Definiția cu ID-ul 700978:

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

PRISEACA, com. în jud. Olt, situată în zona de contact a piemontului Cotmeana cu câmpia Boian, pe cursul superior al râului Dârjov; 2.008 loc. (2003). În satul P., atestat documentar la 2 mai 1496, se află o biserică de zid (1821, renovată în 1864), iar în satul Buicești, o biserică de lemn cu hramul Sf. Nicolae (c. 1770).