: dar și machiaje;
 • „De asemenea este bine ca să se poarte” (digi24.ro, #965), corect: este bine să se poarte;
 • „Am spus foarte clar că să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde” (g4media.ro, #112), corect: Am spus foarte clar să rămână (conjuncția este incompatibilă cu conjunctivul).
3.10. Dublări negramaticale
 • „descendenții au încercat să o recupereze ceea ce consideră ei proprietatea lor” (spotmedia.ro, #121), corect: recupereze ceea ce consideră ei proprietatea lor (prezența pronumelui aton este negramaticală);
 • „pe baza unor competiții de proiecte și cei care au capacitatea de a scrie proiecte ei câștigă finanțarea pe aceste proiecte” (g4media.ro, #47), corect: cei care au capacitatea de a scrie proiecte câștigă finanțarea pe aceste proiecte (este incorectă dublarea prin ei a subiectului).
3.11. Tehnoredactare – cuvinte în plus sau în minus
 • „prin care Franța să fie devină o «mare putere»” (hotnews.ro, #889);
 • „Lisichansk este un un oraș din raionul Sievierodonets” (digi24.ro, #879);
 • „o țară caracterizată de o represiuni brutale” (g4media.ro, #820);
 • „ci și de aplicația oficială germană «CovPass Check» și dar și de aplicația «Check DCC»” (alephnews.ro, #275);
 • „am lucrat la acest vis și astăzi este a devenit realitate” (g4media.ro, #671);
 • „premierul Ciucă s-a declarat este mulțumit de forma bugetului” (hotnews.ro, #465);
 • „«a văzut cineva până acum vreo cruce roșie pictată pe vreun vehicul rusesc până acum», suspine generalul american Mark Hertling” (hotnews.ro, #771);
 • „oferă de 7,2 mai mult feedback” (edupedu.ro, #397), corect: de 7,2 ori mai mult.

4. LEXIC, SEMANTICĂ ȘI STILISTICĂ

4.1. Folosirea greșită a lexemelor, a sintagmelor sau a expresiilor
 • „În timpul pandemiei de COVID-19, utilizarea numeralului a scăzut” (stiridinlume.ro, #778), corect: numerarului;
 • „în tancurile noastre muniția e în spatele unor uși balistice care protejează echipajul dacă tancul e lovit” (hotnews.ro, #772), corect (probabil): uși blindate;
 • „«a văzut cineva până acum vreo cruce roșie pictată pe vreun vehicul rusesc până acum», suspine generalul american Mark Hertling” (hotnews.ro, #771), corect: susține;
 • „«Domne, dumneata îți bați joc de joi», nu?” (libertatea.ro, #688), corect: noi;
 • „televiziunile de știri abonate la banii politici” (g4media.ro, #375), corect: banii publici;
 • „societatea ajunsă deja la punctul de fierbe va exploda” (g4media.ro, #374), corect: fierbere;
 • „acesta constituind de astfel și testul suprem al relației lor” (viva.ro, #260), corect: de altfel;
 • „A trebuit să ne reorganizăm viața astfel încât să aibă cine să o ia, altfel există probleme în multe familii în care există copii cu alergii, în sensul că efectiv sunt respinși la o grădiniță de stat pentru că nu se poate asigura nici meniul, nici nu sunt lăsați să vină cu mâncare de acasă.” (digi24.ro, #197), corect: de altfel;
 • „Banksy, referatul britanicilor și al caselor de licitații” (hotnews.ro, #184), corect: preferatul;
 • „Este mai mult decât evident faptul că tulpina Delta este dominată” (digi24.ro, #124), corect: dominantă;
 • „Alizee, o militantă pentru problemele de mediu” (eurosport.ro, #953), corect: militantă privind problemele/împotriva problemelor;
 • „Peisajul este unul care te lasă fără suflare, la propriu, fiindcă după ce ajungi la poalele munților, nu mai vrei să pleci de aici.” (spynews.ro, #898), corect: la propriu trebuie șters (cine rămâne fără suflare la propriu este mort);
 • „Europarlamentarul Corina Crețu: Klaus Iohannis «are o figură foarte bună la Bruxelles»” (hotnews.ro, #890), corect: imagine;
 • „Gest controversat al unei femei: a coborât dintr-un SUV și a furat ghivecele de lângă o troiță” (adevarul.ro, #888), corect: reprobabil/condamnabil;
 • „Hieroglifele sunt un exemplu de limbaj care a apărut din rebuturi.” (libertatea.ro, #883), corect: rebusuri;
 • „Le Monde arată că avansul dintre șeful statului și candidata de extremă-dreapta este în creștere” (libertatea.ro, #838), corect: diferența;
 • „De ce nu dă Nicușor Dan aviz pentru defrișarea a DOI arbori din centrul Bucureștiului” (spotmedia.ro, #834), corect: tăierea (defrișarea se aplică pădurilor, nu individual copacilor);
 • „Suedia calculează o aderare a sa la NATO” (g4media.ro, #794), corect: ia în calcul;
 • „Roman Hribov, grănicer ucrainean, era în serviciu pe Insula Șerpilor” (digi24.ro, #793), corect: de serviciu;
 • „Și sperăm să reușim să lansăm acest lucru la iveală în iarna lui 2023.” (g4media.ro, #575), corect (probabil): la iveală trebuie șters (în limba română standard la iveală se folosește doar cu verbele a da și a scoate, nu cu a lansa);
 • „De asemenea, începând de marți dimineața și până miercuri, la ora 10:00” (g4media.ro, #515), corect: de marți dimineață până miercuri (conjuncția și este parazitară);
 • „Pe scurt: suntem înfrigurați la gândul că o lovitură de stat va reuși data viitoare.” (biziday.ro, #452), corect: îngroziți/neliniștiți;
 • „Tânăra a povestit cum a reușit să sară din tribune, să alerge de stewarzi” (digisport.ro, #381), corect: să fugă de stewarzi;
 • „Conform raportului, în ultima săptămână, Vermont a avut a 12-a cea mai mare rată de cazuri noi de COVID-19 din SUA.” (g4media.ro, #368), corect: a 12-a rată ca mărime (folosire improprie a superlativului relativ);
 • „COP26. Al patrulea cel mai mare poluator mondial cu dioxid de carbon face un anunț surpriză” (antena3.ro, #334), corect: al patrulea poluator mondial cu dioxid de carbon ca mărime;
 • „starul argentinian a recunoscut că își dorește să revină pe Camp Nou, însă nu neapărat ca și fotbalist” (digisport.ro, #367), corect: ca fotbalist;
 • În gama unui răspuns logic” (adevarul.ro, #349), corect: în cadrul unui răspuns;
 • „teste repetate pentru COVID-19 au ieșit pozitive, dar de abia.” (hotnews.ro, #338), corect: dar la limită;
 • „O stare ușor bizară poate apărea printre prieteni atunci când cineva se simte brusc ca o a treia roată la căruță.” (observatornews.ro, #322), corect: a cincea roată la căruță;
 • „Întâlnire între Macron și Johnson la Roma, în marja summitului G20” (adevarul.ro, #317), corect: pe marginea/în vederea/în cadrul summitului G20;
 • „Există studii care spun faptul că de Halloween, copiii care poartă cele mai înfricoșătoare costume [...] pot să devină mai răi atunci când cresc mari.” (libertatea.ro, #281), corect: susțin faptul că/spun că (nu se poate spune un fapt);
 • „Unii cercetători au prezis anterior că TPW a avut loc pe Pământ la sfârșitul perioadei Cretacice, între 145 de milioane și 66 de milioane de ani în urmă” (hotnews.ro, #262), corect: au emis ipoteza (nu se poate prezice ceva ce a avut loc);
 • „Bulgaria este cea mai puțin vaccinată țară din UE și a înregistrat cea mai mare rată de mortalitate din blocul comunitar în ultimele două săptămâni.” (mediafax.ro, #190), corect: cea mai mare mortalitate/cea mai mare rată de decese (cuvântul mortalitate conține deja ideea de rată);
 • „Virusul care detectează poliomielita” (ziare.com, #994), corect: declanșează;
 • „Râul Nipru este, de asemenea, o linie naturală ideală de apărare pentru a opri o armată NATO care marșează spre Moscova.” (capital.ro, #714), corect (probabil): mărșăluiește;
 • „în care acesta împreună cu jurnalista Diana Tache minimizează agresarea consilierei USR” (g4media.ro, #580), corect: minimalizează (care are sensul „a bagateliza, a nu da importanța cuvenită”, sens pe care a minimiza nu-l are);
 • „Acest nivel de evaziune imunitară înseamnă că Omicron reprezintă o amenințare majoră și iminentă pentru sănătatea publică” (news.ro, #448), corect: lipsă de reacție imunitară;
 • „Un atom poate să reflecteze un foton” (g4media.ro, #402), corect: să reflecte;
 • „Urmează detașat Iași cu 658 și Constanța cu 655.” (hotnews.ro, #186), corect: la mare distanță (situația de izolare sugerată de adverb se produce doar când se conduce detașat);
 • O rată de fatalitate de 3% este extrem de mult la numărul uriaș de cazuri” (digi24.ro, #183), corect: o rată de deces/o mortalitate;
 • „Articolul arată că «există indicații că președintele a fost implicat activ în ruperea coaliției» cu USR” (g4media.ro, #151), corect: indicii;
 • „infiltrate sau controlate de cartele mexicane” (ziare.com, #902), corect: carteluri.
4.2. Utilizarea englezismelor și a calcurilor după engleză sau traduceri ratate
 • Eram un conferențiar, dar mă ocupam mai mult de istoria românilor decât de limbă.” (adevarul.ro, #935), corect: eram conferențiar;
 • „Această convenție, mai ales în a doua sa parte, a fost spartă mai întâi de prestația Vioricăi Dăncilă” (europaliberă.org, #931), corect: convenție [...] încălcată;
 • „Pericolul AUR nu e o glumă. Ce se ascunde în spatele narativelor sale” (revista22.ro, #542; pressone.ro, #557), corect: afirmații/discurs;
 • De partea cealaltă a cântarului, compania Emirates a primit în decembrie ultimul Airbus A380 produs vreodată” (digi24.ro, #488) (exprimare incomprehensibilă, probabil calchiată din engleză după „the other end of the scale”);
 • „A doua salvă a ratat cuirasatul Nagato, dar una dintre torpile a lovit distrugătorul Urakaze, care apoi a explodat și s-a scufundat cu toate mâinile. Un membru al echipajului Seaalion poate fi auzit strigând «woo!» în sărbătoare.” (ziare.com, #606; #601);
 • Polonia steag” (în ilustrație) (hotnews.ro, #483), corect: steagul Poloniei;
 • „Uniunea Europeană și-a dat vineri avizul pentru ca Ucraina și vecina sa, Republica Moldova, să devină candidate la aderare, aceasta fiind cea mai dramatică schimbare geopolitică de după invazia Rusiei.” (hotnews.ro, #978), corect: cea mai importantă schimbare;
 • „Este singurul maraton care poate fi alergat într-un costum de baie” (g4media.ro, #927), corect: maraton la care se poate alerga;
 • „Istoricul a mai spus că atât Joseph Stalin, liderul Uniunii Sovietice” (adevarul.ro, #963), corect: Iosif;
 • „Pe video însă apare un nume și o poziție: Semyon Eremin, corespondent.” (hotnews.ro, #949), corect: profesie (cuvântul poziție se referă la un post sau o funcție într-o organigramă sau o ierarhie);
 • „George Simion este fix simbolul clasei mijlocii deprivate de globalizare” (ziare.com, #295), corect: defavorizate/sărăcite;
 • „Complexul hotelier «Grădina bunicii» este situat în apropiere de satul Dream, la 7 kilometri de Kiev, pe autostrada Jitomir.” (ziare.com, #914), corect: satul Mria (Мрія înseamnă „vis” în ucraineană, tradus în engleză cu dream);
 • „Furnizorii activi de arme letale pentru regimul nazist de la Kiev sunt: Republica Cehă, Polonia, Slovenia, Curcan, Germania, Statele Unite ale Americii.” (ziare.com, #849), corect: Turcia (tradus automat din engl. Turkey „curcan”);
 • „liderii europeni, care au adresat cea mai mare criză militară” (digi24.ro, #780), corect: au analizat/au pus în discuție;
 • „Siguranța în online, transparența algoritmilor și temperarea riscurilor în relație cu Legea pentru Servicii Digitale vor fi printre chestiunile adresate la audieri.” (digi24.ro, #331), corect: abordate;
 • „Doctorul Burton a mai spus că rezistența la vaccin din partea unor personalități cunoscute precum Novak Djokovic” (g4media.ro, #577), corect: opoziția față de vaccin;
 • „Controlând starea de vaccinare, vârstă, sex, etnie, statut asimptomatic, regiune și data specimenului, Omicron este asociat cu un risc de reinfecție de 5,4 ori mai mare în comparație cu Delta” (news.ro, #449), corect: probei;
 • „Scădere dramatică a numărului de cazuri noi.” (ziare.com, #384), corect: semnificativă;
 • „testarea Covid-19 a elevilor este centrală pentru revenirea la școala cu prezență fizică” (edupedu.ro, #378), corect: esențială;
 • „Soldatul ucrainean care a rostit celebra înjurătură «Russian warship, go fuck yourself!» s-a întors acasă și a fost decorat.” (digi24.ro, #791) (înjurătura citată nu este nici în limba de origine (rusă), nici în română);
 • „e-mailuri care impersonează tranzacții bancare” (ziare.com, #620), corect: imită;
 • „E un bias jurnalistic fără precedent” (g4media.ro, #377) (anglicismul necesită explicații dacă este termen de specialitate);
 • „Potrivit tracker-ului de la New York Times, 71.8% din locuitorii statului Vermont sunt vaccinați complet” (g4media.ro, #369) (anglicismul necesită explicații);
 • „Anticorpii monoclonali reprezintă un asset important” (digi24.ro, #298) (anglicismul necesită explicații).
4.3. Pleonasmul
 • „După ce lituanienii au făcut chetă națională ca să cumpere o dronă Bayraktar pentru Ucraina, Turcia o donează gratuit” (digi24.ro, #948);
 • „Privind retrospectiv în trecut” (ziare.com, #905);
 • „A fost probabil un trac emoțional acolo” (eurosport.ro, #686);
 • „vom avea comunicarea cea mai optimă” (digi24.ro, #549), corect: cea mai bună (cuvântul optim reprezintă el însuși un superlativ);
 • „Exasperați de prețul chiriilor” (digi24.ro, #126), corect: nivelul chiriilor.
4.4. Stilistica
 • „Putin e o cățea, iar Șoigu e un profan incompetent.” (ziare.com, #946) (cele două cuvinte fac parte din registre stilistice diferite, primul este popular, iar al doilea, livresc);
 • „Nu cred că se poate avea încredere în ceea ce iese pe gura mașinii de război a lui Putin” (hotnews.ro, #789), corect: ceea ce emite mașina de război;
 • „Au rezervoarele de combustibil în spate la uși” (hotnews.ro, #774), corect: în spatele ușilor (exprimare populară);
 • „Putin a vorbit în fața la aproximativ 100.000 de oameni” (gsp.ro, #758), corect: în fața a (exprimare populară);
 • „În acest context, gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus «eu nu știu ce e în capul omului ăstuia, în capul lui Cîțu »”. (libertatea.ro, #687), corect: a spus: „eu nu știu ce e în capul omului ăstuia, în capul lui Cîțu” (amestecarea stilului indirect cu cel direct);
 • „Președintele Iohannis a declarat că «v-am invitat [...]»” (g4media.ro, #205), corect: a declarat: „v-am invitat [...]”/a declarat că i-a invitat (amestecarea stilului indirect cu cel direct);
 • „Comparativ cu valul Delta, valul Omicron a crescut procentual mai mult in 1 saptamana decat in” (g4media.ro, #518), corect: într-o săptămână (1 săptămână aparține stilului administrativ, impropriu pentru limbajul presei);
 • „Există și ipoteze de ordin geopolitic, în contextul tensiunilor cu Taiwan, pe rețelele sociale fiind dezbătute posibilitățile unui conflict, având în vedere și că în Taiwan are sediul TSMC, cel mai mare producător de cipuri, cu tehnologiile cele mai avansate din lume la acest moment, realizând produse pentru Apple, AMD și Qualcomm, arată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, casă de brokeraj pe bursele internaționale.” (adevarul.ro, #344) (frază prea lungă, cu multe gerunzii);
 • „el fiind săltat de soldații ruși când se afla singur” (hotnews.ro, #674), corect: arestat/capturat (exprimare populară);
 • „O terapie manuală prin care anumite prin manevre manuale se ajustează anumite segmente din corp în mod manual.” (mediafax.ro, #291), corect (probabil): O terapie manuală prin care anumite manevre ajustează diferite segmente din corp;
 • „«Condițiile ireale pe care Icardi i le pune Wandei Nara pentru a mai juca fotbal». Ce a putut să ceară atacantul” (digisport.ro, #208), corect: Ce a cerut atacantul (expresia din registrul familiar ce a putut să nu se încadrează în stilul neutru cerut presei);
 • „La începutul acestei săptămâni, diplomații israelieni s-au mutat de la Kiev la Lviv. [...] și-au mutat personalul diplomatic la Lvov, în apropiere de granița cu Polonia. [...] Ucraina neagă că elicoptere rusești au aterizat în Liov” (digi24.ro, #712) (inconsecvență în scrierea numelui localității respective în cadrul aceluiași articol).
4.5. Formulările ilogice sau incomprehensibile
 • „unele trenuri Expres și InterCity rulau și 300 km fără oprire și călătoria dintr-o parte în alta a țării dura cu 2-3 zile mai puțin decât în zilele noastre” (hotnews.ro, #482), corect (probabil): ore;
 • „În aceeași grupă, de la ora 22:00, FC Barcelona primește vizita celor de la FC Barcelona.” (hotnews.ro, #398);
 • „Semnat și datat Banksy 2005, uleiul pe pânză al artistului anonim provine din colecția creatorului de modă Paul Smith.” (g4media.ro, #359), corect (probabil): neidentificat (autorii operelor semnate – chiar și cu pseudonim – nu sunt anonimi);
 • „El credea că nimicirea opoziției împotriva conducerii sovietice era esențială pentru a preveni distrugerea Uniunii Sovietice din mâinile NATO și CIA.” (g4media.ro, #815);
 • „Capitala a fost zguduită de explozii în ultimele zile, dar este departe de a fi încercuită și foarte bine fortificată.” (hotnews.ro, #775);
 • Tezaur de februarie și depozitele bancare nu bat noua prognoză a inflației anunțată de BNR” (în titlu) (hotnews.ro, #646);
 • „Ar putea afecta și clasamentul probei pe echipe câștigate de Rusia, care concurează sub drapel neutru, înaintea Statelor Unite și a Japoniei, Canada ocupând locul patru, relatează AFP.” (hotnews.ro, #641);
 • „«Considerăm că Omicron va fi în continuare prezent. Acesta este un virus pe care nu îl vom putea eradica prea curând. Delta a provocat multe spitalizări și decese. Omicron provoacă și multe dintre acestea, dar este mai mult prin numărul mare al infecțiilor», a declarat Paul Burton.” (g4media. #574);
 • „«Nu găsim nicio dovadă (atât pentru riscul de asistență la spitalizare, cât și pentru starea simptomelor) ca Omicron să aibă o severitate diferită față de Delta», spune studiul, deși a adăugat că datele privind spitalizările rămân foarte limitate.” (news.ro, #451);
 • „Piețele europene afișează un optimism moderat, fără a fi prea afectate, în afara unor nume industriale, de situația din energie, în timp ce în SUA bursele, la maxime istorice, privesc în altă direcție decât riscurile variate, de la inflație instalată la efecte suplimentare pe lanțurile globale de aprovizionare, care ar putea (sau nu) să se materializeze.” (adevarul.ro, #355);
 • Simțul dumneavoastră de joc s-ar putea să vă bage în necazuri.” (observatornews.ro, #325);
 • „Acțiunile neconsiderate ale altora te pot răni emoțional” (observatornews.ro, #323);
 • „TikTok și Instagram introduc adolescenții unor forme de antisemitism pe care este puțin probabil să le găsească altundeva – studiu” (în titlu) (g4media.ro, #165);
 • „Primăria Capitalei a fost dată în judecată de locatarii unui bloc care a oprit consolidarea” (în titlu) (ziare.com, #136);
 • „Potrivit fostului ministru al Sănătății, vina pentru dezastrul sanitar nu este din cauza campaniei de vaccinare, dar și din cauza guvernului.” (antena3.ro, #170), corect (probabil): Potrivit fostului ministru al Sănătății, dezastrul sanitar nu este doar din cauza campaniei de vaccinare, dar/ci și din cauza guvernului;
 • „Acesta a criticat decizia lui Mihai Daraban, președintele CCIR, spunând că prin mesajul Je suis Ciucă, faptul că ar fi un apropiat al Cotrocenilor că „își exprimă pe față un interes nelegitim, anume acapararea celor 40 de hectare de teren ale Romexpo.” (economedia.ro, #864);
 • „Vârsta de retragere la fete a scăzut foarte mult. Înainte, o fată la 25-26 ani era considerată în vârstă, iar acum sunt deja jucătoare de 32, 33 sau 34 de ani care joacă bine, sunt acolo în primele 20 și nu au de gând să se retragă.” (digisport.ro, #595), corect: a crescut (vârsta a crescut de la 25-26 la 32-34);
 • „«Întâlnirile informale nu dau știri și în niciun caz nu dau citate. Asta este o regulă nescrisă. [...]», a afirmat Ludovic Orban, [...] Și a continuat: «Din întâlniri oficiale, nu se dau știri. »” (libertatea.ro, #123) (informale și oficiale sunt termeni contradictorii);
 • „președintele Klaus Iohannis a suferit o prăbușire în ultimul an în ce privește încrederea populației, ajungând de la 22% în 2021 la 29% în 2022” (ziare.ro, #959), corect: o creștere (potrivit datelor);
 • „Peștele se combină cel mai bine cu legume și cu lămâie, cu vitamina C, care să alchimizeze carnea.” (antena3.ro, #943);
 • „Brașovul este cel mai bogat oraș din București, mai exact, Ghimbav, care se află pe primul loc în top.” (spynews.ro, #845);
 • Rănile lăsate de Rusia Poloniei sunt înspăimântătoare, incomparabile cu cele pe care le-a lăsat și României în anii '50 și de-a lungul vremii, dar sunt incomparabile cu cele ale Poloniei.” (digi24.ro, #784);
 • „Pe baza estimărilor utilizate pentru măsurarea eficacității vaccinului împotriva infecției simptomatice cu varianta Delta, aceasta se traduce în cazul Omicron printr-o eficacitate a vaccinului între 0% și 20% după două doze și între 55% și 80% după o doză de rapel” (news.ro, #446) (acesta nu se referă la o informație enunțată anterior);
 • „Am fost de acord să spune că până aici poate nu am mers pe cel mai bun drum, mergem înapoi să găsim soluția.” (digi24.ro, #98), corect (probabil): Am fost de acord, să spunem, că până aici poate nu am mers pe cel mai bun drum, atunci mergem înapoi să găsim soluția.
4.6. Greșelile de topică
 • „Nicolae Ciucă a fost acuzat că, în baza căreia a devenit doctor în Științe militare în 2003, teza includea conținut plagiat în cel puțin 42 de pagini” (economedia.ro, #861), corect: Nicolae Ciucă a fost acuzat că teza, în baza căreia a devenit doctor în Științe militare în 2003, includea conținut plagiat în cel puțin 42 de pagini;
 • „Anglicanul și-a acceptat imediat viziunea asupra lucrurilor, chiar și a consimțit la înmormântarea sa în Westminster Abbey din Londra.” (mediafax.ro, #637), corect: chiar a și consimțit;
 • „Rata de vaccinare a populației este de 25% cu schema completă, la care se adaugă încă 5% din populaie vaccinată cu prima doză.” (biziday.ro, #433), corect: Rata de vaccinare cu schema completă a populației este de 25%, la care se adaugă încă 5% din populație vaccinată cu prima doză.
4.7. Insuficienta documentare
 • „ambasadori declarați acum ca «personna non grata»” (adevarul.ro, #250), corect: personae non gratae;
 • Cassus belli, sau când marea trebuie biciuită” (hotnews.ro, #832), corect: casus belli;
 • „pista închisă a aeroportului de lângă orașul bulgar Târgoviște” (hotnews.ro, #832), corect: Tărgoviște;
 • „culisele celulei din Stuggart”; „baza militară a SUA Patch Barracks din Stuggart, Germania” (adevarul.ro, #975), corect: Stuttgart;
 • „În direcția Donețk, unitățile inamice încearcă să dezvolte acțiuni ofensive în direcțiile Severodonețkomu, Bakhmutskomu și Kurakhiv.” (ziare.com, #901), corect: Severodonețk, Bahmuțk (denumirile au fost preluate cu desinențele de instrumental/locativ din limba-sursă).

5. PUNCTUAȚIE

5.1. Virgula
5.1.1. Virgula dintre subiect și predicat
 • „Va fi veni, domnul doctor Rafila, și va explica un mecanism predictibil științific.” (hotnews.ro, #414), corect: Va veni domnul doctor Rafila și va explica [...];
 • „Eu nu o să încetez nicio clipă să mă bat și PNRR, vă garantez că va fi modificat, într-un sens sau altul.” (hotnews.ro, #894), corect: și PNRR vă garantez că va fi modificat;
 • „Faptul că e imprevizibil, nu-l face irațional.” (hotnews.ro, #743), corect: Faptul că e imprevizibil nu-l face irațional;
 • „Concret, 20 de copii care frecventează creșele Antante și seniori ai complexului Ominis, vor petrece o zi întreagă printre cele 6.000 de cărți” (alephnews.ro, #650), corect: 20 de copii [...] și seniori ai complexului Ominis vor petrece o zi întreagă;
 • „Un elev german care termină 12 clase, va fi petrecut în școală doi ani și jumătate” (edupedu.ro, #615), corect: Un elev german care termină 12 clase va fi petrecut;
 • „Cine dorește să facă renegocierea PNRR, să meargă la Bruxelles” (digi24.ro, #594), corect: Cine dorește să facă renegocierea PNRR să meargă la Bruxelles (subiectiva nu se izolează prin virgulă);
 • „Ideea că de frica anticipatelor parlamentarii ar vota orice guvern, nu funcționează acum.” (adevărul.ro, #241), corect: Ideea că de frica anticipatelor parlamentarii ar vota orice guvern nu funcționează acum;
 • „Tot al patrulea cetățean european, are o afecțiune alergică” (digi24.ro, #199), corect: Tot al patrulea cetățean european are o afecțiune alergică;
 • „Povestea Ilenei și a familiei ei, este povestea a mii de părinți” (digi24.ro, #198), corect: Povestea Ilenei și a familiei ei este povestea a mii de părinți.
5.1.2. Lipsa marcării cu virgule a vocativului
 • „nu se poate Florine” (adevarul.ro, #246), corect: nu se poate, Florine;
 • „De ce nu s-au elaborat aceste norme doamna Mihăilă de aproape un an?” (digi24.ro, #203), corect: De ce nu s-au elaborat aceste norme, doamna Mihăilă, de aproape un an?.
5.1.3. Alte greșeli privind virgula
 • „iar Romgaz pe locul al patrulea” (mediafax.ro, #225), corect: iar Romgaz, pe locul al patrulea (virgula marchează lipsa verbului);
 • „PSD împărțit în două, susținerea Guvernului Ciucă în aer” (hotnews.ro, #256), corect: PSD împărțit în două, susținerea Guvernului Ciucă, în aer (virgula marchează lipsa verbului, altminteri reiese că guvernul este susținut în aer);
 • „Cum a devenit negociatorul lui Zelenski ucis «pentru înaltă trădare» «un fiu devotat al poporului», conform aceluiași stat ucrainean” (libertatea.ro, #725), corect: Cum a devenit negociatorul lui Zelenski, executat „pentru înaltă trădare”, „un fiu devotat al poporului”, conform aceluiași stat ucrainean;
 • „BBC citează Climate Action Tracker, un grup internațional de oameni de știință și experți în politici care afirmă că” (antena3.ro, #336), corect: BBC citează Climate Action Tracker, un grup internațional de oameni de știință și experți în politici, care afirmă că (lipsește virgula care marchează sfârșitul apoziției);
 • „Recent, soția lui Irina Fodor a făcut reclamă unui parfum pe rețelele de socializare” (redactia.ro, #928), corect: soția lui, Irina Fodor, (numele Irina Fodor este o apoziție care trebuie pusă între virgule, altminteri reiese că Irina Fodor are o soție);
 • „atât pentru Kiev cât și pentru Moscova” (mediafax.ro, #674), corect: atât pentru Kiev, cât și pentru Moscova (lipsește virgula înaintea corelativului);
 • „creditele s-au scumpit iar România a fost pe punctul de a intra in recesiune” (g4media.ro, #666), corect: creditele s-au scumpit, iar România;
 • „OMS a transmis marți că apariția unor noi variante de COVID-19 nu este exclusă și că, despre virus încă nu se știe totul.” (alephnews.ro, #609), corect: și că despre virus (virgula după este nejustificată);
 • „Orașul, proiectat de firma de inginerie Shimizu Corporation s-ar baza pe resursele oceanului” (ziare.com, #603), corect: Orașul, proiectat de firma de inginerie Shimizu Corporation, s-ar baza (a doua virgulă închide grupul atributului explicativ, altminteri apare virgulă între subiect și predicat);
 • „precum o boală respiratorie obișnuită în contextul răspândirii variantei Omicron care pare să provoace simptome mai puțin grave” (hotnews.ro, #527), corect: răspândirii variantei Omicron, care pare să provoace simptome mai puțin grave (atributiva explicativă trebuie să fie izolată prin virgulă);
 • „6.378 de cazuri, și o rată medie de spitalizare de 417 de cazuri” (g4media.ro, #371), corect: 6.378 de cazuri și o rată.
5.2. Spațiul
 • „Pe lista activităților sale a fost sportul de performanțăfostă, apoi s-ar ficălugărit pentru o scurtă perioadă la mănăstirea Trumana din Golubac, Serbia.” (adevarul.ro, #785), corect: performanță; s-ar fi călugărit;
 • „Ar putea fi Moldovaurmătoarea țintă a rușilor?” (hotnews.ro, #747), corect: Moldova următoarea;
 • „Declarațiile de luni ale lui Kirillov au venit după ce mass-media din Rusiaa început din nou să vânture tezacă Ucraina se pregătea să producă arme nucleare.” (hotnews.ro, #740), corect: Rusia a început; teza că;
 • „care a avut și întrecut analize pe fakenews in spațiul digital” (g4media.ro, #735), corect: în trecut; fake news;
 • „Că acum nu dau declarații de niciunfel.” (digi24.ro, #202), corect: niciun fel;
 • „La 22 iulie 2014 , presa ucraineană” (digi24.ro, #881), corect: 2014,;
 • „La începutul lunii trecute,Ministerului Educației” (digi24.ro, #877), corect: trecute, Ministerul;
 • „cete mari cu un scop comun) . Demonizarea” (libertatea.ro, #500), corect: comun). Demonizarea.
5.3. Punctul
 • „În același timp cu renumele creatorului ei, valoarea sculpturii a crescut în timp. Până în punctul în care un expert anonim a estimat-o recent între 40 și 50 de milioane de euro.” (spotmedia.ro, #117), corect: În același timp cu renumele creatorului ei, valoarea sculpturii a crescut în timp până în punctul în care un expert anonim a estimat-o recent între 40 și 50 de milioane de euro;
 • „Practic, aproximativ 400 de agenți economici de pe litoral au la dispoziție 15 zile pentru a notifica Apele Române să încheie actul[]” (digi24.ro, #856) (lipsește punctul final);
 • „cete mari cu un scop comun) . Demonizarea colectivităților” (libertatea.ro, #500), corect: cete mari cu un scop comun). Demonizarea colectivităților.
5.4. Folosirea ghilimelelor nespecifice limbii române

Pentru claritate am omis ghilimelele utilizate până acum în raport pentru a marca citatul.* ”Eu m-am săturat de toți cei care ne explică și ne spun nouă cum nu se poate face”, a spus ministrul. (hotnews.ro, #892), corect: „Eu m-am săturat de toți cei care ne explică și ne spun nouă cum nu se poate face”, a spus ministrul;

 • E chiar amuzant, că proiectul se numește "În căutarea renumelui" (spotmedia.ro, #478), corect: E chiar amuzant, că proiectul se numește În căutarea renumelui”;
 • Pe de altă parte, folosesc ‘defectuos’ pentru a descrie sărăcia vocabularului. (europalibera.org, #932), corect: Pe de altă parte, folosesc „defectuos” pentru a descrie sărăcia vocabularului.
5.5. Folosirea cratimei în locul liniei de pauză
 • „În multe cazuri - și mă refer aici la stațiunea Mamaia, dar și Constanța și Eforie Nord - dimensiunea, lărgimea plajelor depășește 200” (digi24.ro, #857), corect: În multe cazuri – și mă refer aici la stațiunea Mamaia, dar și Constanța și Eforie Nord – dimensiunea, lărgimea plajelor depășește 200;
 • „Autoritățile militare ucrainene spun că țintele rachetelor au fost civile - un bloc de locuințe, o grădiniță și o fabrică de încălțăminte.” (digisport.ro, #737), corect: Autoritățile militare ucrainene spun că țintele rachetelor au fost civile – un bloc de locuințe, o grădiniță și o fabrică de încălțăminte;
 • „Facebook și Instagram sunt dăunătoare copiilor, alimentează discordia și slăbesc democrația - este mărturia fostei angajate de top” (digi24.ro, #332), corect: Facebook și Instagram sunt dăunătoare copiilor, alimentează discordia și slăbesc democrația – este mărturia fostei angajate de top.

CONCLUZII

Prin demersul de monitorizare a presei dorim să venim în sprijinul atât al jurnaliștilor (prin feedbackul oferit asupra greșelilor de limbă din presă), cât și al publicului larg (prin aplicația Cusurgiu în care cititorii vor putea semnala problemele de limbă care îi deranjează).

Considerăm că acest raport oferă o imagine sugestivă asupra felului în care este folosită limba română în mass-media prin diversitatea și numărul mare de greșeli analizate, reprezentând însă o măsură infimă față de ceea ce există în presă. Am încercat, acolo unde s-a putut, să venim cu soluții de rezolvare a problemelor, totuși o mare parte dintre greșeli se datorează neglijenței și, la urma urmei, lipsei de profesionalism. De aceea, socotim că jurnaliștii și redacțiile ar arăta mai mult respect pentru public și limbă dacă și-ar reciti și și-ar corecta articolele înainte de publicare. Cât timp poate lua recitirea unui articol sau chiar a zece articole câte conține un număr de ziar? Cu siguranță nu vor dispărea absolut toate greșelile – și în acest raport citit și răscitit am tot găsit greșeli –, dar calitatea limbii române va fi semnificativ îmbunătățită până la o limită acceptabilă de care, din păcate, acum exprimarea jurnalistică este foarte departe. Dacă am putea convinge jurnaliștii să-și recitească măcar titlurile se poate considera că un prim pas din obiectivul monitorizării a fost făcut.

Am observat că multe dintre greșeli aparțin unor persoane intervievate sau altor publicații din care s-a preluat un text. Totuși redacțiile și jurnaliștii au datoria de a corecta textele respective, iar greșelile pe care nu doresc să le corecteze să le marcheze cu „sic!”. Altminteri, gazdele sunt responsabile pentru greșelile preluate.

Monitorizarea presei va continua prin dezvoltarea aplicației Cusurgiu, prin deschiderea ei către publicul larg și, eventual, prin clasamente ale publicațiilor în ce privește neglijența față de limba română. Publicațiile au acces la baza de date a aplicației și pot verifica în orice moment starea limbii folosite de jurnaliștii lor.

NOTE

 1. de altfel Ana-Maria Barbu și autoarea acestui articol (nota dexonline)

Alte articole lingvistice

Alexandru Graur

Dezbateri

Diverse

DOOM2

DOOM3

Ionel Funeriu

Istoria regulilor ortografice

Încercări de îndreptare

Îndreptarul ortografic, ediția a V-a : Punctuația

Mioara Avram

Misterele cuvintelor

Monitorizarea presei

Punctuație

Rodica Zafiu

Rodica Zafiu : Păcatele limbii

Sextil Pușcariu : Limba română (1940) - vol. 1

Vasile Alecsandri