18 definiții pentru cu

din care

Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

CU prep. I. Introduce un atribut sau un nume predicativ: a) indică asocierea: casă cu livadă; b) indică conținutul: pahar cu bere; c) indică o posesiune sau posesori: mașinuță cu motor; d) indică o dependență, o legătură: rudă cu mine; e) indică o însușire: copil cu talent; f) indică instrumentul: călătorie cu avionul. II. Introduce complemente indirecte: ține cu echipa studențească. III. Introduce complemente circumstanțiale: a) de mod: câștiga cu acul; b) formează locuțiuni modale: cu duioșie, cu blândețe, cu ciudă, cu grijă, cu drag, cu fuga, cu binișorul; c) instrumental: desenăm cu cărbune; d) sociativ: merg cu Irina; e) de cauză: nu mai auzea nimic cu atâta gălăgie; f) de timp: nu venea cu săptămânile. (Expr.) Cu anul (sau cu ziua etc.) = pe timp de un an (sau pe o zi etc.); g) cu substantivul repetat exprimă ideea de succesiune: zi cu zi; h) de relație: e artist numai cu numele. IV. Formează loc. conj. și prep.: cu toate acestea, cu toate că, alături cu, la fel cu. V. Cu valoare de conj.: șoarecele cu pisica.Lat. cum.

CU prep. I. Introduce un atribut sau un nume predicativ: a) indică asocierea: casă cu livadă; b) indică conținutul: pahar cu bere; c) indică o posesiune sau posesori: mașinuță cu motor; d) indică o dependență, o legătură: rudă cu mine; e) indică o însușire: copil cu talent; f) indică instrumentul: călătorie cu avionul. II. Introduce complemente indirecte: ține cu echipa studențească. III. Introduce complemente circumstanțiale: a) de mod: câștiga cu acul; b) formează locuțiuni modale: cu duioșie, cu blândețe, cu ciudă, cu grijă, cu drag, cu fuga, cu binișorul; c) instrumental: desenăm cu cărbune; d) sociativ: merg cu Irina; e) de cauză: nu mai auzea nimic cu atâta gălăgie; f) de timp: nu venea cu săptămânile. (Expr.) Cu anul (sau cu ziua etc.) = pe timp de un an (sau pe o zi etc.); g) cu substantivul repetat exprimă ideea de succesiune: zi cu zi; h) de relație: e artist numai cu numele. IV. Formează loc. conj. și prep.: cu toate acestea, cu toate că, alături cu, la fel cu. V. Cu valoare de conj.: șoarecele cu pisica.Lat. cum.

cu pp [At: COD. VOR. 24/12 / E: ml cum] (Îoc fără și alternând cu conjuncția și, arată legătura strânsă între două ființe sau lucruri, proprietatea sau acțiunea comună, colaborarea, concordanța, asemănarea sau aceeași situație cu altcineva) 1 Leagă două substantive sau un pronume cu un substantiv care desemnează ființe sau lucruri casă ~ verandă. 2 Indică un conținut pahar ~ bere. 3 Indică posesiunea om ~ pardesiu. 4 Indică o legătură prieten ~ mine. 5 Indică o însușire om ~ talent. 6 (Îlav) ~... ~ tot Împreună cu... Si: laolaltă. 7-8 (Îlav; rar) ~ toții, ~ toatele Toți sau toate împreună. 9 (Repetat, legând două noțiuni opuse sau extreme; îcs ca ~ buni ~ răi, ~ proști ~ deștepți etc.) Exprimă totalitatea. 10 (Îacs) Fără deosebire. 11 (Îacs) La un loc. 12 (Leagă un substantiv repetat de două ori; îcs ca zi ~ zi, ceas ~ ceas, ban ~ ban etc.) Exprimă o acțiune săvârșită continuu și metodic. 13 (Îlav) Zi ~ zi În fiecare zi. 14 Formează, cu cuvântul următor, o structură predicativă sau un complement indirect A fi ~ cineva. 15-16 (De obicei alături de verbe reflexive) Arată reciprocitatea când e vorba de o acțiune care se face de două sau mai multe persoane în comun sau una împotriva alteia A se certa ~ cineva. 17 Indică un raport de înrudire Soră ~ mine. 18-20 Arată instrumentul, mijlocul sau materia care servește la săvârșirea unei acțiuni Lovea ~ ciocanul... 21 (Precedat de: asemenea, la fel, potrivit, deopotrivă, egal, în rând, într-un chip, (înv) atocma) Stabilește un raport de asemănare. 22 Arată măsura Beau vinul ~ vadra. 23-25 (Urmat de un numeral, de un substantiv etc.) Arată o cantitate, un preț, un număr (mare) sau un grad Mai scump ~ un leu. 26 (Îoc înainte sau după; înainte de un cuvânt care conține o idee temporală) Arată simultaneitatea De-odată ~, ~ timpul. 21 (Precedat de prep de, îcs ca de – noapte, de – iarnă etc.) începând (chiar) cu. 28 (Îacs) Din (timpul). 29 (Îlav) ~ vreme, ~ timpul, ~ zăbavă La timpul potrivit. 30 (Îal) După mult timp. 31 (Îal) Cândva. 32 (Îal) Încetul cu încetul. 33 (Îlav) ~ fiecare zi Zilnic. 34 (Îal) Într-una. 35-38 (Înainte de noțiuni temporale ca lună, an, zi, ceas etc.) Arată durata unei acțiuni, a unui angajament sau repetarea Lipsea cu lunile. 39-40 (Îlav) ~ anul (ziua etc.) Pentru un an (o zi etc.). 41 Introduce un complement circumstanțial de timp Venise cu două ore mai devreme. 42 Introduce un complement circumstanțial cauzal Nu mai înțelegea nimic ~ atâta confuzie în jur. 43 (Înv) Introduce un complement circumstanțial final A venit ~ acest scop. 44 Introduce un complement circumstanțial de mod Câștigă ~ acul. 45 Formează locuțiuni modale Cu blândețe, cu grijă, cu binișorul. 46 (Îlav) ~ aceste(a) ~ toate Cu același înțeles. 47-48 Formează locuțiuni prepoziționale și conjuncționale ~ toate că, la fel ~ etc. 49 Introduce un complement circumstanțial sociativ Merg ~ Jean. 50 Introduce un complement circumstanțial de relație E primar numai cu numele.

CU prep. I. (Cu sens asociativ) 1. (Exprimă o asociere propriu-zisă; în opoziție cu fără) împreună, însoțit de... O vie cu livadă frumoasă. CREANGĂ, P. 3. ◊ (Întărit prin alte conjuncții, adverbe sau locuțiuni: adverbiale) Și cu. Cinci și cu cinci fac zece.Iar cel ungurean Și cu cel vrîncean Mări, se vorbiră... Ca să mi-l omoare Pe cel moldovan. ALECSANDRI, P. P. 1. La un loc Cu. Culege o poală de somnoroasă, pe care o fierbe la un loc cu o vadră de lapte dulce. CREANGĂ, P. 214. Cu... cu tot. Ipate își ia femeia cu zestre cu tot. CREANGĂ, P. 168. Dispăru cu fată cu tot. EMINESCU, N. 15. Am cu ce să te cumpăr pe tine cu nas cu tot. ALECSANDRI, T. 154. Cu toții (sau cu toatele). Se pun la masă cu toatele. CREANGĂ, P. 10. Ca mumii egiptene stau cu toții-n scaun țepeni. EMINESCU, O. I 155. Noi cu toții adormisem și horăiam. NEGRUZZI, S. I 252. Cu toții (mai rar cu toți) Împreună. În ora de pornire cu toții împreună Doresc l-a tale păsuri călătorie bună. ALECSANDRI, P. I 138. De față cu = în fața, în prezența cuiva. (Repetat, legînd două noțiuni opuse) Cu... cu... = toți, fără deosebire, la un loc. Mesenii, cu buni, cu proști, se plecară. ISPIRESCU, L. 40. Atunci mulțimea, cu mic, cu mare... strigară într-un grai. ISPIRESCU, L. 40. ◊ (Între două substantive care se repetă arată că o acțiune continuă este săvîrșită cu încetul) Întorcea foaie cu foaie. EMINESCU, N. 45. ◊ (Precedînd un substantiv repetat) Picurii cu strop de strop Fac alinărilor potop. COȘBUC, P. 1156. 2. (Formează cu cuvîntul următor o locuțiune atributivă care exprimă o caracterizare) E dimineață ca-n povești, Cu cerul clar ca o fîntînă, Cu soare proaspăt în ferești, Cu limpezi fluiere la stînă, Și-n depărtări, cu o lumină De care sufletul se-anină. DEȘLIU, M. 17. Care cu poveri de muncă Vin încet. COȘBUC, P. I 47. Duse pe Făt-Frumos în cămara cu armele. ISPIRESCU, L. 21. Un voinic cu ochi de vultur lunga vale o măsoară. EMINESCU, O. I 83. 3. (Exprimă reciprocitatea; mai ales după verbe reflexive) Femeile se salută cu Ana. DAVIDOGLU, M. 17. Se luau de gît lupii cu mieii. ISPIRESCU, L. 1. ♦ (Unește două substantive pentru a arăta că persoanele respective sînt legate printr-o legătură de rudenie sau de prietenie) Sîntem pe moșia unei scorpii, soră cu Gheonoaia. ISPIRESCU, L. 5. Ochilă, frate cu Orbilă. CREANGĂ, P. 244. II. (Cu sens modal) 1. (Împreună cu substantivul care urmează, formează complemente de mod) Vin neveste de la rîu; Și cu poala prinsă-n brîu, Vin cîntînd în stoluri fete De la grîu. COȘBUC, P. I 47. Toți se uită cu mirare. EMINESCU, O. I 87. Frumoasă copiliță! spune-mi de unde vii Cu zîmbet pe guriță. ALECSANDRI, P. I 208. ◊ (În legătură cu substantive, formează loc. adv.) Cu binișorul. Cu fuga. Cu graba. Cu cale. Cu grijă. ◊ (Rar, înlocuiește prep. «în», «de», «prin» etc.) Îi despoia [pe-boieri] de averi... lipsindu-i cu chipul acesta de singurul mijloc cu care puteau ademeni și corumpe pre norod. NEGRUZZI, S. I 143. Ne arătă... chipul cu care ne putem mîntui. BĂLCESCU, O. II 9. Pieriră cu aceeași moarte ca Andrei. BĂLCESCU, O. II 260. 2. (Introduce complementul instrumental propriu-zis și complementul materiei) Cu ajutorul..., folosind..., întrebuințînd..., servindu-se de... Cu mîinile tale, cu mîinile mele, Cu mîinile miilor de mii Am dărîmat temniți, și-am ridicat schele. CASSIAN, H. 20. Cu pasul meu lacom de drumuri, Eu deapăn distanțele ghem. BENIUC, V. 63. Din căsuța lui de humă A ieșit un greieruș, Negru, mic, muiat în tuș Și pe-aripi pudrat cu brumă. TOPÎRCEANU, B. 54. Dacă vede lupul și vede că nu mai găsește nimic... unge toți pereții cu sînge. CREANGĂ, P. 25. ♦ (Introduce complementul care arată conținutul) O farfurie mare, încărcată cu fructe. HOGAȘ, DR. 282. Un poloboc cu vin Mergea în car, pe drum, încet și foarte lin. DONICI, F. 35. 3. (Introduce complementul de măsură) Aceea e femeie; mai naltă cu două palme decît mine. NEGRUZZI, S. I Golea-mi sta Și-mi petrecea... Bînd la vin Cu vedrile, Pelin Cu ocalele. TEODORESCU, P. P. 587. ♦ (Împreună cu un numeral, un pronume nehotărît sau un adverb, arată cantitatea, prețul, numărul etc.) Se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci și nouă de oca de fier. ISPIRESCU, L. 1. S-au dus și moșneagul cu vaca la tîrg și-au vîndut-o cu treizeci de lei de argint. SBIERA, P. 274. Ai să lași cu nouă lei, moș Nichifor. CREANGĂ, P. 113. ◊ Loc. adv. Cu droaia = în număr mare. Numai iacă au și început a curge furnicile cu droaia. CREANGĂ, P. 264. 4. (În comparații, precedat de «asemenea», «la fel», «potrivit», «deopotrivă», «egal», «în rînd») Haina asta e la fel cu cealaltă.Să-i zici Păsări-Lăți-Lungilă mi se pare că e mai potrivit cu năravul și apucăturile lui. CREANGĂ, P. 245. III. (Cu sens temporal) 1. (În opoziție cu înainte sau după, exprimînd simultaneitatea) în timpul, la, pe la, în același timp, o dată cu... Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze, Mii de fire viorie ce cu raza încetează. EMINESCU, O. I 133. Cu întemeierea acestor state evoluțiile istorice ale romînilor se fac mai lămurite. BĂLCESCU, O. II 12. Sub o rîpă stearpă, Pe un rîu în spume... Cu vărsarea serii un străin sosi. BOLINTINEANU, O. 58. 2. (Precedat de prep. «de») Începînd cu, din (timpul). Doarme făr-a se trezi De cu zori și pînă-n seară, De cu seară pînă-n zi. ALECSANDRI, P. III 396. De-ar fi lună de cu seară, M-aș duce la badea-n țară. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 141. ◊ (De) cînd cu v. cînd. 2. (împreună cu anumite cuvinte cu sens temporal, ca «lună», «an», «ceas» etc., arată durata) De multe ori nu venea cu zilele p-acasă. ISPIRESCU, L. 123. S-a dus neică cu carul Nu l-oi mai vedea cu anul. BIBICESCU, P. P. 35. ◊ Loc. adv. (În legătură cu verbele «a ține», «a angaja», «a lucra» etc.) Cu altul (sau cu ziua etc.) = pe (termen de) un an (sau de o zi etc.). Apoi eu... nu mă tocmesc cu anul. CREANGĂ, P. 151. Cu vreme (sau cu vremea), cu timpul sau cu zăbavă = încetul cu încetul, o dată și o dată, cîndva. Și cu vreme de-oi trăi, Pîn-într-unul ți-oi plăti. ALECSANDRI, P. P. 162. An cu an sau zi cu zi etc., exprimă o succesiune. An cu an împărăția tot mai largă se sporește. EMINESCU, O. I 144. Cu fiecare zi = mereu, într-una. IV. (Cu sens cauzal) Din cauza, din pricina, pentru, de. Se luase de gînduri cu atîta cheltuială. ISPIRESCU, L. 232. Eu mă las puțin, că mi-a trecut ciolan prin ciolan cu nunta voastră. CREANGĂ, P. 5. V. (Cu sens concesiv, în loc. conj.) Cu toate că = deși, admițînd că..., chiar. Cu toate că înserarea se lăsase, ne-am continuat drumul. (Urmat de un substantiv) Cu tot (sau toată)... = chiar ținînd seamă de... După ce-au mai crescut puțin, l-au dat... cu toată sărăcia sa, la școală. SBIERA, P. 130. Din inima lor nu s-a șters purtarea necuviincioasă a spinului, cu toate îndreptările și înrudirea lui. CREANGĂ, P. 209. (Corelativ al unei propoziții concesive) Cu toate acestea = totuși. Marea era agitată, dar cu toate acestea barca a ieșit în larg. VI. (Exprimă relația) În ce privește..., referitor la... Faptul că Mimi se schimbase cu ei îi umplea inima de mulțumire. D. ZAMFIRESCU, la TDRG. Cum rămîne cu moșu-tău? CREANGĂ, P. 187.

CU prep. 1) (introduce un atribut sau un complement indirect) Zi cu soare. 2) (introduce complemente circumstanțiale) Plânge cu jale. 3) (introduce un element al subiectului multiplu și indică asocierea) Unu și cu unu fac doi. 4) (intră în alcătuirea prepozițiilor compuse și a locuțiunilor prepoziționale și conjuncționale) O dată cu... În raport cu... La fel cu... /<lat. cum

cu prep. 1. în societate cu: vino cu mine. 2. exprimă o relațiune: e văr cu dânsul; 3. o posesiune: furcă cu trei dinți; 4. mijlocire: l’a străpuns cu sabia; 5. simultaneitate: s’a sculat cu noaptea în cap; 6. un interval de timp: cu anii nu ne vedem, de cu noaptea; 7. un mod (formând locuțiuni adverbiale): cu anevoie, cu totul; 8. o opozițiune sau contrarietate: cu toate că, ca toate acestea. [Lat. CUM].

cu prep. (lat. cum, it. sp. pg. con. V. co-). 1. Împreună, la un loc: vino cu mine, du-te cu el (V. ca 1). 2. Față de: fiĭ blînd cu săraciĭ! 3. Contra: a lupta cu dușmaniĭ. 4. Arată o relațiune: codru e frate cu Românu. 5. Arată o posesiune, o calitate: furcă cu treĭ dințĭ, cu dințĭ (saŭ cu dințiĭ) ascuțițĭ. 6. Arată un instrument, un mijloc: bou împunge cu coarnele, calu lovește cu copitele. 7. Arată simultaneitatea: s’a sculat cu noaptea’n cap, s’a culcat odată cu găinile. 8. Arată modu (formînd locuțiunĭ adverbiale): l-a ridicat cu greŭ, cu de-a sila, cu forța, cu puterea (violent), cu putere (cu multă forță fizică), scrie cu eleganță, cu frică. 9. Arată o opozițiune inútilă: cu toată vitejia, a căzut saŭ tót a căzut (acc. pe tot). Cu totu, în total, casa s’a vîndut cu totu; de tot, absolut: l-a uĭtat cu totu (maĭ bine de tot). Cu toate că, deși măcar că: cu toate că ploŭă, tot vom pleca. Cu toate acestea, totușĭ, tot: Ploŭă! Cu toate acestea am venit (= Ploŭă! Dar eŭ tot am venit). Cu timpu, încetu cu încetu, încet-încet: cu timpu, dispar toate cele omeneștĭ. Cu – cu tot, împreună cu: corabia s’a cufundat cu oamenĭ cu tot (acc. pe oamenĭ). Încetu cu încetu, încet-încet, cu răbdare. Pas cu pas, cîte un pas: a cuceri terenu pas cu pas. Ce e cu tine? Ce s’a întîmplat cu tine? Jos cu viclenia, jos viclenia!

băiat cu ochi albaștri / cenușii s. m. Securist ◊ „Acest om, care a crescut 7 copii, deși timp de 8 ani a fost scos de pe lista cu cotă de zahăr și ulei din ordinul «băieților cu ochi albaștri», este un monument viu al suferinței și mizeriei extreme [...]” R.l. 8 VI 93 p. 9. ◊ Băieții cu ochii cenușii, metalici, inexpresivi, sunt capabili de orice.” Al. Niculescu în Ap. 8/95 p. 15. ◊ „Ziariștii sunt supravegheați la fiecare mișcare de băieții cu ochii albaștri. R.l. 16 XI 96 p. 9; v. și 23 IV 93 p. 3, 13 VIII 93 p.10, 6 IX 96 p.3; v. și băiat

cartuș (cu țigări) s. n. Ambalaj de carton care conține zece pachete de țigări ◊ „Controlul efectuat s-a soldat cu descoperirea [...] a 1571 de cartușe cu țigări... R.l. 16 X 84 p. 6 (din fr. cartouche; DEX, DN3)

cuptor cu microunde sint. s. (gosp.) ◊ „[A cumpărat] o cutie de soté de legume, gata de pus la cuptorul cu micro-unde. Lit. 3233/94 p. 15; v. și R.l. 30 VI 93 p. 5 (trad. din fr. four à micro-ondes)

Dicționare morfologice

Indică formele flexionare ale cuvintelor (conjugări, declinări).

cu prep. (Zboară ~ elicopterul. Zboară ~ frică.)

Dicționare relaționale

Indică relații între cuvinte (sinonime, antonime).

CU prep. 1. (modal) prin. (Serbarea începe cu focuri de artificii.) 2. (temporal) de, după. (Zi cu zi.) 3. (instrumental) din. (Pocnește cu biciul.) 4. (instrumental) prin. (Se înțeleg cu tălmaci.) 5. (arată conținutul) de. (Un pahar cu apă.)

CU prep. 1. (temporal) prin. (Serbarea începe ~ focuri de artificii.) 2. (temporal) de, după. (Zi ~ zi.) 3. (instrumental) din. (Pocnește ~ biciul.) 4. (instrumental) prin. (Se înțeleg ~ tălmaci.) 5. (arată conținutul) de. (Un pahar ~ apă.)

Dicționare etimologice

Explică etimologiile cuvintelor sau familiilor de cuvinte.

cu, prep.1. Funcție asociativă: s-au pornit cu toată oastea (Gr. Urechiă). – 2. Funcție atributivă: om cu dreptate (Creangă). – 3. Funcție reciprocă: s-a măritat cu un învățător (Rebreanu). – 4. Funcție instrumentală: aruncau cu pietre (Bălcescu). – 5. Funcție cantitativă: un bucătar cu zece galbeni pe lună (Alecsandri). – 6. În același timp, totodată (funcție temporară): de cu iarnă murit-au și craiul (Neculce). – 7. În timpul (funcție durativă): nu venea cu zilele pe-acasă (Ispirescu). – 8. Funcție modală: privea la ei cu drag (Eminescu) (cu acest uz, coincide cu formațiile romanice cu – mente). – 9. Din cauza (funcție cauzală): am răgușit cu surdul ista (Alecsandri). – 10. Deși, cu toate că (funcție concesivă, în combinație cu tot): eram trist, cu tot timpul frumos (Negruzzi). – 11. Ca la fel ca (funcție comparativă, în combinație cu mai multe adj.): potrivit cu năravul și apucăturile lui (Creangă). – Mr., megl., istr. cu. Lat. cŭm (Pușcariu 421; Candrea-Dens., 417; REW 2385; Moser 418; DAR); cf. it., sp. con, prov. com, co, port. com. Observațiile din DAR, în legătură cu folosirea art. cu această prep. nu par pertinente sau, cel puțin, nu sînt complete.

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

MALU CU FLORI, com. în jud. Dâmbovița, situată pe cursul superior al Dâmboviței; 2.924 loc. (2000). Muzeu cu colecții de istorie și etnografie (în satul M. cu F.). Pomicultură. Biserici cu același hram, Sf. Nicolae, în satele M. cu F. (1857) și Capu Coastei (1878).

Intrare: cu
prepoziție (I12)
Surse flexiune: DOR
 • cu
info
Aceste definiții sunt compilate de echipa dexonline. Definițiile originale se află pe fila definiții. Puteți reordona filele pe pagina de preferințe.
arată:

cuprepoziție

 • 1. Introduce un atribut sau un nume predicativ. DEX '09 DEX '98 NODEX
  • 1.1. Indică asocierea: însoțit de... DEX '09 DLRLC
   sinonime: împreună antonime: fără
   • format_quote O vie cu livadă frumoasă. CREANGĂ, P. 3. DLRLC
   • format_quote E dimineață ca-n povești, Cu cerul clar ca o fîntînă, Cu soare proaspăt în ferești, Cu limpezi fluiere la stînă, Și-n depărtări, cu o lumină De care sufletul se-anină. DEȘLIU, M. 17. DLRLC
  • 1.2. Indică conținutul. DEX '09 DLRLC
   • format_quote Pahar cu bere. DEX '09
   • format_quote Care cu poveri de muncă Vin încet. COȘBUC, P. I 47. DLRLC
   • format_quote Duse pe Făt-Frumos în cămara cu armele. ISPIRESCU, L. 21. DLRLC
   • format_quote O farfurie mare, încărcată cu fructe. HOGAȘ, DR. 282. DLRLC
   • format_quote Un poloboc cu vin Mergea în car, pe drum, încet și foarte lin. DONICI, F. 35. DLRLC
  • 1.3. Indică o posesiune sau posesori. DEX '09
   • format_quote Mașinuță cu motor. DEX '09
  • 1.4. Exprimă reciprocitatea; mai ales după verbe reflexive. DLRLC
   • format_quote Femeile se salută cu Ana. DAVIDOGLU, M. 17. DLRLC
   • format_quote Se luau de gît lupii cu mieii. ISPIRESCU, L. 1. DLRLC
  • 1.5. Indică o dependență, o legătură de rudenie sau de prietenie. DEX '09 DLRLC
   • format_quote Rudă cu mine. DEX '09
   • format_quote Sîntem pe moșia unei scorpii, soră cu Gheonoaia. ISPIRESCU, L. 5. DLRLC
   • format_quote Ochilă, frate cu Orbilă. CREANGĂ, P. 244. DLRLC
  • 1.6. Indică o însușire. DEX '09
   • format_quote Copil cu talent. DEX '09
   • format_quote Un voinic cu ochi de vultur lunga vale o măsoară. EMINESCU, O. I 83. DLRLC
  • 1.7. Indică instrumentul. DEX '09
   • format_quote Călătorie cu avionul. DEX '09
 • 2. Introduce complemente indirecte. DEX '09 DEX '98 NODEX
  • format_quote Ține cu echipa studențească. DEX '09
 • 3. Introduce complemente circumstanțiale. DEX '09 DEX '98 NODEX
  • 3.1. Introduce complemente circumstanțiale de mod. DEX '09 DLRLC
   • format_quote Câștiga cu acul. DEX '09
   • format_quote Vin neveste de la rîu; Și cu poala prinsă-n brîu, Vin cîntînd în stoluri fete De la grîu. COȘBUC, P. I 47. DLRLC
   • format_quote Toți se uită cu mirare. EMINESCU, O. I 87. DLRLC
   • format_quote Frumoasă copiliță! spune-mi de unde vii Cu zîmbet pe guriță. ALECSANDRI, P. I 208. DLRLC
  • 3.2. Formează locuțiuni modale. DEX '09 DLRLC
   • format_quote Cu duioșie, cu blândețe, cu ciudă, cu grijă, cu drag, cu fuga, cu binișorul. DEX '09
   • 3.2.1. rar Înlocuiește prepozițiile «în», «de», «prin» etc. DLRLC
    • format_quote Îi despoia [pe-boieri] de averi... lipsindu-i cu chipul acesta de singurul mijloc cu care puteau ademeni și corumpe pre norod. NEGRUZZI, S. I 143. DLRLC
    • format_quote Ne arătă... chipul cu care ne putem mîntui. BĂLCESCU, O. II 9. DLRLC
    • format_quote Pieriră cu aceeași moarte ca Andrei. BĂLCESCU, O. II 260. DLRLC
  • 3.3. Introduce complementul instrumental propriu-zis și complementul materiei: cu ajutorul..., folosind..., întrebuințând..., servindu-se de... DEX '09 DLRLC
   • format_quote Desenăm cu cărbune. DEX '09 DLRLC
   • format_quote Cu mîinile tale, cu mîinile mele, Cu mîinile miilor de mii Am dărîmat temniți, și-am ridicat schele. CASSIAN, H. 20. DLRLC
   • format_quote Cu pasul meu lacom de drumuri, Eu deapăn distanțele ghem. BENIUC, V. 63. DLRLC
   • format_quote Din căsuța lui de humă A ieșit un greieruș, Negru, mic, muiat în tuș Și pe-aripi pudrat cu brumă. TOPÎRCEANU, B. 54. DLRLC
   • format_quote Dacă vede lupul și vede că nu mai găsește nimic... unge toți pereții cu sînge. CREANGĂ, P. 25. DLRLC
  • 3.4. Introduce complement circumstanțial sociativ. DEX '09
   • format_quote Merg cu Irina. DEX '09
   • 3.4.1. Introduce un element al subiectului multiplu și indică asocierea: și cu, la un loc cu, cu... cu tot, cu toții (sau cu toatele, mai rar cu toți). DLRLC NODEX
    sinonime: împreună
    • format_quote Unu și cu unu fac doi. DLRLC NODEX
    • format_quote Iar cel ungurean Și cu cel vrîncean Mări, se vorbiră... Ca să mi-l omoare Pe cel moldovan. ALECSANDRI, P. P. 1. DLRLC
    • format_quote Culege o poală de somnoroasă, pe care o fierbe la un loc cu o vadră de lapte dulce. CREANGĂ, P. 214. DLRLC
    • format_quote Ipate își ia femeia cu zestre cu tot. CREANGĂ, P. 168. DLRLC
    • format_quote Dispăru cu fată cu tot. EMINESCU, N. 15. DLRLC
    • format_quote Am cu ce să te cumpăr pe tine cu nas cu tot. ALECSANDRI, T. 154. DLRLC
    • format_quote Se pun la masă cu toatele. CREANGĂ, P. 10. DLRLC
    • format_quote Ca mumii egiptene stau cu toții-n scaun țepeni. EMINESCU, O. I 155. DLRLC
    • format_quote Noi cu toții adormisem și horăiam. NEGRUZZI, S. I 252. DLRLC
    • format_quote În ora de pornire cu toții împreună Doresc l-a tale păsuri călătorie bună. ALECSANDRI, P. I 138. DLRLC
   • 3.4.2. De față cu = în fața, în prezența cuiva. DLRLC
   • 3.4.3. repetat (Legând două noțiuni opuse) Cu... cu... = toți, fără deosebire, la un loc. DLRLC
    • format_quote Mesenii, cu buni, cu proști, se plecară. ISPIRESCU, L. 40. DLRLC
    • format_quote Atunci mulțimea, cu mic, cu mare... strigară într-un grai. ISPIRESCU, L. 40. DLRLC
   • 3.4.4. Între două substantive care se repetă arată că o acțiune continuă este săvârșită cu încetul. DLRLC
    • format_quote Întorcea foaie cu foaie. EMINESCU, N. 45. DLRLC
    • 3.4.4.1. Precedă un substantiv repetat. DLRLC
     • format_quote Picurii cu strop de strop Fac alinărilor potop. COȘBUC, P. 1156. DLRLC
  • 3.5. Introduce complemente circumstanțiale de cauză: din cauza, din pricina. DEX '09 DLRLC
   sinonime: de pentru
   • format_quote Nu mai auzea nimic cu atâta gălăgie. DEX '09 DLRLC
   • format_quote Se luase de gînduri cu atîta cheltuială. ISPIRESCU, L. 232. DLRLC
   • format_quote Eu mă las puțin, că mi-a trecut ciolan prin ciolan cu nunta voastră. CREANGĂ, P. 5. DLRLC
  • 3.6. Introduce complemente circumstanțiale de timp. DEX '09
   • format_quote Nu venea cu săptămânile. DEX '09
   • 3.6.1. În opoziție cu înainte sau după, exprimă simultaneitatea: în timpul, pe la, în același timp, o dată cu... DLRLC
    sinonime: la
    • format_quote Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze, Mii de fire viorie ce cu raza încetează. EMINESCU, O. I 133. DLRLC
    • format_quote Cu întemeierea acestor state evoluțiile istorice ale romînilor se fac mai lămurite. BĂLCESCU, O. II 12. DLRLC
    • format_quote Sub o rîpă stearpă, Pe un rîu în spume... Cu vărsarea serii un străin sosi. BOLINTINEANU, O. 58. DLRLC
   • 3.6.2. Precedat de prepoziția «de»: începând cu, din (timpul). DLRLC
    sinonime: din
    • format_quote Doarme făr-a se trezi De cu zori și pînă-n seară, De cu seară pînă-n zi. ALECSANDRI, P. III 396. DLRLC
    • format_quote De-ar fi lună de cu seară, M-aș duce la badea-n țară. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 141. DLRLC
   • 3.6.3. Împreună cu anumite cuvinte cu sens temporal, ca «lună», «an», «ceas» etc., arată durata. DLRLC
    • format_quote De multe ori nu venea cu zilele p-acasă. ISPIRESCU, L. 123. DLRLC
    • format_quote S-a dus neică cu carul Nu l-oi mai vedea cu anul. BIBICESCU, P. P. 35. DLRLC
    • chat_bubble locuțiune adverbială (în legătură cu verbele «a ține», «a angaja», «a lucra» etc.) Cu anul (sau cu ziua etc.) = pe (termen de) un an (sau de o zi etc.). DEX '09 DLRLC
     • format_quote Apoi eu... nu mă tocmesc cu anul. CREANGĂ, P. 151. DLRLC
    • chat_bubble locuțiune adverbială Cu vreme (sau cu vremea), cu timpul sau cu zăbavă = încetul cu încetul, o dată și o dată. DLRLC
     sinonime: cândva
     • format_quote Și cu vreme de-oi trăi, Pîn-într-unul ți-oi plăti. ALECSANDRI, P. P. 162. DLRLC
    • chat_bubble locuțiune adverbială An cu an sau zi cu zi etc., exprimă o succesiune. DLRLC
     • format_quote An cu an împărăția tot mai largă se sporește. EMINESCU, O. I 144. DLRLC
    • chat_bubble locuțiune adverbială Cu fiecare zi = mereu, întruna. DLRLC
  • 3.7. Introduce complemente circumstanțiale de măsură. DLRLC
   • format_quote Aceea e femeie; mai naltă cu două palme decît mine. NEGRUZZI, S. I. DLRLC
   • format_quote Golea-mi sta Și-mi petrecea... Bînd la vin Cu vedrile, Pelin Cu ocalele. TEODORESCU, P. P. 587. DLRLC
   • 3.7.1. Împreună cu un numeral, un pronume nehotărât sau un adverb, arată cantitatea, prețul, numărul etc. DLRLC
    • format_quote Se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci și nouă de oca de fier. ISPIRESCU, L. 1. DLRLC
    • format_quote S-au dus și moșneagul cu vaca la tîrg și-au vîndut-o cu treizeci de lei de argint. SBIERA, P. 274. DLRLC
    • format_quote Ai să lași cu nouă lei, moș Nichifor. CREANGĂ, P. 113. DLRLC
   • chat_bubble locuțiune adverbială Cu droaia = în număr mare. DLRLC
    • format_quote Numai iacă au și început a curge furnicile cu droaia. CREANGĂ, P. 264. DLRLC
  • 3.8. Este folosit în comparații, precedat de: «asemenea», «la fel», «potrivit», «deopotrivă», «egal», «în rând». DLRLC
   • format_quote Haina asta e la fel cu cealaltă. DLRLC
   • format_quote Să-i zici Păsări-Lăți-Lungilă mi se pare că e mai potrivit cu năravul și apucăturile lui. CREANGĂ, P. 245. DLRLC
  • 3.9. Cu substantivul repetat exprimă ideea de succesiune. DEX '09
   • format_quote Zi cu zi. DEX '09
  • 3.10. Introduce complemente circumstanțiale de relație. DEX '09
   • format_quote E artist numai cu numele. DEX '09
 • 4. Formează locuțiuni conjuncționale și prepoziționale, cu sens concesiv: cu toate acestea, cu toate că, alături cu, la fel cu. DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX
  • 4.1. Cu toate că = admițând că... DLRLC
   • format_quote Cu toate că înserarea se lăsase, ne-am continuat drumul. DLRLC
  • 4.2. (Urmat de un substantiv) Cu tot (sau toată)... = chiar ținând seamă de... DLRLC
   • format_quote După ce-au mai crescut puțin, l-au dat... cu toată sărăcia sa, la școală. SBIERA, P. 130. DLRLC
   • format_quote Din inima lor nu s-a șters purtarea necuviincioasă a spînului, cu toate îndreptările și înrudirea lui. CREANGĂ, P. 209. DLRLC
  • 4.3. (Corelativ al unei propoziții concesive) Cu toate acestea = totuși. DLRLC
   sinonime: totuși
   • format_quote Marea era agitată, dar cu toate acestea barca a ieșit în larg. DLRLC
 • 5. (Exprimă relația) În ce privește..., referitor la... DLRLC
  • format_quote Faptul că Mimi se schimbase cu ei îi umplea inima de mulțumire. D. ZAMFIRESCU, la TDRG. DLRLC
  • format_quote Cum rămîne cu moșu-tău? CREANGĂ, P. 187. DLRLC
 • 6. Are valoare de conjuncție. DEX '09 DEX '98
  • format_quote Șoarecele cu pisica. DEX '09
etimologie:

info Lista completă de definiții se află pe fila definiții.