Definiția cu ID-ul 1046767:

Dicționare relaționale

Indică relații între cuvinte (sinonime, antonime).

TRAGE vb. 1. a tîrî, a tîrîi, a tîrșîi, (reg.) a tăgîrța. (A ~ ceva după sine.) 2. a încorda, a întinde, a tensiona. (~ firele textile.) 3. a înfige. (~ în țeapă.) 4. a smulge. (A ~ un cui cu cleștele.) 5. a suna. (Te rog să ~ clopoțelul.) 6. a coborî, a lăsa. (A ~ perdelele.) 7. a închide, a încuia, a pune. (A ~ zăvorul la ușă.) 8. a se feri. (S-a ~ repede într-o parte.) 9. a îndoi, a răsfrînge, a ridica, a sufleca, a sumete, (reg.) a sumeca, a supune, (prin Munt. și Dobr.) a sumeteca. (Își ~ mînecile, poalele.) 10. a (se) dezbrăca, a scoate, (pop.) a lepăda, (înv.) a (se) dezvești, (fam.) a (se) dezechipa. (~ cămașa de pe tine.) 11. a îmbrăca, a pune. (~ cămașa pe tine.) 12. a descălța, a scoate, (reg.) a desculța. (~ pantofii din picior.) 13. a(-și) încălța, a(-și) pune. (Își ~ bocancii.) 14. a băga, a îndesa, a înfunda, a vîrî. (~ căciula pe cap.) 15. a absorbi, a aspira, a încorpora, a înghiți, a resorbi, a sorbi, a suge. (Pămîntul ~ apa de precipitații.) 16. a aspira, a inspira. (~ cu nesaț aerul în piept.) 17. a aspira, a inhala. (~ pe nări o substanță medicamentoasă.) 18. a priza, (Mold.) a sfîrcîi. (A ~ tabac.) 19. a sufla. (Te rog să-ți ~ nasul!) 20. a bea, (reg.) a țucsui, (fam. fig.) a pili. a suge. (E bețiv, ~ mult.) 21. (MED.) a freca, a fricționa. (Îl ~ pe spate.) 22. (MED.) a masa. (A ~ un mușchi.) 23. a ascuți. (~ coasa pe cute.) 24. a arunca, a azvîrli, a lansa, (pop.) a slobozi. (~ săgeți.) 25. a bate. (Arma ~ departe.) 26. a descărca, (înv. și pop.) a slobozi. (A ~ pistolul în el.) 27. a da, a izbi, a lovi, (pop.) a păli. (A ~ cu toporul în lemn.) 28. a imprima, a tipări. (A ~ 1000 de exemplare din această carte.) 29. a duce, a trasa. (~ linii paralele.) 30. a da, (rar) a aplica, (fam. fig.) a arde, a cîrpi, a lipi. (I-a ~ o palmă.) 31. a-i plesni. (Îi ~ una peste obraz.) 32. a se opri, a poposi, a sta, a ședea, a zăbovi. (A ~ la umbra unui stejar.) 33. a mînea, (pop.) a sălășlui, (reg.) a sălăși, (prin Transilv.) a măsălui, a sălui, (înv.) a conăci, a sălășui. (A ~ acolo vreo două zile.) 34. a se instala. (La ce hotel ai ~?) 35. a slăbi. (A se ~ la față.) 36. a coborî, a descinde, a proveni. (Se ~ din os de domn.) 37. a fi, a proveni. (De unde se ~?) 38. a îndura, a pătimi, a păți, a răbda, a suferi, a suporta, (astăzi rar) a purta, (înv. și reg.) a petrece, a tîrpi, (prin Bucov.) a joi, (Transilv.) a păula, (Ban.) a pesti, (prin Transilv.) a pristui, (înv.) a bineviea, a cerca, a obicni, a pănăta, (fig.) a înghiți. (Cîte n-a ~!)