Definiția cu ID-ul 980865:

Dicționare relaționale

Indică relații între cuvinte (sinonime, antonime).

CREA vb. 1. a afla, a concepe, a descoperi, a elabora, a face, a găsi, a gîndi, a imagina, a inventa, a născoci, a plănui, a plăsmui, a proiecta, a realiza, a scorni, (înv. și pop.) a izvodi, (pop.) a iscodi, a închipui, (reg.) a tocmi, (înv.) a unelti, (fig.) a naște, a urzi, a zămisli. (A ~ un nou sistem de...) 2. a făuri, a înfăptui, a întemeia, a realiza. (A ~ un stat național unitar.) 3. (BIS.) a face, a zidi. (Biblia scrie că Dumnezeu a ~ lumea.) 4. a constitui, a ctitori, a funda, a institui, a înființa, a întemeia, a organiza, (astăzi rar) a statornici, (înv.) a sădi, a stabili, a statori, a temeli, (grecism înv.) a sistisi, (fig.) a urzi. (A ~ corpul grănicerilor.) 5. a alcătui, a constitui, a desemna, a forma, a institui, a înființa, a numi, a organiza, a stabili, (înv.) a tocmi. (A ~ o comisie specială.) 6. a alcătui, a compune, a elabora, a întocmi, a realiza, a redacta, a scrie, (înv.) a izvodi, a redija, a tocmi. (A ~ o operă valoroasă.) 7. a forma, a pregăti. (~ cadre de specialiști.) 8. a cauza, a da, a determina, a face, a pricinui, a produce, a provoca, a stîrni. (Medicamentul îi ~ o senzație de...) 9. a aduce, a produce, a realiza. (~ mari beneficii.)