Definiția cu ID-ul 964536:

Dicționare specializate

Explică înțelesuri specializate ale cuvintelor.

FERMITATE. Subst. Fermitate, hotărîre, tărie, dîrzenie, dîrzie (pop.). Perseverență, statornicie, consecvență, constanță, stabilitate; asiduitate, stăruință, insistență, tenacitate. Intransigență, incoruptibilitate. Îndîrjire, neînduplecare; inflexibilitate (fig.). Îndărătnicie, încâpățînare, obstinație (livr.), înverșunare. Curaj, îndrăzneală, cutezanță, temeritate, neînfricare, bărbăție. Siguranță, certitudine, încredințare, convingere. Adj. Ferm, hotărît, tare, dîrz, categoric, decis, sigur, neșovăitor, neșovăielnic, neîndoios, neclintit (fig.), nestrămutat (fig.), inflexibil (fig.). Perseverent, statornic, consecvent, neabătut, constant; asiduu, stăruitor, insistent, tenace. Intransigent, incoruptibil. Îndîrjit, neînduplecat. Îndărătnic, încăpățînat, obstinat (livr.), înverșunat. Curajos, îndrăzneț, neînfricat, neînfricoșat, temerar, cutezător. Sigur, cert, convins. Vb. A fi ferm (hotărît). A se încumeta, a îndrăzni, a cuteza. A persevera, a stărui, a sta (a rămîne, a se menține) pe poziție, a nu se lăsa (cu una cu două, nici mort), a insista; a nu se lăsa mai prejos, a nu ceda. A se îndîrji; a se îndărătnici, a se încăpățîna, a se înverșuna. Adv. (În mod) ferm, hotărît, decis, cert, sigur, neîndoios, nici mort, cu orice preț; cu fermitate, cu tărie, cu hotărîre; fără ezitare, fără șovăire; cu îndărătnicie, cu încâpățînare; în nici un chip, pentru tot aurul din lume, pentru nimic în lume, sub nici o formă, în ruptul capului. V. certitudine, curaj, efort, hărnicie, încâpățînare, permanență, principialitate.