37 de definiții pentru întru

din care

Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

ÎNTRU prep. (Mai ales urmat de „un”, „o” etc.; cu elidarea vocalei finale) În. I. (Introduce un complement circumstanțial de loc) 1. (Arată starea sau acțiunea în interiorul unui spațiu) A locui într-un sat. 2. (Arată intrarea sau mișcarea în interiorul unui spațiu) A intra într-o pădure. 3. (Arată direcția sau ținta mișcării) A se da într-o parte. II. (Introduce un complement circumstanțial de timp) 1. (Arată momentul, răstimpul, epoca în care se petrece o acțiune) Într-un timp scurt.Loc. adv. (Înv.) Întru-ntâi = la început. (Înv.) Într-acea = în acel timp. 2. (Arată timpul cât durează o acțiune) Va plăti datoria într-un an.Expr. Întru mulți ani! = la mulți ani! III. (Înv.; introduce un complement circumstanțial de scop) Iese întru întâmpinarea musafirului. IV. (Introduce un complement circumstanțial de mod) A alerga într-un suflet.Loc. adv. Într-adins = intenționat, în mod voit. Întru câtva = în oarecare măsură. V. (Introduce un complement circumstanțial instrumental) Este îmbrăcat într-o scurtă de piele. VI. (Introduce un complement circumstanțial de relație) A fi de acord întru totul cu cineva. VII. (Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri) Râul s-a prefăcut într-un pod de gheață.Lat. intro.

ÎNTRU prep. (Mai ales urmat de „un”, „o” etc.; cu elidarea vocalei finale) În. I. (Introduce un complement circumstanțial de loc) 1. (Arată starea sau acțiunea în interiorul unui spațiu) A locui într-un sat. 2. (Arată intrarea sau mișcarea în interiorul unui spațiu) A intra într-o pădure. 3. (Arată direcția sau ținta mișcării) A se da într-o parte. II. (Introduce un complement circumstanțial de timp) 1. (Arată momentul, răstimpul, epoca în care se petrece o acțiune) Într-un timp scurt.Loc. adv. (Înv.) Întru-ntâi = la început. (Înv.) Într-acea = în acel timp. 2. (Arată timpul cât durează o acțiune) Va plăti datoria într-un an.Expr. Întru mulți ani! = la mulți ani! III. (Înv.; introduce un complement circumstanțial de scop) Iese întru întâmpinarea musafirului. IV. (Introduce un complement circumstanțial de mod) A alerga într-un suflet.Loc. adv. Într-adins = intenționat, în mod voit. Întru câtva = în oarecare măsură. V. (Introduce un complement circumstanțial instrumental) Este îmbrăcat într-o scurtă de piele. VI. (Introduce un complement circumstanțial de relație) A fi de acord întru totul cu cineva. VII. (Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri) Râul s-a prefăcut într-un pod de gheață.Lat. intro.

întru pp [At: COD. VOR. 3/14 / E: ml intro] 1-2 Arată (starea sau) acțiunea în interiorul unui spațiu. 3-4 Arată (intrarea sau) mișcarea în interiorul unui spațiu. 5 (D. copii; pop; îe) A da ~r-altele A se speria. 6-7 Exprimă ideea de interior, de spațiu, înăuntrul căruia (se întâmplă ceva sau) intră cineva sau ceva. 8-9 Arată (direcția sau) ținta mișcării. 10 (Îlav) Într-acoace încoace. 11 (Îlav) Într-acolo încolo. 12 (Înv; îlav) Într-una împreună. 13-14 Arată (momentul când sau) timpul cât se petrece o acțiune. 15 (Înv; îlav) ~-ntâi La început. 16 (Înv; îlav) Într-aceea În acel timp. 17 (Înv; îal) În același timp cu... 18 (Înv; îal) Tot timpul cât... 19 (Îe) Într-o fugă Repede. 20 (Îlav) Într-amurg în amurg. 21 (Îe) ~ mulți ani La mulți ani. 22 (Înv) Exprimă scopul acțiunii. 23-24 Exprimă durata (cu sens temporal final). 25 În. 26 La. 27 În cursul. 28 Împotriva. 29 (Pop; îlav) într-aleanu Împotrivă. 30 (Îal) Potrivnic. 31 Față de. 32 Pentru. 33 Către. 34 De. 35 Pe. 36 Aproape de. 37 Până la. 38 Din. 39 În mijlocul. 40 între. 41 Dintre. 42 Peste. 43 (Îe) A domni ~ (cineva) A domni asupra. 44 În aceea că... 45 (Îlav) Într-adins Intenționat. 46 Introduce instrumentul care ajută la îndeplinirea acțiunii. 47 Cu. 48 Prin. 49 Introduce un complement care arată obiectul unei prefaceri. 50 Exprimă o nuanță cauzală Si: din pricina. 51 În urma. 52 Spre. 53 După. 54 (Înv) Spre a... 55-56 Exprimă echivalența (având o nuanță finală). 57 Ca. 58 În loc de... 59-60 (Îlav) ~ nimic (sau într-o nimică) Fără nici o (valoare sau) importanță. 61 (Îal) Zadarnic. 62 Arată măsura. 63 (Îlav) Într-atâta De tot. 64 (Îlav) Într-o potrivă Deopotrivă. 65 (Îlav) ~ puțintel Puțin lipsește ca... 66 (Înv; îlav) ~ ceva Puțin. 67 (Înv; îlav) ~ tot sau toate în toate privințele Si: absolut, complet. 68 În privința... 69 Cu privire la... 70 (Îlav) ~ adevăr Cu adevărat. 71 (Îlav) Într-aiurea În altă parte. 72 (Îlav) Într-alergate În fugă. 73 (Îlav) Într-ales(uri) Pe alese. 74 (Îlav) Într-ascuns Pe ascuns. 75 (Îla) Într-o ureche Nebun. 76 (Înv; îlav) ~ deșert În zadar. 77 (Îlav) Într-acest chip Așa. 78 (Îlav) Într-alt chip Altfel. 79 (Îe) (Hop) Într-o parte, într-o doagă, într-o dungă Neîntreg la minte. 80 (Îlav) Într-o doară La întâmplare. 81 (Îcr nume) Arată de la cine începe o acțiune.

ÎNTRU prep. (Mai ales urmat de «un», «o» etc., cu elidarea vocalei finale) În. I. (Introduce un complement circumstanțial de loc) 1. (Arată starea sau acțiunea în interiorul unui spațiu) Erau odată într-un sat doi frați, și amîndoi erau însurați. CREANGĂ, P. 37. Părea că mă aflam într-un mare salon. NEGRUZZI, S. I 60. 2. (În legătură cu verbe de mișcare; arată intrarea în sau mișcarea înspre un spațiu) Luna s-ascunse într-un nor. EMINESCU, N. 24. ◊ (În legătură cu substantive abstracte) Un vis ce se strecoară într-un suflet pustiit. ALEXANDRESCU, M. 20. 3. (Arată direcția sau ținta mișcării) Ori hai să ne grăbim, ori să ne dăm într-o parte. CREANGĂ, P. 298. Apa eleșteului se trase într-o parte și într-alta. ISPIRESCU, L. 337. Zăriră niște palaturi și o luară într-acolo. id. ib. 24. II. (Introduce un complement circumstanțial de timp) 1. (În legătură cu substantive care arată momentul, răstimpul, epoca în care se petrece o acțiune) Și într-una din seri, cum ședea spînul împreună cu moșu-său... numai iată ce zăresc în depărtare un sul de raze scînteietoare. CREANGĂ, P. 228. Într-o zi, aflîndu-mă singură acasă, îmi vestiră pe doamna Olga. NEGRUZZI, S. I 49. ◊ Loc. adv. (Învechit) Întru-ntîi = la început, mai întîi. Leurdeanu întru-ntîi făgăduia tot. ODOBESCU, S. I 446. Într-aceea = în acel timp. Într-un tîrziu v. tîrziu. 2. (În legătură cu substantive care arată timpul cît durează o acțiune) Și toate învățăturile pe care alți copii le învăța într-un an, el le învăța într-o lună. ISPIRESCU, L. 2. Și tu citești scrisori din roase plicuri Și într-un ceas gîndești la viața toată. EMINESCU, O. I 119. Că-ntr-o lună, Toarce-o lînă Și-ntr-un an Țese-un suman! JARNÍK-BÎRSEANU, D. 457. ◊ Loc. adv. Într-una sau tot într-una = mereu, necontenit, neîncetat. N-avu ce-și face capului, căci tată-său îl trimitea într-una. ISPIRESCU, L. 33. Stă ghem și toarce-ntr-una. EMINESCU, N. 43. Nuntașii nu mai osteneau într-una de la casa ginerelui la casa miresei. GHICA, S. 35. ◊ Expr. Întru mulți ani! = la mulți ani! Să trăiești întru mulți ani! ISPIRESCU, L. 115. III. (Învechit și arhaizant; introduce un complement circumstanțial de scop) Ieșiră în poartă întru întîmpinarea domnilor. REBREANU, I. 22. Cuget a mă duce întru căutarea acestor tîlhari de zmei. ISPIRESCU, L. 219. IV. (Introduce un complement circumstanțial de mod) Încă tînăr, întîrzia întru jale și văduvie. ARGHEZI, P. T. 5. Atunci toți într-o glăsuire strigară... ISPIRESCU, L. 39. Ajung pe Ivan, care-o ducea tot într-un cîntec. CREANGĂ, P. 299. Omenirea merge într-un progres continuu. BĂLCESCU, O. II 10. ◊ Loc. adv. Într-adevăr v. adevăr. Într-un suflet v. suflet. Într-ales v. ales. Într-ascuns v. ascuns. Într-o doară v. doar. Într-un noroc v. noroc. Într-un grai v. grai. Într-atît v. atît. V. (Introduce un complement circumstanțial instrumental) Se îmbracă pe ascuns într-o piele de urs. CREANGĂ, P. 185. VI. (Astăzi rar; introduce un complement circumstanțial de relație) Debarcaderul de pe malul bălții era întru totul asemănător celuilalt. GALAN, B. I 50. Jură-mi-te... că mi-i da ascultare și supunere întru toate. CREANGĂ, P. 206. Tu cunoști slăbiciunea doamnei B. întru aceasta. NEGRUZZI, S. I 64. VII. (În legătură cu verbe care înseamnă «a se preface», «a se schimba» etc.; introduce complementul indirect care arată obiectul prefacerii) Bordeiul moșneagului se prefăcuse într-un palat mult mai strălucitor decît al împăratului! CREANGĂ, P. 85. Schimbară... dușmănia... într-o prietenie folositoare. BĂLCESCU, O. II 12.

ÎNTRU prep. 1) (exprimă un raport spațial, concretizând interiorul unui spațiu sau al unui obiect, direcția) În. Lucrează într-un cabinet spațios. 2) (exprimă un raport temporal, concretizând perioada de timp) Au plecat într-o duminică. 3) (exprimă un raport modal) Au strigat într-un glas.Într-un suflet în mare grabă. Într-adins în mod intenționat; în mod voit. Într-o doară la întâmplare; la nimereală. 4) înv. (exprimă un raport final și formează cu cuvintele pe care le introduce complemente circumstanțiale de scop) În. I-au venit într-ajutor. 5) (exprimă un raport instrumental) S-a îmbrăcat într-o rochie nouă. 6) (exprimă un raport transgresiv și formează cu cuvintele pe care le introduce complemente indirecte sau atribute) Cenușăreasa s-a transformat într-o prințesă. /<lat. intro

întru prep. în (cu o nuanță emfatică): întru toate. [Lat INTRO].

2) î́ntru prep. (lat. ĭntro [ca și’n introduc]; it. sp. pg. (d)entro ca și rom. dintru și pintru, compuse tot ale luĭ întru). În (înainte de un și o): într’un an, într’o zi, nicĭ într’un loc (dar în nicĭ un loc). În alte cazurĭ, în limba vorbită, nu se maĭ întrebuințează. Numaĭ literațiĭ zic: întru tot, întru toate, cred întru Domnu (Iĭsus Hristos) îld. în tot, în toate, cred în Domnu. Într’una, continuŭ, mereŭ, în șir. Întru cît, în ceĭa ce (de ex., întru cît privește cheltuĭelile, le voĭ suporta eŭ), fiind-că (de ex., mă adresez ție, întru cît eștĭ competent). Întru cît-va, oare-cum, pînă la un punct: mă temeam întru cît-va.

înăuntru [At: PRAV. 1103 / V: ~l pp, (înv) înlă~, înlăuntu, înlăutru, înlân~, înlon~, înlun~, înnon-, înnun~, lân~, Ion~, Iun~, nontru, nuntru / S și: (înv) înnăuntru / Pl: (înv, sn) ~ruri / E: ml *(in) illac intro] 1 av În interiorul. 2 av (Arg; îe) A fi ~ A fi într-o închisoare. 3 av (Înv) În străinătate. 4 av (Înv; spc) În centrul Europei. 5 sn (Înv) Interior. 6 sn (Înv) Centru. 7 pp (Îf înăuntrul; construit cu genitivul) În interiorul. 8 pp (Îaf) În mijlocul.

într-aiurea av [At: DA ms / E: întru + aiurea] Aiurea (2).

înăúntru adv, care arată starea și mișcarea (vsl. ontrĭ, de unde vŭn-ontrĭ, despărțit în vŭ nontrĭ pin confuziune, de unde apoĭ nontrĭ îld. ontrĭ. Lat. intro poate să fi avut și el infl.). În interior: dorm, mă duc înăuntru. (Maĭ corect e a scrie în ăuntru: dorm, mă duc în ăuntru, pin ăuntru, pe din ăuntru, ĭes din ăuntru sau de din ăuntru. La Beld. 907, 1804 și 3240 în untru, 1384 și 3305 din untru). S. n., pl. urĭ. Interior: înăuntru odăiĭ, înăuntrurile caseĭ (Vechĭ: înlăuntrul vostru plin este). – Vechĭ, azĭ în Trans. Ban. înlăuntru, înlontru și înluntru, în nord în untru și în întru. Vechĭ și în nontru și în nuntru (după vsl. vŭnontrĭ).

Dicționare morfologice

Indică formele flexionare ale cuvintelor (conjugări, declinări).

întru prep. (întru mulți ani, întru tot/toate, Cred întru Domnul nostru Isus Cristos.)

într-adevăr/(pop.) în adevăr loc. adv.

Dicționare etimologice

Explică etimologiile cuvintelor sau familiilor de cuvinte.

întru prep. – În, înăuntru. – Mr. tru, megl. antru, istr. întru. Lat. intrō (Pușcariu 894; Candrea-Dens., 887; REW 4514; DAR), cf. it., sp., port. (d)entro. La început se folosea în rom. în concurență cu în, ca în fr. en și dans; a pierdut teren în fața lui în (pe care, totuși, l-a înlocuit complet în mr.). Astăzi se folosește cu același sens ca în, dar numai în expresii, și mai ales înainte de un, o, îns, și de adv. și adj. care încep cu vocală: într’un ceas (în un ceas nu se folosește), într’o zi, într’atît, într’aiurea etc. Comp. dintru, prep. (din, de), cu de ca dintre de la între (indică proveniența plecîndu-se de la un moment sau dintr-un spațiu dat, în timp ce dintre indică proveniența plecîndu-se de la mai multe obiecte de același fel: dintru început, de la început, față de dintre toți, din toți); pentru, prep. (ca să, indică scopul sau finalitatea; din, indică motivul sau cauza; față de, indică o comparație), cf. mr. pi(n)tru, cu p(r)e, sau direct din lat. per intrō (Candrea-Dens., 890; Pascu, I, 172); pentru ce, adv. (de ce?); pentru că, conj. (fiindcă); pentru să, conj. (înv., ca să); lăuntru (var. năuntru, mr. năuntru, nuntru, lîntru), s. n. (interior, parte internă), folosit mai ales în comp. (din lăuntru, dinăuntru, în lăuntru, înăuntru, înv., în străinătate); lăuntric, adj. (intern, interior; intim).

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

AD MAIOREM DEI GLORIAM (lat.) întru preamărirea Domnului – Deviza Ordinului iezuiților. În sens mai larg: a acționa dezinteresat în numele unei cauze nobile.

Dicționare de argou

Explică doar sensurile argotice ale cuvintelor.

într-adins expr. intenționat.

într-o doară expr. fără rost, la întâmplare.

într-o dungă expr. 1. nebun, țicnit. 2. beat, cherchelit.

într-o ureche expr. nebun, țicnit.

într-un ceas bun expr. într-un moment prielnic / fast.

într-un ceas rău expr. într-un moment nefast.

Intrare: întru
întru prepoziție
prepoziție (I12)
Surse flexiune: DOR
 • întru
 • într‑
 • ‑ntru
 • ‑ntr‑
* forme elidate și forme verbale lungi – (arată)
info
Aceste definiții sunt compilate de echipa dexonline. Definițiile originale se află pe fila definiții. Puteți reordona filele pe pagina de preferințe.
arată:

întruprepoziție

 • 1. Mai ales urmat de „un”, „o” etc.; cu elidarea vocalei finale: în. DEX '09 DEX '98 DLRLC
  sinonime: în
  • 1.1. Introduce un complement circumstanțial de loc. DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • 1.1.1. Arată starea sau acțiunea în interiorul unui spațiu. DEX '09 DEX '98 DLRLC
    • format_quote A locui într-un sat. DEX '09
    • format_quote Erau odată într-un sat doi frați, și amîndoi erau însurați. CREANGĂ, P. 37. DLRLC
    • format_quote Părea că mă aflam într-un mare salon. NEGRUZZI, S. I 60. DLRLC
   • 1.1.2. Arată intrarea sau mișcarea în interiorul unui spațiu. DEX '09 DEX '98 DLRLC
    • format_quote A intra într-o pădure. DEX '09
    • format_quote Luna s-ascunse într-un nor. EMINESCU, N. 24. DLRLC
    • format_quote Un vis ce se strecoară într-un suflet pustiit. ALEXANDRESCU, M. 20. DLRLC
   • 1.1.3. Arată direcția sau ținta mișcării. DEX '09 DEX '98 DLRLC
    • format_quote Ori hai să ne grăbim, ori să ne dăm într-o parte. CREANGĂ, P. 298. DLRLC
    • format_quote Apa eleșteului se trase într-o parte și într-alta. ISPIRESCU, L. 337. DLRLC
    • format_quote Zăriră niște palaturi și o luară într-acolo. ISPIRESCU, L. 24. DLRLC
  • 1.2. Introduce un complement circumstanțial de timp. DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • 1.2.1. Arată momentul, răstimpul, epoca în care se petrece o acțiune. DEX '09 DEX '98 DLRLC
    • format_quote Într-un timp scurt. DEX '09
    • format_quote Și într-una din seri, cum ședea spînul împreună cu moșu-său... numai iată ce zăresc în depărtare un sul de raze scînteietoare. CREANGĂ, P. 228. DLRLC
    • format_quote Într-o zi, aflîndu-mă singură acasă, îmi vestiră pe doamna Olga. NEGRUZZI, S. I 49. DLRLC
   • 1.2.2. Arată timpul cât durează o acțiune. DEX '09 DEX '98 DLRLC
    • format_quote Și toate învățăturile pe care alți copii le învăța într-un an, el le învăța într-o lună. ISPIRESCU, L. 2. DLRLC
    • format_quote Și tu citești scrisori din roase plicuri Și într-un ceas gîndești la viața toată. EMINESCU, O. I 119. DLRLC
    • format_quote Că-ntr-o lună, Toarce-o lînă Și-ntr-un an Țese-un suman! JARNÍK-BÎRSEANU, D. 457. DLRLC
    • chat_bubble locuțiune adverbială Într-una sau tot într-una = mereu, necontenit, neîncetat. DLRLC
     • format_quote N-avu ce-și face capului, căci tată-său îl trimitea într-una. ISPIRESCU, L. 33. DLRLC
     • format_quote Stă ghem și toarce-ntr-una. EMINESCU, N. 43. DLRLC
     • format_quote Nuntașii nu mai osteneau într-una de la casa ginerelui la casa miresei. GHICA, S. 35. DLRLC
     • comentariu Conform normelor actuale, se folosește adverbul întruna. dexonline
    • chat_bubble Întru mulți ani! = la mulți ani! DEX '09 DEX '98 DLRLC
     • format_quote Să trăiești întru mulți ani! ISPIRESCU, L. 115. DLRLC
  • 1.3. învechit Introduce un complement circumstanțial de scop. DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • format_quote Iese întru întâmpinarea musafirului. DEX '09
   • format_quote Ieșiră în poartă întru întîmpinarea domnilor. REBREANU, I. 22. DLRLC
   • format_quote Cuget a mă duce întru căutarea acestor tîlhari de zmei. ISPIRESCU, L. 219. DLRLC
  • 1.4. Introduce un complement circumstanțial de mod. DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • format_quote A alerga într-un suflet. DEX '09
   • format_quote Încă tînăr, întîrzia întru jale și văduvie. ARGHEZI, P. T. 5. DLRLC
   • format_quote Atunci toți într-o glăsuire strigară... ISPIRESCU, L. 39. DLRLC
   • format_quote Ajung pe Ivan, care-o ducea tot într-un cîntec. CREANGĂ, P. 299. DLRLC
   • format_quote Omenirea merge într-un progres continuu. BĂLCESCU, O. II 10. DLRLC
  • 1.5. Introduce un complement circumstanțial instrumental. DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • format_quote Este îmbrăcat într-o scurtă de piele. DEX '09
   • format_quote Se îmbracă pe ascuns într-o piele de urs. CREANGĂ, P. 185. DLRLC
  • 1.6. Introduce un complement circumstanțial de relație. DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • format_quote A fi de acord întru totul cu cineva. DEX '09
   • format_quote Debarcaderul de pe malul bălții era întru totul asemănător celuilalt. GALAN, B. I 50. DLRLC
   • format_quote Jură-mi-te... că mi-i da ascultare și supunere întru toate. CREANGĂ, P. 206. DLRLC
   • format_quote Tu cunoști slăbiciunea doamnei B. întru aceasta. NEGRUZZI, S. I 64. DLRLC
  • 1.7. Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri. DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • format_quote Râul s-a prefăcut într-un pod de gheață. DEX '09
   • format_quote Bordeiul moșneagului se prefăcuse într-un palat mult mai strălucitor decît al împăratului! CREANGĂ, P. 85. DLRLC
   • format_quote Schimbară... dușmănia... într-o prietenie folositoare. BĂLCESCU, O. II 12. DLRLC
etimologie:

info Lista completă de definiții se află pe fila definiții.