29 de definiții pentru afară

din care

Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

AFA adv. Dincolo de limitele unui spațiu închis sau apropiat; în exterior. ◊ Loc. conj. Afară numai dacă nu... = numai cu condiția ca..., afară de cazul când... ◊ Loc. prep. (În) afară de... = fără a mai socoti și... Afară de... = cu excepția a...; fără a mai socoti și... ◊ Expr. A da afară = a scoate (cu forța) de undeva; a elimina, a exclude; a concedia dintr-un post. Afară din cale sau din cale-afară = peste măsură, neobișnuit de... ♦ (Cu valoare de interjecție) Ieși! pleacă! du-te! – Lat. ad foras.

afa [At: COD. VOR. 79/13 / V: (înv) afoa~ / E: lat ad foras] 1-2 av Dincolo de limitele unui spațiu închis sau apropiat. 3 av În exterior. 4-5 av (Îe) A da ~ A scoate (cu forța) de undeva. 6 av (Îae) A exclude. 7 av (Îae) A concedia dintr-un post. 8 av (Înv; îae) A da în vileag. 9 av (Fam; îae) A vomita. 10 av (Îe) A ieși ~ A părăsi un loc închis. 11 av (Spc; îae) A defeca. 12 av (Înv; îlav) În (sau din) ~ În (sau din) exterior. 13 av (Înv; îlav) Pe suprafața exterioară. 14 a (Înv; îal) Extern. 15 av (Îlav) Pe din ~ Pe partea exterioară. 16 av (Îal) După înfățișare. 17 av (Fig; îal) în aparență. 18 av (Fam; îal) Pe de rost. 19 av (Pop; îe) A(se) judeca pe din ~ A (se) judeca în libertate. 20 av (Înv; îlp) ~ din (și ~ de) Exterior față de ceva. 21 av (Pop; îe) A-și ieși ~ din răbuș A-și pierde socotelile. 22 av (Fig; pfm; îae șîe) A-și ieși ~ din fire (sau din sine, din pepeni, din țâțâni, din papuci) A-și pierde cumpătul. 23 av (Îvp; îlp) Din ~ de Dincolo de... 24 av (Îvp; îal) Afară de... 25 av (Îlp) (În) ~ de Cu excepția. 26 av (Fam; îe) A fi ~ din cale (sau a fi din cale ~) A fi peste măsură. 27 av (Înv; îe) A fi din ~ de minte A fi ieșit din minți. 28 av (Îlc) ~ (numai doar) dacă nu Numai cu condiția că. 29 i (Exclamativ) Ieși! 30 av (Îe) A fi în ~ de (orice) pericol A scăpa cu bine.

AFA I. adv. 1 Dincolo de pereții unei încăperi, de cuprinsul unui loc închis sau mărginit, etc. (contr. ÎN CASĂ, ÎNĂUNTRU): a dormi ~; proverb: cu un picior în groapă și cu altul ~; a arunca ~; a da ~; a da pe ușă ~; a da pe poartă ~, a izgoni (din casă, din slujbă, etc.) 2 Dincolo de hotarele țării, în străinătate (mai adesea cu prep. în, de, din): gravele împrejurări politice din ~ 3 Precedat de o prep., formează diverse loc. adv.: De ~; abia acum a venit de ~; din ~; pereții sînt spoiți din ~; proverb: din ~ măr frumos și ’năuntru găunos; pe din ~, în partea de afară; pe de rost, fără a se uita în carte; pe ~: de ar mai veni vara, să se mai joace și pe ~ (CRG.); pîn’ ~, numai departe decît afară (din casă, din curte, etc.): s’a dus pîn' ~ 4 Urmat de o prep., formează diverse loc. prep.: ~ de, în ~ de, ~ din, din ~ de, fără, pe lîngă: toți au plecat ~ de mine; ~ de aceasta, ~ de aceea, pe lîngă aceasta; ~ de, peste: au venit apele ~ de măsură (MUST.) ; ~ din: au plecat ~ din oraș 5 ~ din cale, din cale ~, loc. adv., peste măsură, prea de tot 6 ~ dacă, ~ numai dacă, loc. conj., decît, numai, cu condițiunea: voiu pleca săptămîna viitoare, ~ numai dacă nu mă vor împiedeca afacerile. II. interj, (cînd se izgonește cineva dintr’o casă, dintr’o slujbă, etc.) Ieși! Pleacă!: afară! afară! strigară toți ceilalți, afară! cît îi lucru cu cinste (GN.). III. sf. Partea din afară, exteriorul [lat. *afforas < ad-foras].

AFA adv. Dincolo de limitele unui spațiu închis sau apropiat; în exterior. ◊ Loc. conj. Afară numai dacă nu... = numai cu condiția ca..., afară de cazul când... ◊ Loc. prep. (În) afară de... = fără a mai socoti și... ◊ Expr. A da afară = a scoate (cu forța) de undeva; a elimina, a exclude; a concedia dintr-un post. Afară din cale sau din cale-afară = peste măsură, neobișnuit de... ♦ (Cu valoare de interjecție) Ieși! pleacă! du-te! – Lat. ad foras.

AFA adv. (Cu sens local, în opoziție cu înăuntru) Dincolo de limitele unui spațiu îngrădit (acoperit, închis etc.); în exterior. Omul... ședea afară pe scara vagonului. DUMITRIU, B. F. 5. Afară e soare sub nor, Dar haină de aur e norul. COȘBUC, P. II 47. Vine cu gîndul să măture scrumul afară. CREANGĂ, P. 255. Afară plouă, ninge, afară-i vijelie Și crivățul aleargă pe cîmpul înnegrit. ALECSANDRI, O. 164. ◊ Expr. A da afară = a) a scoate (pe cineva sau ceva) cu forța din locul unde se află, a îndepărta, a elimina, a exclude; (ieșit din uz, cu privire la o persoană angajată într-un post) a concedia. Nici unul dintre prieteni nu s-a lăsat înduioșat de vorbele lui frumoase, ba unii chiar l-au dat afară. CARAGIALE, O. III 62. Setilă, dînd fundurile afară la cîte o bute, horp! ți-o sorbea dintr-o singură sorbitură. CREANGĂ, P. 261. Ba mai bine-ți caută de nevoi și-ți ia tălpășița pînă nu vine neneaca, ca să te deie de urechi afară. ALECSANDRI, T. I 38; b) a vomita, a vărsa. A dat afară tot ce a mîncat. ◊ (Urmat de determinări introduse prin prep. «din» sau «de») Alexiu îl urmă afară din cameră. DUMITRIU, B. F. 54. Cînd răsărea soarele, se aflau afară din sat. SADOVEANU, B. 106. Trecu afară de împărăția tatălui său. ISPIRESCU, L. 4. Ochii i-au ieșit afară din cap, cît cepele de mari. CREANGĂ, P. 53. ◊ (Precedat de prepoziții, cu sensul determinat de acestea) De afară = dinspre exterior înspre interior. La ce se pregătea înlăuntrul său, a răspuns de afară austrul. SADOVEANU, N. F. 10. Pe afară, indică un loc mai puțin definit din exterior. Mii de paseri ciută... pe-afară. ALECSANDRI, P. A. 174. De pe afară, indică o mișcare dinspre un loc mai puțin definit din exterior. Într-o zi capra cheamă iezii de pe afară. CREANGĂ, P. 19. ◊ Loc. prep. Afară de... = cu excepția a..., fără a mai socoti și... Ieșiră toți, afară de copii și de o muiere tînără. DUMITRIU, N. 153. Printre crengi scînteie stele... Și afară doar de ele Nime-n lume nu ne simte. EMINESCU, O. I 209. Răspunseră toți, afară de doi juni boieri. NEGRUZZI, S. I 149. ◊ Loc. adv. Afară de aceasta (sau asta) sau afară de aceea (sau aia) = pe lîngă aceasta, în plus. Și apoi, afară de aceasta, omul acela era ceva de spăriet. CREANGĂ, P. 239. Din cale-afară sau afară din cale = peste măsură, foarte, neobișnuit de... Adormea, ș-a doua zi se deștepta în aceeași priveliște dureroasă a vieții lor, din cale-afară chinuită. VLAHUȚĂ, O. A. 255. Încă n-am văzut așa femeie, să plîngă de toate; era miloasă din cale-afară. CREANGĂ, O. A. 44. Era un vis misterios Și blînd din cale-afară. EMINESCU, O. I 185. ◊ Loc. conj. (Rar, pleonastic) Afară-numai (sau, mai rar, doar) dacă nu... = numai cu condiția ca..afară de cazul cînd... Vin la tine, afară numai dacă nu intervine ceva excepțional. ♦ (Cu valoare de interjecție) Ieși! pleacă! du-te! Afară! pîn’nu mă iuțesc! ALECSANDRI, T. 974. ♦ (Familiar) La țară. Vara plecau cu toții afară, la un unchi al lor. VLAHUȚĂ, O. A. 252.

AFA adv. Dincolo de limitele unui spațiu închis; în exterior. ◊ Afară de aceasta = pe lîngă aceasta, în plus. ◊ Din cale-afară sau afară din cale = peste măsură, neobișnuit, foarte. ◊ Loc. conj. (Pleonastic) Afară numai dacă nu... = numai cu condiția ca..., afară de cazul cînd... ◊ Loc. prep. Afară de... = cu excepția..., fără a mai socoti și... ◊ Expr. A da afară = a scoate cu forța; a elimina, a exclude; a concedia dintr-un post. (Reg.) A-și ieși afară din răbuș = a-și pierde cumpătul, a-și ieși din fire. ♦ (Cu valoare de interjecție) Ieși! pleacă! du-te! – Lat. ad-foras.

AFA adv. Dincolo de limitele unui spațiu închis; dincolo de anumite limite; în exterior. ◊ ~ de cu excepția. A da ~ a) a exclude; a elimina; b) a concedia dintr-un post. Din cale-~ peste măsură; neobișnuit de... /<lat. ad foras

afară adv. ce nu s’află înlăuntru; afară de, fără; pe din afară, pe de rost; afară din cale, extraordinar, peste măsură, fără cuvânt. [Lat. AFORAS] ║ int. afară! pleacă!

afáră adv. de loc și de mișcare (din afoară, lat. ad, la, și fŏras, afară; vit. affuóri, azĭ fuori, sp. afuera. V. fără). Nu în ăuntru, în exterior: a dormi afară din casă, a ĭeși afară din casă, a umbla pe afară. Afară din lege, scos de supt forța legiĭ. Eŭf. A ĭeși afară, a-țĭ deșerta mațele. Afară de, fără, de cît numaĭ: să n’aĭ alțĭ dumnezeĭ afară de mine. Afară de asta saŭ afară de aceĭa, deosebit de asta, pe lîngă asta. Pe din afară, pe la exterior. Fig. Din memorie, pe de rost: a ști lecțiunea pe din afară. Afară din cale saŭ din cale afară, extraordinar, peste măsură. – Fals în afară orĭ din afară (fr. en dehors, du dehors) îld. afară, de afară: afară de asta, relele vin de afară. – Interj. Afară! Ĭeșĭ!

Dicționare morfologice

Indică formele flexionare ale cuvintelor (conjugări, declinări).

afa adv.

pe afa prep. + adv. (tempo lent)

Dicționare relaționale

Indică relații între cuvinte (sinonime, antonime).

AFA interj. ieși!, marș!, pleacă!

AFA interj. ieși!, marș!, pleacă!

Dicționare etimologice

Explică etimologiile cuvintelor sau familiilor de cuvinte.

afară, adv. 1. Dincolo de limitele unui spațiu închis, în exterior. 2. Cu excepția, (în) afară de. – Mr. afoară, megl. nafară, istr. (a)fǫrę. Lat. ād fŏras (Pușcariu 33; Candrea-Dens., 550; REW 265; DAR); cf. v. it. affuori (it. fuori, fuora), v. fr. afors (fr. hors), v. sp. afuera (sp. fuera), v. port. afora (port. fora). Sensul 2, condiționat de prep. de, este de asemenea romanic, cf. it. fuor di, fr. en dehors de, sp. fuera de.

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

Extra ecclesiam nulla salus” (lat. „În afară de biserică nu este mântuire”), expresie întâlnită în scrierile lui Origen și mai ales ale lui Ciprian de Cartagina, care concentrează doctrina tradițională despre raportul dintre Bis. și sfintele taine, în special botezul, doctrină care se aplică azi mai ales cu privire la validitatea tainelor.

NIL TERRIBILE NISI IPSE TIMOR (lat.) nimic nu este de temut în afară de însăși teamaFr. Bacon, „De dignitate et augmentis scentiarum”, II.

Hors concours (fr. „În afara concursului”) – expresie prin care se înțelege prezentarea unui candidat sau a unei opere la concurs în mod benevol, adică fără a lua parte efectiv la competiția respectivă. Prin analogie, se spune „hors concours” despre o lucrare realizată în afara sarcinilor propuse, despre un concert cîntat în afara programului (se mai zice și hors programme), despre un musafir sosit în afara invitaților stabiliți etc…

Dicționare de argou

Explică doar sensurile argotice ale cuvintelor.

afară adv. 1. (deț.) în lumea liberă, libertate 2. în străinătate 3. (în perioada comunistă) în Occident, dincolo de Cortina de Fier 4. (în sport – d. un joc) (disputat) în deplasare, pe terenul echipei adverse

a da afară muștele din Cișmigiu / din Herăstrău expr. a lenevi, a trândăvi.

a da pe-a afară de frumos / de frumoasă expr. (iron.) a fi urât / urâtă.

a da pe-afară de deșteptăciune expr. (iron.) a fi prost.

a nu-l da afară din casă expr. a nu fi înzestrat cu o anumită calitate; a duce lipsă de ceva.

a ști (ceva) pe de rost / pe din afară expr. v. a ști (ceva) ca pe apă.

o vreme să nu dai un câine afară din casă expr. vreme rea.

pentru bancul acesta m-au dat afară de la grădiniță expr. (iron.d. o glumă) e veche!, o știam de mult!

Intrare: afară
afară adverb
adverb (I8)
Surse flexiune: DOOM 3
 • afa
afoară adverb
adverb (I8)
 • afoa
info
Aceste definiții sunt compilate de echipa dexonline. Definițiile originale se află pe fila definiții. Puteți reordona filele pe pagina de preferințe.
arată:

afaadverb

 • 1. Dincolo de limitele unui spațiu închis sau apropiat; în exterior. DEX '09 MDA2 DEX '98 DLRLC
  antonime: înăuntru
  • format_quote Omul... ședea afară pe scara vagonului. DUMITRIU, B. F. 5. DLRLC
  • format_quote Afară e soare sub nor, Dar haină de aur e norul. COȘBUC, P. II 47. DLRLC
  • format_quote Vine cu gîndul să măture scrumul afară. CREANGĂ, P. 255. DLRLC
  • format_quote Afară plouă, ninge, afară-i vijelie Și crivățul aleargă pe cîmpul înnegrit. ALECSANDRI, O. 164. DLRLC
  • format_quote Alexiu îl urmă afară din cameră. DUMITRIU, B. F. 54. DLRLC
  • format_quote Cînd răsărea soarele, se aflau afară din sat. SADOVEANU, B. 106. DLRLC
  • format_quote Trecu afară de împărăția tatălui său. ISPIRESCU, L. 4. DLRLC
  • format_quote Ochii i-au ieșit afară din cap, cît cepele de mari. CREANGĂ, P. 53. DLRLC
  • 1.1. De afară = dinspre exterior înspre interior. DLRLC
   • format_quote La ce se pregătea înlăuntrul său, a răspuns de afară austrul. SADOVEANU, N. F. 10. DLRLC
  • 1.2. Pe afară, indică un loc mai puțin definit din exterior. DLRLC
   • format_quote Mii de paseri cîntă... pe-afară. ALECSANDRI, P. A. 174. DLRLC
  • 1.3. De pe afară, indică o mișcare dinspre un loc mai puțin definit din exterior. DLRLC
   • format_quote Într-o zi capra cheamă iezii de pe afară. CREANGĂ, P. 19. DLRLC
  • 1.4. interjecție Ieși! pleacă! du-te! DEX '09 MDA2 DEX '98 DLRLC
   • format_quote Afară! pîn’ nu mă iuțesc! ALECSANDRI, T. 974. DLRLC
  • 1.5. familiar La țară. DLRLC
   • format_quote Vara plecau cu toții afară, la un unchi al lor. VLAHUȚĂ, O. A. 252. DLRLC
  • chat_bubble locuțiune conjuncțională Afară numai dacă nu... = numai cu condiția ca..., afară de cazul când... DEX '09 MDA2 DEX '98
   • format_quote Vin la tine, afară numai dacă nu intervine ceva excepțional. DLRLC
  • chat_bubble locuțiune prepozițională (În) afară de... = fără a mai socoti și... DEX '09 DEX '98
  • chat_bubble locuțiune prepozițională Afară de... = cu excepția a...; fără a mai socoti și... DEX '09 MDA2 DLRLC
   • format_quote Ieșiră toți, afară de copii și de o muiere tînără. DUMITRIU, N. 153. DLRLC
   • format_quote Printre crengi scînteie stele... Și afară doar de ele Nime-n lume nu ne simte. EMINESCU, O. I 209. DLRLC
   • format_quote Răspunseră toți, afară de doi juni boieri. NEGRUZZI, S. I 149. DLRLC
  • chat_bubble locuțiune adverbială Afară de aceasta (sau asta) sau afară de aceea (sau aia) = pe lângă aceasta, în plus. DLRLC
   • format_quote Și apoi, afară de aceasta, omul acela era ceva de spăriet. CREANGĂ, P. 239. DLRLC
  • chat_bubble A da afară = a scoate (cu forța) de undeva; a concedia dintr-un post. DEX '09 MDA2 DEX '98 DLRLC
   • format_quote Nici unul dintre prieteni nu s-a lăsat înduioșat de vorbele lui frumoase, ba unii chiar l-au dat afară. CARAGIALE, O. III 62. DLRLC
   • format_quote Setilă, dînd fundurile afară la cîte o bute, horp! ți-o sorbea dintr-o singură sorbitură. CREANGĂ, P. 261. DLRLC
   • format_quote Ba mai bine-ți caută de nevoi și-ți ia tălpășița pînă nu vine neneaca, ca să te deie de urechi afară. ALECSANDRI, T. I 38 DLRLC
   • chat_bubble A da în vileag. MDA2
  • chat_bubble A da afară = vomita, vărsa. MDA2 DLRLC
   • format_quote A dat afară tot ce a mâncat. DLRLC
  • chat_bubble A ieși afară = a părăsi un loc închis. MDA2
  • chat_bubble învechit locuțiune adverbială În (sau din) afară = în (sau din) exterior. MDA2
   • chat_bubble Pe suprafața exterioară. MDA2
   • chat_bubble Extern. MDA2
    sinonime: extern
  • chat_bubble locuțiune adverbială Pe din afară = pe partea exterioară. MDA2
   • chat_bubble După înfățișare. MDA2
   • chat_bubble figurat În aparență. MDA2
   • chat_bubble familiar Pe de rost. MDA2
  • chat_bubble popular A (se) judeca pe din afară = a (se) judeca în libertate. MDA2
  • chat_bubble învechit locuțiune prepozițională Afară din (și afară de) = exterior față de ceva. MDA2
  • chat_bubble regional A-și ieși afară din răbuș = a-și pierde cumpătul, a-și ieși din fire. DLRM
   • chat_bubble popular A-și pierde socotelile. MDA2
  • chat_bubble figurat popular familiar A-și ieși afară din fire (sau din sine, din pepeni, din țâțâni, din papuci) = a-și pierde cumpătul. MDA2
  • chat_bubble învechit popular locuțiune prepozițională Din afară de = dincolo de... MDA2
   • chat_bubble Afară de... MDA2
  • chat_bubble Afară din cale sau din cale-afară = peste măsură, neobișnuit de... DEX '09 MDA2 DEX '98 DLRLC
   sinonime: foarte
   • format_quote Adormea, ș-a doua zi se deștepta în aceeași priveliște dureroasă a vieții lor, din cale-afară chinuită. VLAHUȚĂ, O. A. 255. DLRLC
   • format_quote Încă n-am văzut așa femeie, să plîngă de toate; era miloasă din cale-afară. CREANGĂ, O. A. 44. DLRLC
   • format_quote Era un vis misterios Și blînd din cale-afară. EMINESCU, O. I 185. DLRLC
  • chat_bubble învechit A fi din afară de minte = a fi ieșit din minți. MDA2
  • chat_bubble A fi în afară de (orice) pericol = a scăpa cu bine. MDA2
etimologie:

info Lista completă de definiții se află pe fila definiții.