Expresia: A împăca și capra și varza

a împăca și capra
Imagine © Kaufland România
Ilustrație: Vlad Bogdan Petrescu

a împăca și capra, și varza expr. (pop.) a adopta o atitudine care să mulțumească în egală măsură două sau mai multe persoane cu puncte de vedere ireconciliabile.


Dicționarul vizual al expresiilor cu și despre mâncare