Scara numerică

Acest articol încearcă să clarifice modul în care sunt denumite numerele mari în limba română (milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion etc.).

Diversele țări ale lumii folosesc, în general, două scări:

 • Pe scara scurtă fiecare termen nou este de o mie de ori mai mare decât precedentul. Astfel, un milion este 106, un bilion este 109, un trilion este 1012.
 • Pe scara lungă fiecare termen nou este de un milion de ori mai mare decât precedentul. Astfel, un milion este 106, un bilion este 1012, un trilion este 1018.

Dexonline vă recomandă să cuantificați explicit toate numeralele dincolo de milion și de miliard, fie prin notații matematice (1012), fie exprimând numeralul în funcție de termeni lipsiți de ambiguitate (o mie de miliarde).

Informații din dicționare românești

DEX (2012, 2009, 1998)

Termen Formulare exactă Valoare dedusă Observații
milion o mie de mii 106
miliard o mie de milioane; bilion 109
bilion o mie de miliarde sau (în unele țări) un miliard 1012 Presupunem că în România se aplică prima regulă.
trilion un miliard de miliarde 1018
cvadrilion o mie de trilioane 1021
catralion (familiar) un milion de trilioane 1024
cvintilion o mie de cvadrilioane 1024
sextilion zece la puterea douăzeci 1020 Evident este o greșeală de tipar.

Dicționarul de Matematici Generale (DMG - 1974)

Termen Formulare exactă Valoare dedusă Observații
milion Număr natural egal cu 106. Denumirea a fost propusă de Marco Polo (1290). 106
miliard Număr natural egal cu 109. Termenul, format în limba franceză, a intrat în uz tîrziu (1871), deși ca noțiune apare la N. Chuquet (1484). Se mai numește și bilion [în unele țări]. 109
bilion Număr natural egal cu 1012 (R.S. România, Anglia, R.D.G., R.F.G.) sau cu 109 în anumite țări (U.R.S.S., S.U.A., Franța). Conceptul și denumirea se datoresc lui N. Chuquet (1484). 1012 Franța și Anglia (probabil s-a dorit referirea la Marea Britanie) sînt puse în categoria greșită. Franța revenise la sistemul paneuropean din 1948, iar Marea Britanie tocmai trecuse la sistemul american în 1974.

Marele Dicționar de Neologisme (MDN - 2000), Dicționar de Neologisme (DN - 1986)

Termen Formulare exactă Valoare dedusă Observații
milion o mie de mii 106
miliard o mie de milioane; bilion 109
bilion MDN: o mie de miliarde, în trecut, în Anglia, Germania etc.; (în uzul actual american) miliard; biliard

DN: un milion de milioane, în trecut, în Anglia, Germania etc.; miliard (în uzul actual american)

109 Nu se înțelege care este sensul în românește, dar valoarea de 109 rezultă din definiția pentru trilion.
biliard bilion 109 Valoarea rezultă din sinonimia cu bilion.
trilion MDN: o mie de bilioane sau un milion de milioane (1012)

DN: o mie de miliarde (1012)

1012 De aici deducem că MDN și DN definesc bilionul drept 109.
cvadrilion
(catrilion, cuadrilion)
un milion de trilioane 1018
cvintilion un milion de cvadrilioane (1030) 1030 Definiția se bate cap în cap cu deducțiile de până acum (din care rezultă 1024).
sextilion zece la puterea douăzeci 1020 Greșeală de tipar. Din definiția pentru septilion rezultă valoarea corectă 1036.
septilion un milion de sextilioane (1042) 1042

Micul Dicționar Academic (MDA - 2002)

Termen Formulare exactă Valoare dedusă Observații
milion o mie de mii 106
miliard o mie de milioane; sinonim: bilion 109
bilion 1 miliard 109
biliard (rar) bilion 109
trilion 1 Număr egal cu o mie de miliarde. 2 Număr egal cu un miliard de miliarde. 1012 sau 1018 Acesta este singurul termen care face referire la scara lungă; toți ceilalți multipli se obțin prin înmulțirea cu 1.000.
cvadrilion
(catrilion)
o mie de trilioane 1015
cvintilion o mie de cvadrilioane 1018
sextilion număr obținut înmulțindu-l pe zece cu el însuși de douăzeci și unu de ori 1021

Alte dicționare

Pentru milion (106) și pentru miliard (109) există consens.

Termen Formulare exactă Valoare dedusă
bilion NODEX (2002): o mie de miliarde (în unele țări) sau cu un miliard (în alte țări) 1012 sau 109
bilion DLRC (1980): o mie de miliarde (în unele țări) sau un miliard (în alte țări) 1012 sau 109
bilion DLRM (1958): miliard 109
bilion DLRLC (1955): (în sistemul de numărare al popoarelor romanice) unitatea formată din o mie de milioane; miliard; (în uzul internațional) un milion de milioane 109 sau 1012
bilion Scriban (1939): miliard, o mie de milioane 109
bilion Șăineanu (1929): o mie de milioane 109
trilion NODEX (2002): o mie de miliarde, 1.000.000.000.000; (în unele țări) un milion de miliarde, 1.000.000.000.000.000 1012 sau 1015
trilion DLRM (1958): (în sistemul de numărare al popoarelor romanice) o mie de miliarde; (în uzul internațional) un milion de miliarde 1012 sau 1015
trilion Scriban (1939): o mie de bilioane sau un milion de milioane 1012

Informații din alte surse

Le Petit Larousse (2005 - 100e édition)

Termen Formulare exactă
milion o mie de mii (106)
miliard o mie de milioane (109)
bilion un milion de milioane (1012)
trilion un milion de bilioane, adică 1018
cvadrilion un milion de trilioane, adică 1024
cvintilion un milion de cvadrilioane, adică 1030
sextilion un milion de cvintilioane (1036)

Wikipedia în limba engleză

Pagina Long and short scales clasifică țările după folosirea scării scurte sau lungi. România este clasificată printre țările care folosesc scara scurtă, fără însă ca această afirmație să citeze vreo sursă. În plus, articolul precizează în mod explicit:

Scara lungă tradițională este folosită de majoritatea țărilor Europei continentale și de majoritatea altor țări ale căror limbi derivă din Europa continentală (cu excepțiile notabile ale Albaniei, Bulgariei, Greciei, României[fără citare] și Braziliei).

Wikipedia în limba română

 • Pagina Trilion definește trilionul ca 1012, fără citarea sursei.
 • Pagina Bilion definește biliardul ca 1015, trilionul ca 1018, triliardul ca 1021, fără citarea sursei.
 • Pagina Sistem zecimal spune că „În România se folosește o combinație, ambiguă și controversată, preferabil de evitat peste 109”. Urmează un tabel cu denumirile pe ambele scări, dintre care bilion și trilion citează Dexonline.

Concluzii

DEX folosește scara lungă pentru milion, bilion și trilion, apoi multipli de 1000 (echivalentul scării scurte, dar pornind de la o altă bază) pentru cvadrilion și cvintilion, apoi o aberație pentru sextilion. Termenul familiar catralion folosește și el scara lungă. Pentru a complica analiza, DEX folosește în mod inconsecvent factorii „o mie de...”, „un milion de...” și „un miliard de...” pentru generarea multiplilor.

MDN și DN folosesc scara scurtă pentru milion, bilion și trilion, apoi scara lungă pentru cvadrilion, cvintilion, sextilion și septilion. Există inexactități și greșeli de tipar, dar contextul le clarifică.

MDA folosește relativ consecvent scara scurtă (excepția fiind definiția trilionului).

În ceea ce privește racordarea României la unul dintre standarde putem avea următoarele variante:

 • România a adoptat și folosește scara lungă;
 • România a adoptat și folosește scara scurtă;
 • România nu a adoptat nici unul dintre standarde (sau standardul la care s-a asociat nu este susținut).

În conformitate cu definițiile din DMG (volum coordonat de acad. Caius Iacob), lumea matematică ar părea că folosește scara lungă (milion, miliard, bilion), însă nu se oferă definiții pentru numere mai mari ca un bilion. La fel de adevărat este faptul că în vorbirea curentă numerele peste un miliard sînt folosite inconsistent, ceea ce ne-ar conduce către ultima variantă. Singura dintre cele trei variante care nu are susținere este cea de-a doua: folosirea scalei scurte.

La ora scrierii acestui articol nici Academia și nici Societatea de Matematică nu au oferit un răspuns (oficial sau informal) cererilor noastre repetate de clarificare.

În concluzie, nu există nici o normă impusă de uz, nici o recomandare coerentă din partea unui for competent. De aceea, vă recomandăm să explicitați toate numeralele în afară de milion și de miliard. Puteți adăuga în paranteze notația matematică sau puteți exprima numărul în funcție de termeni lipsiți de ambiguitate. De exemplu:

 • Se estimează că pe Pământ trăiesc peste 10 biliarde (10.000.000.000.000.000) de furnici.
 • Se estimează că pe Pământ trăiesc peste 10 milioane de miliarde de furnici.
 • Se estimează că pe Pământ trăiesc peste 10 biliarde (1016) de furnici.

Alte articole lingvistice

Alexandru Graur

Dezbateri

Diverse

DOOM2

DOOM3

Ionel Funeriu

Istoria regulilor ortografice

Încercări de îndreptare

Îndreptarul ortografic, ediția a V-a : Punctuația

Mioara Avram

Misterele cuvintelor

Monitorizarea presei

Punctuație

Rodica Zafiu

Rodica Zafiu : Păcatele limbii

Sextil Pușcariu : Limba română (1940) - vol. 1

Vasile Alecsandri