14 definiții pentru dintru

din care

Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

DINTRU prep. (Mai ales înaintea lui „un”, „al”, „însul”, „acest”, „o dată”, cu elidarea vocalei finale proprii) 1. (Cu sens local) Din, dinspre. Privește dintr-un colț al sălii.Dintr-acolo = din partea aceea. 2. (Partitiv) Din. Vorbește cu unii dintre noi. ♦ (Indicând apartenența) Facem parte dintr-o lume nouă. 3. (Cu sens temporal; introduce un complement circumstanțial care indică momentul plecării) De la. Pleacă dintr-o clipă într-alta. ♦ (Introduce un atribut care indică timpul desfășurării unei acțiuni) Din, petrecut în... Mi-a povestit o întâmplare dintr-o dimineață de vară. 4. (Introduce un complement care indică originea, proveniența) Din. Planta se dezvoltă dintr-o sămânță. 5. (Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri) Din. Și-a făcut o scurtă dintr-un palton. ♦ (Introduce un complement indirect care arată starea de la care se trece) Se trezește dintr-un somn greu. 6. (Introduce un complement circumstanțial de mod) Cu. A nimerit dintr-un foc (de pușcă).Loc. adv. Dintr-odată = cu o singură mișcare; pe neașteptate; brusc, deodată. 7. (Introduce un complement instrumental) Cu. Are pensie și trăiește dintr-însa. 8. (Introduce un atribut care indică materia) Din. Mănăstirea dintr-un Lemn. 9. (Introduce un complement circumstanțial de cauză) Din cauza. S-a supărat dintr-o nimica toată.De4 + întru.

dintru pp [At: COD. VOR.2 21v/2 / V: diîn~ / E: de + întru] 1 (Utilizată în formă elidată înaintea cuvintelor care încep cu o vocală) Exprimă ideea de raport al unui element singularizat față de alte elemente, subînțelese, de același fel Privește dintr-un colț Si: din (2), dinspre (1). 2-7 Din (1, 5, 6, 8,16, 21). 8 (Îlav) Dintr-acolo Din partea aceea Veneau toți dintr-acolo. 9 (Cu sens temporal; introduce un complement circumstanțial de timp) Exprimă ideea de indicare a momentului plecării Pleacă dintr-o clipă în alta. 10 (Introduce un complement indirect) Exprimă ideea de trecere de la o stare la alta Se trezi dintr-un somn greu. 11 (Introduce un complement circumstanțial de mod) Cu (18) A nimerit dintr-un foc (de pușcă). 12 (Îlav) Dintr-o dată Cu o singură mișcare. 13 (Îal) Pe neașteptate. 14 (Îal) Brusc. 15 (Pop; introduce un complement instrumental) Cu Are pensie și trăiește dintr-însa.

DINTRU prep. (Mai ales înaintea lui „un”, „al”, „însul”, „acest”, „o dată”, cu elidarea vocalei finale proprii) 1. (Cu sens local) Din, dinspre. Privește dintr-un colț al sălii.Dintr-acolo = din partea aceea. 2. (Partitiv) Din. Vorbește cu unii dintre noi. ♦ (Indicând apartenența) Facem parte dintr-o lume nouă. 3. (Cu sens temporal; introduce un complement circumstanțial care indică momentul plecării) De la. Pleacă dintr-o clipă într-alta. ♦ (Introduce un atribut care indică timpul desfășurării unei acțiuni) Din, petrecut în... Mi-a povestit o întâmplare dintr-o dimineață de vară. 4. (Introduce un complement care indică originea, proveniența) Din. Planta se dezvoltă dintr-o sămânță. 5. (Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri) Din. Și-a făcut o scurtă dintr-un palton. ♦ (Introduce un complement indirect care arată starea de la care se trece) Se trezește dintr-un somn greu. 6. (Introduce un complement circumstanțial de mod) Cu. A nimerit dintr-un foc (de pușcă).Loc. adv. Dintr-o dată = cu o singură mișcare; pe neașteptate; brusc, deodată. 7. (Introduce un complement instrumental) Cu. Are pensie și trăiește dintr-însa. 8. (Introduce un atribut care indică materia) Din. Mănăstirea dintr-un Lemn. 9. (Introduce un complement circumstanțial de cauză) Din cauza. S-a supărat dintr-o nimica toată.De4 + întru.

DINTRU prep. (Mai ales înaintea lui «un», «al», «însul», «acest», «o dată», elidîndu-se «u») 1. (Cu sens local) Din, dinspre. Dintr-alte țări, de soare pline, Pe unde-ați fost și voi străine, Veniți, dragi păsări, înapoi. COȘBUC, P. I 90. Noaptea potolit și vînăt arde focul în cămin; Dintr-un colț p-o sofă roșă eu în fața lui privesc. EMINESCU, O. I 42. ◊ Loc. adv. Dintr-acolo = din partea aceea. Alergau slujitorii dintr-acolo, vîn- turînd semne cu brațele. SADOVEANU, D. P. 210. ◊ (În corelație cu «în» sau «întru») O lege a completurilor era că tinerii dintr-o mahala nu au ce căuta într-alta. PAS, Z. I 124. Strînsă în fusta ei cu picățele, bibilica (picherea) aleargă dintr-un colț într-altul. GÎRLEANU, L. 10. Dintr-o parte venea cu carul, în alta se ducea. CREANGĂ, P. 140. ♦ De pe. Veverița sare dintr-o creangă într-alta. ♦ (Indică locul existenței) Din. Era o amintire, nu tocmai exactă, dintr-o poezie. VLAHUȚĂ, O. A. I 123. 2. (Cu sens partitiv) Din. Cînd a chemat împăratul pe fiul său și a pus pe ceilalți șase sfetnici de l-au ispitit, s-a văzut că pricepe multe dintr-ale vieții. SADOVEANU, D. P. 16. Dar dintr-al prinților șirag Cîți au trecut al casei prag, De bună seamă cel mai drag A fost ales. COȘBUC, P. I 54. Numai în grădina ursului... se află sălăți de aceste și mai rar om care să poată lua dintr-însele și să scape cu viață. CREANGĂ, P. 211. ◊ (Indicînd apartenența) S-au tăiat și au pierit unii dintr-o parte și alții din altă parte. SADOVEANU, D. P. 134. 3. (Cu sens temporal; introduce un complement circumstanțial care indică punctul de plecare în timp) De la. Dintr-un timp și vîntul tace; Satul doarme ca-n mormînt. COȘBUC, P. I 48. ◊ Loc. adj. și adv. Dintru început sau dintru începutul începutului = de la început. Gîndul măriei-tale, hatmane, a fost bun dintru începutul începutului. SADOVEANU, N. P. 259. Dintru-ntîi = mai întîi, la început, în primul rînd. ♦ (Introduce un atribut care indică timpul desfășurării unei acțiuni) Din, petrecut în. Zăpada dintr-acea dimineață de iarnă troienise drumul. Mi-a povestit o întîmplare dintr-o dimineață de vară. 4. (Introduce un complement care exprimă originea, proveniența) Din. Din sîngele meu va crește răscumpărarea cum crește grîul dintr-o sămînță. SADOVEANU, N. P. 398. Era născut la Messina dintr-un tată genovez și dintr-o mumă turcoaică. BĂLCESCU, O. II 79. 5. (În legătură cu verbe care înseamnă «a preface», «a schimba», introduce complementul indirect care arată obiectul prefacerii) Din. Din demon făcui o sîntă, dintr-un chicot, simfonie, Din ochirile-ți murdare ochiu-aurorei matinal. EMINESCU, O. I 30. Aleseră mănăstirea lui Alexandru-vodă, spre a face dintr-însa cetate. BĂLCESCU, O. II 98. ◊ (În legătură cu verbe care arată trecerea de la o stare la alta, introduce complementul care arată starea de la care se trece) S-a trezit ca dintr-un somn și parcă era de cînd pămîntul. GÎRLEANU, L. 22. Fata se uită... ca un om care se deșteaptă dintr-un vis, de care nu-și poate aduce aminte. EMINESCU, N. 18. 6. (Introduce un complement circumstanțial de mod) Cu. Atunci, unde se repezi fata la zmeul celalt cu paloșul și, dintr-o lovitură, îl făcu în două bucăți! ISPIRESCU, L. 19. Ești bun precît ești mare; tu poți dintr-un cuvînt Să mîngîi osîndiții ce-n desperare sînt. ALECSANDRI, T. II 206. ♦ (În loc. adv.) Dintr-o dată = într-o singură mișcare, brusc, pe neașteptate, deodată. Dintr-o dată, prin deschizăturile rotunde ale podului, trecu ceva neobișnuit. SADOVEANU, O. VI 14. De după deal, vom vedea dintr-o dată satul. CAMIL PETRESCU, U. N. 317. Prea era grozav acel lup. Unde deschise o gură de să mă îmbuce dintr-o dată. ISPIRESCU, L. 14. 7. (Introduce un complement instrumental) Cu. Avea bani în ladă, nu prea mulți, dar destui pentru ca să poată trăi un an, doi dintr-înșii. SLAVICI, O. I 139. Degetele ei ca din ceară albă torceau dintr-o furcă de aur și dintr-un fuior de o lînă ca argintul. EMINESCU, N. 8. 8. (Introduce un atribut care exprimă materia) Din. Mănăstirea dintr-un lemn. 9. (Introduce un complement circumstanțial de cauză) Din cauza... Dintr-o scăpare s-au strecurat cîteva greșeli.Dintr-aceasta el sta pe gînduri. ISPIRESCU, L. 11.

DINTRU prep. 1) (exprimă un raport locativ) Din; dinspre. A venit dintr-un sat străin. 2) (exprimă un raport partitiv) Din. Câțiva dintr-un grup. 3) (exprimă un raport transgresiv) Din. Și-a revenit dintr-o stare de leșin. 4) (exprimă un raport modal) Din. A nimeri dintr-o împușcătură. 5) (exprimă un raport instrumental) Din. Cântă dintr-un fluier de soc. 6) (exprimă un raport cauzal) S-au certat dintr-o nimica toată. 7) (exprimă un raport temporal) Producția dintr-o lună. /de + întru

díntru prep. (din de și întru, ca din din de și în). Din (înaintea unor pronume care încep cu vocală, din care cauză se face eliziune), ca: al, însu, însa (= dînsu, dînsa), altu, alta, una, unu, o: dintr’aĭ noștrĭ, dintr’însu, dintr’una, dintr’o dată. Dintru’nceput (Vechĭ) de la început Dintru’ntăĭ șĭ (maĭ des) dintro’ntăĭ saŭ dintro’ntăĭ și’ntăĭ (Est. Fam.), maĭ întîĭ, mai întîĭ și’ntîĭ: dintro’ntăĭ ascultațĭ, și pe urmă judecațĭ. – În vestu dintru, întocmaĭ ca și cu dintre, dîntre, pintre, pîntre. V. pintre.

2) întru prep. (lat. ĭntro [ca și’n introduc]; it. sp. pg. (d)entro ca și rom. dintru și pintru, compuse tot ale luĭ întru). În (înainte de un și o): într’un an, într’o zi, nicĭ într’un loc (dar în nicĭ un loc). În alte cazurĭ, în limba vorbită, nu se maĭ întrebuințează. Numaĭ literațiĭ zic: întru tot, întru toate, cred întru Domnu (Iĭsus Hristos) îld. în tot, în toate, cred în Domnu. Într’una, continuŭ, mereŭ, în șir. Întru cît, în ceĭa ce (de ex., întru cît privește cheltuĭelile, le voĭ suporta eŭ), fiind-că (de ex., mă adresez ție, întru cît eștĭ competent). Întru cît-va, oare-cum, pînă la un punct: mă temeam întru cît-va.

Dicționare morfologice

Indică formele flexionare ale cuvintelor (conjugări, declinări).

dintru (înv.) prep. (~ început, ~-ntâi)

dintru prep. (dintru început, dintru-ntâi)

Dicționare relaționale

Indică relații între cuvinte (sinonime, antonime).

DINTRU prep. 1. (local) din. (Vine ~-un colț îndepărtat de țară.) 2. (temporal) din. (O întâmplare ~-acea seară.) 3. (partitiv) din. (Știe multe ~-ale vieții.)

DINTRU prep. 1. (local) din. (Vine ~-un colț îndepărtat de țară.) 2. (temporal) din. (O întîmplare ~-acea seară.) 3. (partitiv) din. (Știe multe ~-ale vieții.)

Intrare: dintru
dintru prepoziție
prepoziție (I12)
Surse flexiune: DOR
 • dintru
 • dintr‑
diîntru
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.
* forme elidate și forme verbale lungi – (arată)
info
Aceste definiții sunt compilate de echipa dexonline. Definițiile originale se află pe fila definiții. Puteți reordona filele pe pagina de preferințe.
arată:

dintruprepoziție

 • comentariu Este folosit mai ales înaintea lui „un”, „al”, „însul”, „acest”, „o dată”, cu elidarea vocalei finale proprii. DEX '09 DEX '98 DLRLC
 • 1. Cu sens local: din, dinspre. DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • format_quote Privește dintr-un colț al sălii. DEX '09 DEX '98
  • format_quote Dintr-alte țări, de soare pline, Pe unde-ați fost și voi străine, Veniți, dragi păsări, înapoi. COȘBUC, P. I 90. DLRLC
  • format_quote Noaptea potolit și vînăt arde focul în cămin; Dintr-un colț p-o sofă roșă eu în fața lui privesc. EMINESCU, O. I 42. DLRLC
  • format_quote O lege a completurilor era că tinerii dintr-o mahala nu au ce căuta într-alta. PAS, Z. I 124. DLRLC
  • format_quote Strînsă în fusta ei cu picățele, bibilica (picherea) aleargă dintr-un colț într-altul. GÎRLEANU, L. 10. DLRLC
  • format_quote Dintr-o parte venea cu carul, în alta se ducea. CREANGĂ, P. 140. DLRLC
  • 1.1. Dintr-acolo = din partea aceea. DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • format_quote Alergau slujitorii dintr-acolo, vînturînd semne cu brațele. SADOVEANU, D. P. 210. DLRLC
  • 1.2. De pe. DLRLC
   • format_quote Veverița sare dintr-o creangă într-alta. DLRLC
  • 1.3. Indică locul existenței. DLRLC
   sinonime: din
   • format_quote Era o amintire, nu tocmai exactă, dintr-o poezie. VLAHUȚĂ, O. A. I 123. DLRLC
 • 2. Partitiv: din. DEX '09 DEX '98 DLRLC
  sinonime: din
  • format_quote Vorbește cu unii dintre noi. DEX '09 DEX '98
  • format_quote Cînd a chemat împăratul pe fiul său și a pus pe ceilalți șase sfetnici de l-au ispitit, s-a văzut că pricepe multe dintr-ale vieții. SADOVEANU, D. P. 16. DLRLC
  • format_quote Dar dintr-al prinților șirag Cîți au trecut al casei prag, De bună seamă cel mai drag A fost ales. COȘBUC, P. I 54. DLRLC
  • format_quote Numai în grădina ursului... se află sălăți de aceste și mai rar om care să poată lua dintr-însele și să scape cu viață. CREANGĂ, P. 211. DLRLC
  • 2.1. Indică apartenența. DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • format_quote Facem parte dintr-o lume nouă. DEX '09
   • format_quote S-au tăiat și au pierit unii dintr-o parte și alții din altă parte. SADOVEANU, D. P. 134. DLRLC
 • 3. (Cu sens temporal; introduce un complement circumstanțial care indică momentul plecării) De la. DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • format_quote Pleacă dintr-o clipă într-alta. DEX '09 DEX '98
  • format_quote Dintr-un timp și vîntul tace; Satul doarme ca-n mormînt. COȘBUC, P. I 48. DLRLC
  • 3.1. (Introduce un atribut care indică timpul desfășurării unei acțiuni) Petrecut în... DEX '09 DEX '98 DLRLC
   sinonime: din
   • format_quote Mi-a povestit o întâmplare dintr-o dimineață de vară. DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • format_quote Zăpada dintr-acea dimineață de iarnă troienise drumul. DLRLC
 • 4. Introduce un complement care indică originea, proveniența: din. DEX '09 DEX '98 DLRLC
  sinonime: din
  • format_quote Planta se dezvoltă dintr-o sămânță. DEX '09 DEX '98
  • format_quote Din sîngele meu va crește răscumpărarea cum crește grîul dintr-o sămînță. SADOVEANU, N. P. 398. DLRLC
  • format_quote Era născut la Messina dintr-un tată genovez și dintr-o mumă turcoaică. BĂLCESCU, O. II 79. DLRLC
 • 5. Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri: din. DEX '09 DEX '98 DLRLC
  sinonime: din
  • format_quote Și-a făcut o scurtă dintr-un palton. DEX '09 DEX '98
  • format_quote Din demon făcui o sîntă, dintr-un chicot, simfonie, Din ochirile-ți murdare ochiu-aurorei matinal. EMINESCU, O. I 30. DLRLC
  • format_quote Aleseră mănăstirea lui Alexandru-vodă, spre a face dintr-însa cetate. BĂLCESCU, O. II 98. DLRLC
  • 5.1. Introduce un complement indirect care arată starea de la care se trece: DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • format_quote Se trezește dintr-un somn greu. DEX '09
   • format_quote S-a trezit ca dintr-un somn și parcă era de cînd pămîntul. GÎRLEANU, L. 22. DLRLC
   • format_quote Fata se uită... ca un om care se deșteaptă dintr-un vis, de care nu-și poate aduce aminte. EMINESCU, N. 18. DLRLC
 • 6. Introduce un complement circumstanțial de mod: cu. DEX '09 DEX '98 DLRLC
  sinonime: cu
  • format_quote A nimerit dintr-un foc (de pușcă). DEX '09 DEX '98
  • format_quote Atunci, unde se repezi fata la zmeul celalt cu paloșul și, dintr-o lovitură, îl făcu în două bucăți! ISPIRESCU, L. 19. DLRLC
  • format_quote Ești bun precît ești mare; tu poți dintr-un cuvînt Să mîngîi osîndiții ce-n desperare sînt. ALECSANDRI, T. II 206. DLRLC
  • chat_bubble locuțiune adverbială Dintr-o dată = cu o singură mișcare; pe neașteptate. DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • format_quote Dintr-o dată, prin deschizăturile rotunde ale podului, trecu ceva neobișnuit. SADOVEANU, O. VI 14. DLRLC
   • format_quote De după deal, vom vedea dintr-o dată satul. CAMIL PETRESCU, U. N. 317. DLRLC
   • format_quote Prea era grozav acel lup. Unde deschise o gură de să mă îmbuce dintr-o dată. ISPIRESCU, L. 14. DLRLC
 • 7. Introduce un complement instrumental: cu. DEX '09 DEX '98 DLRLC
  sinonime: cu
  • format_quote Are pensie și trăiește dintr-însa. DEX '09 DEX '98
  • format_quote Avea bani în ladă, nu prea mulți, dar destui pentru ca să poată trăi un an, doi dintr-înșii. SLAVICI, O. I 139. DLRLC
  • format_quote Degetele ei ca din ceară albă torceau dintr-o furcă de aur și dintr-un fuior de o lînă ca argintul. EMINESCU, N. 8. DLRLC
 • 8. Introduce un atribut care indică materia: din. DEX '09 DEX '98 DLRLC
  sinonime: din
  • format_quote Mănăstirea dintr-un Lemn. DEX '09 DEX '98 DLRLC
 • 9. (Introduce un complement circumstanțial de cauză) Din cauza. DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • format_quote S-a supărat dintr-o nimica toată. DEX '09 DEX '98
  • format_quote Dintr-o scăpare s-au strecurat câteva greșeli. DLRLC
  • format_quote Dintr-aceasta el sta pe gînduri. ISPIRESCU, L. 11. DLRLC
etimologie:
 • De + întru DEX '09 DEX '98

info Lista completă de definiții se află pe fila definiții.